Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Lewiatan ostrzega: będzie trudniej zatrudniać cudzoziemców
07.06.2017

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego na pracę czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizują procedurę krótkoterminowego zatrudniania cudzoziemców. Już dzisiaj przedsiębiorcy sygnalizują, że w przypadku zwykłych zezwoleń, na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać kilka miesięcy – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on na celu uszczelnienie tzw. procedury oświadczeniowej (dla obywateli wybranych 6 państw) i wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie pracy sezonowej. W pewnym zakresie wprowadza jednak również zmiany do procedury wydawania „standardowych zezwoleń na pracę przez wojewodę. Co prawda są przewidziane terminy na rozpatrzenie wniosków – 7 dni, a w przypadkach wymagających dodatkowych...

więcej »


M. Krzysztoszek w Pulsie Biznesu o wydatkach na innowacje
07.06.2017

W artykule „Więcej spółek postawi na innowacje, który ukazał się 7 czerwca br. w „Pulsie Biznesu , dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ocenia ustawę o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.https://www.pb.pl/wiecej–spolek–postawi–na–innowacje–863620 Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia
07.06.2017

6 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, którego głównym tematem były kwestie związane z finansowaniem ochrony zdrowia oraz wzrostem płac dla pracowników medycznych. Niestety wskazane wyliczenia NFZ oraz informacje otrzymane od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia utwierdziły nas w przekonaniu, że nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia. Palącym problemem staje się odpływ kadr medycznych, a na zaradzenie temu pomysłu nie ma. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że propozycje przedkładane przez rząd rozmijają się z żądaniami strony związkowej. Członkami Zespołu z ramienia Konfederacji Lewiatan są: dr Dobrawa Biadun...

więcej »


Płaca minimalna rośnie szybciej niż wydajność pracy
06.06.2017

Rząd zdecydował o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku o 80 zł, do 2080 zł. Konfederacja Lewiatan proponowała, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł. Lewiatan oraz pozostałe organizacje pracodawców proponują podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku o 50 zł. Pamiętajmy, że w tym roku wzrosła ona aż o 150 zł, czyli ponad 8 proc., przy wzroście wydajności pracy o ok. 3 proc. Warto dodać, że ponad 40 proc. wzrostu wynagrodzenia minimalnego wpłynie do budżetu państwa, w postaci podatków (PIT,VAT) i składek na ubezpieczenia społeczne. – Tegoroczne, wyjątkowo wysokie żądania związków zawodowych podwyżki...

więcej »


Kryteria wyboru projektów w konkursach PARP
06.06.2017

Trwa dyskusja nad kolejnymi konkursami w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw. Na najbliższym Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (20–21.06) do zatwierdzenia przedstawione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów w dwóch konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tej sprawie, 5 czerwca br. odbył się warsztat, w którym udział wzięła Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektora departamentu funduszy europejskich. Planowane są konkursy na następujące projekty: ·         Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedsiębiorców MMŚP w zakresie: a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych. Za...

więcej »


Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych
06.06.2017

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku. Zdaniem przedsiębiorców poważne wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów o usługach inicjowania transakcji płatniczej oraz umożliwiających dostęp do informacji o rachunku. Ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie 13 stycznia 2018 r. – Zwracamy uwagę, że data ta została w dyrektywie przyjęta jako początkowy termin dla stosowania jej przepisów. Dyrektywa przewiduje jednak pewne wyjątki – mówi...

więcej »


Rozmowa z Henryką Bochniarz w newsweek.pl
06.06.2017

„Ryzyko sprawia, że Polacy umieją się jednoczyć – to tytuł wywiadu z Henryką Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, który ukazał się 6 czerwca br. na stronach internetowych newsweek.pl. Szefowa Lewiatana mówi m.in. o inwestycjach samorządów. http://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/wywiad–z–henryka–bochniarz–prezydentem–konfederacji–lewiatan,artykuly,411328,1.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Jeremi Mordasewicz w DGP o zakazie handlu w niedziele
06.06.2017

W artykule „Zakaz handlu w niedziele: prawdy i mity, opublikowanym 6 czerwca br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pisze o konsekwencjach zakazania handlu w niedziele.http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1048571,mordasewicz–prawdy–i–mity–o–zakazie–handlu–w–niedziele.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Jest szansa na wzrost inwestycji w badania i rozwój
05.06.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPolska, z wydatkami na inwestycje w prace badawczo–rozwojowe na poziomie 1 proc. PKB, plasuje się na 21 miejscu w UE28. W 2015 r. nakłady na B+R w UE28 wyniosły 2,03 proc. PKB. Najwięcej na B+R wydaje Szwecja (3,26 proc. PKB), Austria (3,07 proc. PKB), Dania(3,03 proc.) i Niemcy (2,87 proc.). Najmniej Rumunia (0,49 proc. PKB). Cel, który postawiła sobie Polska, to 1,7 proc. wydatków na B+R w relacji do PKB do 2020 r. Zostało...

więcej »


Płace będą rosły coraz szybciej
05.06.2017

W najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą rosły szybciej. Duży popyt na nowych Pracowników napotka na zmniejszającą się ich podaż. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, zastępcy dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan Przedsiębiorcy dość mocno odczuli wysoką dynamikę wynagrodzeń w ostatnich kilkunastu miesiącach. Większość firm została zmuszona do ich podniesienia, czyli zwiększenia kosztów, również ze względów regulacyjnych (wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa) i liczy, że w kolejnych miesiącach nie będzie musiała już tego robić. Jest to trochę myślenie życzeniowe. W kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 7,7 proc., a po oczyszczeniu z czynników sezonowych nawet 7,5 proc.Według Eurostatu mamy bezrobocie na poziomie 5,3 proc.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl