Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Misja gospodarcza do Japonii
21.04.2017

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18–20 maja 2017 r. Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Japonią – w szczególności w dziedzinie elektromobilności, gier komputerowych oraz start–upów technologicznych. W programie przewidziano między innymi organizację seminarium dotyczącego elektromobilności, pt.: „Paliwa alternatywne w transporcie – potencjalne obszary współpracy między Polską a Japonią, „Polish Gaming Lunch – wydarzenia biznesowego typu B2B dla...

więcej »


Europejski filar praw socjalnych wyzwaniem dla firm
21.04.2017

W ramach posiedzenia Komitetu Spraw Socjalnych (SAC) BusinessEurope w dn. 20 kwietnia, dyskutowano m. in. o utworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych, które ma zostać ogłoszone przez Komisję Europejską 26 kwietnia. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w 2015 r. W marcu 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, a Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zarys tej inicjatywy. Jej fundamentem ma być analiza „dorobku socjalnego UE, a w założeniu miała ona zapewnić wytyczne dla różnych obszarów polityki unijnej. Chodzi o zapewnienie lepszego funkcjonowania polityk zatrudnienia i społecznych w państwach członkowskich, które zdecydują się przystąpić do inicjatywy. Inicjatywa ta...

więcej »


Telewizje proszą Brukselę o pomoc w sprawie abonamentu
21.04.2017

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan i sześć innych organizacji branżowych, wystosowali list do Komisji Europejskiej z prośbą o interwencję w sprawie przepisów dotyczących pobierania abonamentu RTV dla mediów publicznych. Zdaniem pracodawców nowe przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Nowelizacja ustawy abonamentowej zakłada, że dostawcy usług płatnej telewizji mieliby obowiązek przekazania Poczcie Polskiej istotnej części baz danych o klientach (abonentach telewizji płatnej). Celem tej regulacji ma być umożliwienie Poczcie ustalenie, kto nie opłaca abonamentu. – Skala potencjalnych naruszeń prawa UE w przygotowanym projekcie nowelizacji jest tak duża, że znalazłby się on z pewnością w kręgu zainteresowania Komisji Europejskiej –...

więcej »


Lewiatan na spotkaniu z negocjatorem ds. Brexitu
21.04.2017

20 kwietnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie Michela Barniera, głównego negocjatora wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z przedstawicielami polskich pracodawców oraz związków zawodowych. Konfederację Lewiatan reprezentowali Blanka Chmurzyńska–Brown, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. W trakcie spotkania Michel Barnier przedstawił trzy kluczowe obszary niepewności, które trzeba jak najszybciej wyeliminować, aby zapewnić poparcie polityczne i społeczne dla przyszłego partnerstwa z Wielką Brytanią. Pierwszym obszarem jest niepewność obywateli Unii i Wielkiej Brytanii, co do ich losów po Brexicie. Dotyczy to w...

więcej »


Polacy nie wychodzą ze sklepów
20.04.2017

W marcu 2017 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9 proc. r/r (w cenach stałych), a o 16,5 proc. w stosunku do lutego br. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w kwietniu 2017 r. minus 0,8, a wyprzedzający – minus 3,1– podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanKonsumenci, po nieco słabszym lutym, gdy wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 5,2 proc. (proszę zauważyć, że już za słabszy uważamy wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie ok. 5 proc.), w marcu ponownie ruszyli do sklepów. Kupowali wszystkiego znacznie więcej niż rok wcześniej, oprócz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Ale też za większość produktów płacili...

więcej »


KNF podaje szacunkowe koszty ustaw frankowych
20.04.2017

20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877). Na posiedzeniu Podkomisji zaprezentowano po raz pierwszy analizę Komisji Nadzoru...

więcej »


Przemysł rośnie na eksporcie i inwestycjach
20.04.2017

W marcu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 11,1 proc. r/r, a o 17,6 proc. w stosunku do lutego br. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł w marcu pozytywnie zaskoczył. Prognozy mówiły o 7–8 proc. wzroście produkcji sprzedanej przemysłu. Marcowy PMI był słabszy niż w dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. Tymczasem dynamika produkcji przemysłowej była znacznie wyższa od oczekiwanej, bo ponad 11 proc. r/r. Ostatnio wzrost produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ponad 11 proc. był w grudniu 2010 r. (11,4 proc.).Pewnym wyjaśnieniem tak doskonałej sytuacji w przemyśle w marcu 2017 r. jest większa liczba...

więcej »


Brak jasnych reguł dot. refundacji świadczeń zwiększa ryzyko
20.04.2017

W Sejmie 19 kwietnia br. Komisja Zdrowia rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1319). W trakcie posiedzenia przedstawiono wspólne stanowisko wypracowane przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Infarmę dotyczące wątpliwości w zakresie zmian odnoszących się do możliwości wydawania przez Ministra Zdrowia decyzji w zakresie objęcia refundacją w okresie ustalonym przez ministra. W chwili obecnej decyzje refundacyjne wydawane są na 2, 3 albo 5 lat, co daje przedsiębiorcom szansę na realną możliwość budowania swojej polityki rozwojowej. Brak jasnych reguł określania okresu objęcia refundacją...

więcej »


Ustawa Prawo farmaceutyczne bez poprawek
20.04.2017

19  kwietnia w Senacie odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wbrew naszym oczekiwaniom po burzliwej dyskusji przeszedł wniosek dotyczący przyjęcia ustawy bez poprawek. W ocenie Konfederacji Lewiatan zmiany tak głęboko ingerują w rynek apteczny, że ich procedowanie  w formule projektu poselskiego budzi duże wątpliwości. Brak rzetelnej oceny skutków regulacji oraz działanie Ministerstwa Zdrowia wbrew innym stanowiskom członków Rady Ministrów (gł. Ministra Rozwoju i Finansów), krytyczne...

więcej »


R. Lisicki w Dzienniku Zachodnim o zwolnieniach chorobowych
20.04.2017

W artykule „Pierwsze trzy dni L4 za darmo?, który ukazał się 20 kwietnia br. w „Dzienniku Zachodnim Robert Lisicki, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat e–zwolnień chorobowych.http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/pierwsze–trzy–dni–zwolnienia–lekarskiego–l4–za–darmo–to–rewolucja–solidarnosc–jest–przeciw,12002460/ Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl