Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Ceny żywności i paliwa napędzają inflację
12.04.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły 1. kwartale 2017 r. o 2,0 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 1. kwartale 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. W 2/3 na inflację wpływ miał wzrost cen żywności (w ciągu 3. miesięcy br. o 3,7 proc.) oraz paliwa do prywatnych środków transportu (o 18,6 proc.). Gdyby nie spadki cen odzieży i obuwia oraz opłat związanych z łącznością, wpływ ten byłby na poziomie blisko 80 proc. Podobnie zatem jak...

więcej »


Apel do senatorów o odrzucenie ustawy dotyczącej aptek
12.04.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują do senatorów o odrzucenie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przyczyni się ona bowiem do powolnej likwidacji aptek, nienależących do farmaceutów, w tym sieci aptecznych, które staną się przedsiębiorstwami bez wartości i bez przyszłości. Pacjenci zapłacą więcej za leki i będą mieli utrudniony dostęp do aptek. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, która w sposób dramatyczny zmienia sposób funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce. Przyjęte rozwiązania wprowadzające możliwość prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż 4 aptek oraz bariery demograficzne i geograficzne są oderwane od interesów pacjentów.– Przyjęcie...

więcej »


H. Bochniarz w Rzeczpospolitej o euro w Polsce
12.04.2017

W artykule „Czas na odważne decyzje, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 12 kwietnia br., Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przekonuje, że bez przyjęcia euro polska gospodarka, obywatele, przedsiębiorcy stracą.http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/304119874–Bochniarz–Czas–na–odwazne–decyzje.html Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Z posłem sprawozdawcą o efektywności energetycznej
11.04.2017

7 kwietnia br. przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, w tym firmy członkowskiej Saint–Gobain, spotkali się z prof. Adamem Gierkiem, eurodeputowanym i posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego nowelizowanej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dalej: EED). Projekt nowelizacji (COM(2016) 716 final) został przedstawiony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 roku w ramach pakietu zimowego wniosków ustawodawczych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Projekt przewiduje m.in. przyjęcie wiążącego i podwyższonego do 30% celu  poprawy efektywności energetycznej na poziomie UE. Zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej z 2014 roku, cel ten miał być orientacyjny i wynosić 27%...

więcej »


Inwestycje firm spadły w 12 województwach, a w 4 wzrosły
11.04.2017

W 2016 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw średnich i dużych wyniosły 120,8 mld zł i były niższe o 11,5 proc. (r/r; ceny bieżące). Spadek nakładów inwestycyjnych nie objął wszystkich województw – w podlaskim, podkarpackim, warmińsko–mazurskim oraz śląskim przedsiębiorstwa zainwestowały w 2016 r. więcej niż w 2015 r.– podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 2016 r. przedsiębiorstwa średnie i duże (50+) ograniczyły skalę inwestycji. Po 2015 r., gdy nakłady na inwestycje wzrosły o prawie 14 proc. (w cenach bieżących), w 2016 r. były one niższe o prawie 16 mld zł niż rok wcześniej. Przyczyny tkwiły przede wszystkim w...

więcej »


Klient nie może wynagradzać agenta ubezpieczeniowego
11.04.2017

Zapłata wynagrodzenia przez klienta bezpośrednio agentowi w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej stoi w sprzeczności z charakterem czynności agencyjnych, które są wykonywane na rzecz oraz w imieniu firmy ubezpieczeniowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zakończyła się druga tura konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Konfederacja Lewiatan, która bierze w nich udział od samego początku, również teraz skierowała do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko, zawierające szereg szczegółowych uwag do projektowanych zapisów. W opinii Lewiatana wiele przepisów nadal wymaga stosownego doprecyzowania czy uspójnienia.Wątpliwości budzi m.in. projektowany art. 24 ust. 1 pkt 5, wskazujący...

więcej »


Ambasador Danii w Lewiatanie
10.04.2017

10 kwietnia Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ambasadorem Królestwa Danii, Ole Egbergiem Mikkelsenem. Tematem spotkania była działalność firm duńskich na polskim rynku oraz współpraca gospodarcza między dwoma krajami. Rozmowa dotyczyła także aktualnej sytuacji na rynku polskim, współpracy Lewiatana z duńskimi firmami i ewentualnych przyszłych duńskich inwestycjach. Znaczna część spotkania została poświęcona doświadczeniom Konfederacji Lewiatan w uczestnictwie w Radzie Dialogu Społecznego, która jest kluczowym narzędziem w prowadzeniu konsultacji społecznych. Na zakończenie spotkania obie strony potwierdziły chęć dalszego pogłębiania relacji nie tylko z ambasadą Danii, ale także z Duńską Konfederacją Pracodawców. Ambasador zapowiedział także udział reprezentacji duńskiego...

więcej »


Nowy członek Związku Przemysłu Wydobywczego
10.04.2017

Gazstal S.A. nowym członkiem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego. Przemysł wiertniczy oraz hutnictwo to skomplikowane gałęzie gospodarki, które dla wielu wydają się być owiane tajemnicą. Jednakże to właśnie ta branża stanowi filar wielu innych aspektów życia, bez których współczesne społeczeństwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Specyfika materiałów, sposoby ich łączenia, liczba typów oferowanych produktów mogą przytłoczyć, dlatego z pomocą przychodzą przedstawiciele Gazstal S.A. – największej hurtowni stali oraz wyrobów hutniczych na terenie województwa lubuskiego. Przepis na sukces Działalność firmy Gazstal S.A. obejmuje kompleksowe zaopatrywanie odbiorców finalnych – producentów konstrukcji stalowych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. Oferowane wyroby hutnicze charakteryzuje najwyższa jakość. Wszechstronność,...

więcej »


Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje
10.04.2017

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania „Badania na rynek POIR. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności, drugi to konkurs ogólny. W obu konkursach dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac badawczo–rozwojowych, przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie bądź na jego zlecenie. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które osiągały przychód ze sprzedaży na poziomie 1 mln zł. Ważne jest, aby efektem projektu był nowy lub znacząco ulepszony produkt, innowacyjny co...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o kosztach pracy
10.04.2017

W artykule „ Niskie koszty pracy tracą na znaczeniu, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 10 kwietnia br., dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan komentuje problem kosztów pracy w przedsiębiorstwach.http://www.rp.pl/Dane–gospodarcze/304099949–Niskie–koszty–pracy–traca–na–znaczeniu.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan 

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl