Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Zwycięzcy konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016
14.06.2017

W czasie uroczystej gali, która odbyła się 13 czerwca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, ogłoszono zwycięzców 12 edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagrodę główną w wysokości 45 000 zł oraz tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2016 otrzymała kreatywna agencja social media Nakatomi, która działa w ponad 20 krajach na świecie. Uczestniczące w konkursie firmy oceniane były nie tylko pod względem perspektywy rozwojowej, ale również społecznej odpowiedzialności i postawy proekologicznej. Zaangażowanie w konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku to przejaw naszego docenienia roli mikroprzedsiębiorców w budowaniu sukcesu polskiej gospodarki. To oni są siłą, która – pomimo wielu trudności – rozwija nasz kraj na równi ze...

więcej »


Pracodawcy o wzroście płac oraz emerytur i rent
14.06.2017

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, cztery reprezentatywne organizacje pracodawców – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Pracodawców Business Centre Club przedstawiają wspólne propozycje dotyczące wzrostu w 2018 r:a) wynagrodzeń w gospodarce narodowe, w tym w państwowej sferze budżetowej,b) minimalnego wynagrodzenia za pracę,c) emerytur i rent z FUS. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2018 r.Organizacje Pracodawców proponują, aby w 2018 r. utrzymany został poziom funduszu płac w państwowej sferze budżetowej. Wzrost wynagrodzeń będzie mógł nastąpić w wyniku ograniczenia wielkości...

więcej »


Firmy stracą prawa autorskie do programów komputerowych
14.06.2017

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują propozycje przepisów, które umożliwiają przeniesienie, za wynagrodzeniem, na Skarb Państwa – w drodze decyzji administracyjnej ministra sprawiedliwości – niektórych uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. Takie propozycje znalazły się w poselskim projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on analogiczne rozwiązania także dla prokuratorskich oraz komorniczych systemów informatycznych.Zdaniem strony pracodawców jednostronna decyzja ministra sprawiedliwości będzie równoznaczna z wywłaszczeniem właściciela majątkowych praw autorskich, a zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji sytuacja taka...

więcej »


Umożliwienie szpitalom pobierania opłat to droga do nadużyć
14.06.2017

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma umożliwić szpitalom publicznym pobieranie opłat za operację czy hospitalizację. Ma też zakazać oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie przez placówki publiczne aktywów trwałych, np. laboratoriów, stacji dializ. Komentarz dr Macieja Piróga, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanTo absolutna rewolucja w dotychczasowym systemie ochrony zdrowia, a właściwie powrót do wcześniejszych praktyk rodem z PRL i wczesnych lat 90–tych. Umożliwienie szpitalom będącym w sieci pobierania pieniędzy za usługi zdrowotne po tzw. wyczerpaniu ryczałtu jest prostą drogą do nadużyć. Pacjenci będą „wypychani ze sztucznie tworzonej kolejki do działalności komercyjnej, będą tym zainteresowane szpitale publiczne i ich pracownicy, z...

więcej »


Pracodawcy proszą o pomoc premier Beatę Szydło
14.06.2017

Pracodawcy apelują do premier Beaty Szydło o pilną nowelizację przepisów, które dają inspektorom ZUS zbyt duże uprawnienia. Nowe regulacje, które obowiązują od kilku dni, mogą stać się narzędziem represji wobec firm, zgodnie z zasadą „dajcie mi firmę, a ja paragraf na nią już mam. Pod listem, który trafił już do premier, podpisali się szefowie Konfederacji Lewiatan, BCC, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego. Pracodawcy w liście do premier wskazują, że pod pozorem walki z nieuczciwymi praktykami wąskiej grupy firm przy tzw. „outsourcingu pracowniczym (nadużycia w stosowaniu art. 231 Kodeksu Pracy) zostało skonstruowane prawo, które w istocie pozwalać będzie na...

więcej »


Nowy porządek świata reklamy - relacja z Forum IAB
14.06.2017

Bilety wyprzedane na kilka tygodni przed wydarzeniem, blisko 1200 uczestników z 270 różnych firm, wypełnione po brzegi sale, blisko 90 prelegentów, 2 dni pełnych emocji prelekcji i dyskusji na temat komunikacji marketingowej i roli internetu w rozwoju firm to bilans największej w naszym kraju konferencji dotyczącej marketingu i reklamy online. Forum IAB 2017, które przebiegło pod hasłem „Świat pod napięciem. Nowy porządek w reklamie po raz jedenasty pokazywało trendy i promowało najlepsze praktyki rynkowe. „Forum ma odzwierciedlać to, czym żyje branża – mówić o trendach w komunikacji marketingowej, możliwościach rozwoju branży online,...

więcej »


Firmy chcą lepiej wykorzystywać dane z rejestrów publicznych
13.06.2017

Konfederacja Lewiatan z aprobatą przyjmuje działania Ministerstwa Cyfryzacji zmierzające do usprawnienia i podniesienia bezpieczeństwa systemu zbierania danych w rejestrach publicznych oraz proponuje głębsze zmiany, które pozwoliłyby przedsiębiorcom na wykorzystanie w szerszym zakresie informacji zgromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawodawcy jest wdrożenie referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych. Idea polega na stworzeniu rejestru referencyjnego (źródłowego) oraz mechanizmu referencyjnego, pozwalającego innemu rejestrowi, który powiela dane ze źródłowego, na pobranie z niego danych. Dzięki temu ograniczona zostanie...

więcej »


Podzielonej płatności boją się szczególnie mikrofirmy
12.06.2017

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) powinni uzyskać większą ochronę, żeby nie byli narażeni na zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Pozbawienie sprzedawców możliwości swobodnego dysponowania kwotą VAT pobieraną od nabywcy może zagrozić płynności finansowej mikroprzedsiębiorców. Konieczne jest też uchylenie przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia – napisała Konfederacja Lewiatan w opinii dotyczącej zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie tzw. podzielonej płatności ma przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Sprowadza się ona do ograniczenia prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę od nabywcy...

więcej »


Oferta przetargowa z Indii
12.06.2017

W imieniu Ambasady RP w Delhi przekazujemy informacje o przetargach, które ukazały się w dniach 29.05.–09.06.2017, a mogą być interesujące dla polskich przedsiębiorców.  1.       The subject tender number has been floated by STORES/KOL/CLW, for procurement of Current Sensor Hotel Load supply with connector as per CLWs Drg. No. CLW/ES/3/0465/A The opening of the tender is due on 07–Jul–2017 13:00. It is requested that wide publicity may kindly be given amongst the manufacturers/suppliers of tendered item(s) in the continent. For details of the tender please Click here.2.       The subject tender number has been floated by STORES/KOL/CLW, for procurement...

więcej »


Circular Economy Industry Platform już działa!
09.06.2017

Co firmy wiedzą o gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)? Jakie rozwiązania już funkcjonują na rynku? Skąd pozyskiwać fundusze? Circular Economy Industry Platform to narzędzie, które ma ułatwić firmom pozyskiwanie informacji i wymianę dobrych praktyk. Circular Economy Industry Platform – www.circulary.eu Pakiet dotyczący GOZ, przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r., zawiera plan działania, który obejmuje cały cykl życia produktu – od fazy projektowania, pozyskania surowców, produkcji, konsumpcji, kończąc na gospodarce odpadami i rynku surowców wtórnych. Celem jest modernizacja i transformacja gospodarki unijnej w kierunku gospodarki zrównoważonej, bardziej ekologicznej i konkurencyjnej. Podejście takie otwiera ciekawe możliwości...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl