Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

D. Gajewski w Rzeczpospolitej o ustawie o OZE
30.05.2017

W artykule „Jesienią możliwa zmiana prawa dla ekosiłowni, który ukazał się 30 maja br. w „Rzeczpospolitej, Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan wypowiada się o zmianach w ustawie o OZE.http://www.rp.pl/Energianews/305299879–Jesienia–mozliwa–zmiana–prawa–dla–ekosilowni.html Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Przedsiębiorcy cieszą się z nowej ulgi na inwestycje
30.05.2017

Firmy będą mogły jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którym dzisiaj ma zająć się rząd. To dobry pomysł – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. To potrzebna zmiana. Pracodawcy od dawna wskazują, że obowiązujący od kilkunastu lat limit 3,5 tys. zł, do którego przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów, jest za niski i nie przystaje do realiów gospodarczych – ogranicza płynność finansową i potencjał inwestycyjny firm.Warunkiem skorzystania z preferencji będzie...

więcej »


Pracowników tymczasowych nie przybywa
30.05.2017

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2017 r., analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 55% wartości rynku pracy tymczasowej i 30% rynku rekrutacji stałych. Nie zmienia się liczba zatrudnianych pracowników tymczasowychW 1Q2017 firmy członkowskie PFHR zatrudniały 123,8 tys. pracowników tymczasowych, tylko o 1% więcej niż rok wcześniej. Utrzymujący się rynek kandydata, niska stopa bezrobocia sprawiają, że zdobycie nowych kandydatów do pracy tymczasowej staje się coraz większym wyzwaniem. Firmy członkowskie PFHR szukają coraz to nowych sposobów na uatrakcyjnienie swoich ofert pracy: prywatne ubezpieczenie zdrowotne i inne benefity stają się ich nieodłącznym elementem.

więcej »


Ustawa o ochronie danych osobowych - plany Ministerstwa
29.05.2017

Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało 29 maja br. debatę na temat reformy ochrony danych osobowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem spotkania było przedstawienie przez resort szczegółowego uzasadnienia dla zmian proponowanych w obszarze ochrony danych osobowych, przewidzianych w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych oraz w innych aktach prawnych (w tym m.in. w przepisach sektorowych regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych). W czasie debaty omówione zostały niemal wszystkie aspekty nowej ustawy. Resort zapowiedział, że latem 2017 r. projekt zostanie poddany oficjalnym konsultacjom społecznym. Najistotniejsze z punkty widzenia interesu przedsiębiorców informacje, jakie zostały przekazane w toku spotkania, zostały zestawione poniżej:...

więcej »


M. Krzysztoszek w Wyborczej o tym, że Polska dogania Zachód
29.05.2017

W artykule „Stać nas na coraz więcej. Polska dogania Zachód, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej 29 maja br., dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, mówi o tym, że Polacy najbardziej skorzystali na wejściu do UE.http://wyborcza.pl/7,155287,21876546,stac–nas–na–wiecej–polska–wypada–coraz–lepiej–na–tle–europy.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Lewiatan popiera rekomendacje KE dotyczące rynku pracy
29.05.2017

Konfederacja Lewiatan popiera rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące usunięcia przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony, zwiększenia udziału w rynku pracy grup najbardziej zagrożonych – kobiet, pracowników o niskich kwalifikacjach i osób starszych. Zdaniem pracodawców, aby utrzymać konkurencyjność i długofalowy wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, trzeba inwestować w pracowników. – Usunięciu przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony powinny służyć działania promujące ten rodzaj zatrudnienia, takie jak zapewnienie większej przejrzystości formalności związanych z ich wypowiadaniem, czy weryfikacja ok. 40 grup osób szczególnie chronionych. Od dłuższego czasu brakuje inicjatyw, które uatrakcyjniłyby zatrudnienie w ramach umów o pracę...

więcej »


Spotkanie z dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
26.05.2017

25 maja br. Henryka Bochniarz spotkała się z ambasadorem Markiem Prawdą, dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Głównym przedmiotem rozmów była Biała Księga w sprawie Przyszłości Europy – dokument opublikowany w marcu przez Komisję Europejską, który zawiera pięć scenariuszy dla Europy do roku 2025. Scenariusze te dają wyrywkowy wgląd w sytuację gospodarczą i polityczną Wspólnoty Europejskiej w zależności od podjętych przez nas wszystkich decyzji. Prezydent Konfederacji Lewiatan przedstawiła stanowisko Konfederacji Lewiatan, które zakłada realizację scenariusza piątego (Robić wspólnie znacznie więcej), połączonego ze scenariuszem czwartym (Robić mniej, ale efektywniej), z wykorzystaniem instrumentów...

więcej »


Henryka Bochniarz spotkała się z ministrem Derą (KPRP)
26.05.2017

W środę, 24 maja br., w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i zarazem Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ministrem Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyła również Agnieszka Lenartowicz–Łysik Doradca Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta w Radzie Dialogu Społecznego oraz Grażyna Wereszczyńska, Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji. Głównym tematem spotkania była ocena dotychczasowego funkcjonowania Rady i propozycje zmian w Ustawie z dnia 22 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu...

więcej »


Bezrobocie poniżej 7,5 proc. i niedobór pracowników
26.05.2017

Rynek pracy coraz szerzej otwiera się na pracowników i to trzeba wykorzystać dla dobra gospodarki. Najważniejszym zadaniem w najbliższych latach będzie właśnie zwiększenie liczby pracowników. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWNikogo nie powinno zaskakiwać, że na rynku pracy obserwujemy stałą tendencję spadku bezrobocia, a jego tempo w miesiącach letnich będzie wynosiło od 0,3 do 0,5 pkt proc. Oznacza to, że na koniec roku możemy spodziewać się bezrobocia na poziomie poniżej 7,5 proc. i niedoboru pracowników w gospodarce. Niż demograficzny, decyzja o powrocie do obniżonego wieku emerytalnego, która prowadzić może do wyjścia z rynku pracy nawet...

więcej »


P. Pruszyński w dzienniku Polska o podzielonej płatności
26.05.2017

W artykule „Podzielona płatność staje się faktem, który opublikował 26 maja br. dziennik Polska, Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, ocenia split payment, czyli podzieloną płatność.http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/rewolucja–w–vat–platnosc–podzielona–staje–sie–faktem,12115536/ Konfederacja Lewiatan 

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl