Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

XIII Międzynarodowy Kongres MBA, Kraków
18.04.2017

Nauka, praktyka i integracja środowiska MBA, czyli XIII Międzynarodowy Kongres MBA (12–14 maja 2017 r., Kraków) Międzynarodowy Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Kongres jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA, z drugiej na aktywnym kształtowaniu trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami. Co przewiduje program Kongresu? Do udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA zaprosiliśmy znakomitych specjalistów. Na początek zapraszamy na wykład inauguracyjny poprowadzony przez Kamila Kamińskiego –...

więcej »


Praca więźniów rozwiązaniem dla rynku pracy?
14.04.2017

Pracodawcy z Dolnego Śląska podczas spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu mieli okazję poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Praca osadzonych, będąca dla więźniów najlepszą formą readaptacji do życia na wolności, jest coraz częściej doceniana przez pracodawców. Na koniec zeszłego na Dolnym Śląsku roku pracowało 2462 osadzonych. W odpowiedzi na sygnalizowane coraz częściej trudności związane z deficytem pracowników na rynku pracy Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizowali spotkanie na...

więcej »


Lewiatan ocenia ustawę o ochronie danych osobowych
14.04.2017

Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia model sądowo–administracyjnej ścieżki odwoławczej od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sądem, który daje pełne gwarancje obrony praw stron postępowania, w tym przedsiębiorców, powinien być Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Nasze duże wątpliwości wzbudza również brak ochrony przedsiębiorców przed nadmierną kontrolą Prezesa Urzędu w zakresie przestrzegania standardów ochrony danych osobowych. Projekt wyłącza stosowanie ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym przepisów o zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i znosi zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Niezrozumiałym, w ocenie Konfederacji Lewiatan, jest brak możliwości zawarcia ugody w...

więcej »


Przedsiębiorcy z Lewiatana w Ministerstwie Cyfryzacji
14.04.2017

13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami resortu. Głównym tematem dyskusji był niedawno opublikowany projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Debata oscylowała wokół zmian do projektu, zaproponowanych w stanowisku Konfederacji Lewiatan, które przyczyniłyby się do wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych. Przedstawiciele Konfederacji zwracali uwagę na potrzebę zapewnienia w projektowanej regulacji proporcjonalności między prywatnością a swobodą prowadzenia działalności gospodarczej oraz gwarancjami prawa do obrony, przysługującym przedsiębiorcom w ramach postępowań administracyjnych i sądowych. Wśród głównych tematów jakie zostały poruszone w toku spotkania odnotować...

więcej »


Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników
14.04.2017

Konfederacja Lewiatan dołączyła (jako reprezentant pracodawców) do projektu pt. „Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników, który realizowany jest w partnerstwie trzech ośrodków analitycznych z Estonii, Polski i Węgier (Praxis, Institute of Public Affairs, Policy Agenda and Cardif University as a supporting partner). W Polsce liderem przedsięwzięcia jest Instytut Spraw Publicznych, a pulę partnerów krajowych uzupełnia Konfederacja Pracy (związek zawodowy). Pierwsze spotkanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli partnerów z Polski odbyło się 3 kwietnia 2017 r. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską ze środków DG Zatrudnienie, Improving expertise...

więcej »


Polscy eksporterzy wracają do Rosji
13.04.2017

Eksport wzrósł w styczniu i lutym 2017 r. o 4,0 proc. r/r w euro, a import o 7,8 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 30,2 mln euro – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanEksport w okresie styczeń–luty 2017 r. był wyższy o ponad 1,8 mld euro niż rok wcześniej, natomiast import był wyższy o ponad 3 mld euro. Dynamika importu wyraźnie przyspiesza (7,8 proc. wobec 6,6 proc. w styczniu br.), a dynamika eksportu – słabnie (4 proc. wobec 5,3 proc. w styczniu br.). To co prawda dopiero pierwsze dwa miesiące 2017 r., ale saldo obrotów handlu...

więcej »


Rada Dialogu Społecznego o zamówieniach publicznych
13.04.2017

Prawo zamówień publicznych było głównym tematem plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, 13 kwietnia br. Obrady prowadziła Henryka Bochniarz, przewodnicząca RDS. Rada przyjęła dwie uchwały strony pracowników i pracodawców. Jedna związana jest z realizacją zamówień publicznych w ochronie zdrowia, druga z wydaniem wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych. W pierwszej uchwale partnerzy społeczni po zapoznaniu się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat stanu przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia, wyrazili zaniepokojenie sytuacją...

więcej »


Spotkanie z Philipem Hammondem, ministrem finansów UK
13.04.2017

13 kwietnia w trakcie wizyty w Polsce, z przedstawicielami polskiego biznesu spotkał się brytyjski wicepremier i minister finansów, Kanclerz Philip Hammond. Kanclerz podkreślał, że rząd brytyjski przykłada dużą wagę do prowadzenia rozmów bilateralnych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących Brexitu. Była to kolejna wizyta wysokiej rangi przedstawiciela rządu Wielkiej Brytanii w Polsce w ciągu ostatnich tygodni. Rząd brytyjski podkreśla również, że pomimo decyzji o opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, znaczenie Unii jest dla UK kluczowe, a utrzymanie najlepszych możliwych relacji gospodarczych będzie miało wpływ na funkcjonowanie gospodarek po obu stronach Kanału La Manche. Także...

więcej »


Wsparcie EFS dla szkół wyższych
13.04.2017

12 kwietnia 2017 r. w naszej siedzibie odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych zrzeszonych w Konfederacji z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym tematem spotkania było wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowego działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Zakres tematyczny działania to: podniesienie kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich; umiędzynarodowienie uczelni, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni.Kryteria wyboru projektów...

więcej »


Polacy gorzej niż Europejczycy oceniają stan swojego zdrowia
13.04.2017

Bardzo dobrze i dobrze ocenia stan swojego zdrowia 66,9 proc. obywateli UE28, a źle – 7,8 proc. – podał Eurostat (dane dotyczą 2015 r.). Polacy znaleźli się na końcu listy. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanŚrednio w krajach UE bardzo dobrze i dobrze ocenia swój stan zdrowia (2015 r.) ponad 67 proc. obywateli, w Polsce – 57,8 proc. Źle – w UE28 7,8 proc. populacji, a w Polsce – 11,8 proc. Źródło: opracowanie autorki na podstawie danych Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health–care/data/database; dostęp 12 kwietnia 2017 r.)Ocena stanu zdrowia dokonywana przez obywateli krajów UE28 jest zróżnicowana – najlepiej oceniają go...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl