Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Standardy ostrożności kupieckiej - badanie Rady Podatkowej
22.06.2017

Szanowni Państwo, Działania organów podatkowych związane z odzyskiwaniem podatku VAT wyłudzonego przez oszustów bardzo często uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Trudno oprzeć się wrażeniu, że fiskus próbuje przerzucić ekonomiczny ciężar strat spowodowanych oszustwami na uczciwych podatników, którzy co do zasady posiadają majątek umożliwiający egzekucję. Niestety pewna część organów podatkowych zamiast próbować ściągnąć podatki od oszustów (co jest obiektywnie trudne) podejmuje bardzo kontrowersyjne działania wobec uczciwych podatników, mające na celu często „wyłudzenie nienależnego podatku. Straty dla gospodarki (nie wspominając o stratach osobistych przedsiębiorców), wynikające z wadliwego sposobu funkcjonowania administracji skarbowej są...

więcej »


Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan na Kongresie Regionów
21.06.2017

W dniach 19–20 czerwca we Wrocławiu br. odbył się Kongres Regionów, gromadzący corocznie przedstawicieli samorządów i biznesu. Partnerem tegorocznej imprezy o haśle przewodnim: „Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje była Konfederacja Lewiatan. W wydarzeniu wzięła udział Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz dr Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.            Henryka Bochniarz uczestniczyła wraz z prezydentem Słupska, Robertem Biedroniem oraz prezydentem Nowej Soli, Wadimem Tyszkiewiczem w zorganizowanej przez Ringier Axel–Springer sesji plenarnej nt. dialogu na poziomie regionalnym oraz budowania marki. Zapytana przez moderatora, Jarosława Kuźniara, o największe szanse dla rozwoju miast stwierdziła, że największą...

więcej »


Partnerzy społeczni proponują zmiany w KFS
21.06.2017

Umożliwienie korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wszystkim osobom/podmiotom odprowadzającym składkę na Fundusz Pracy, dofinansowanie szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które są w coraz większym stopniu potrzebne na rynku pracy, wprowadzenie górnego limitu rocznego dofinansowania dla firmy, który byłby zróżnicowany ze względu na jej wielkość – rekomendują związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego. – Krajowy Fundusz Szkoleniowy ma wspierać uczenie się przez całe życie. Jego skuteczne funkcjonowanie zadecyduje o przyszłości rynku pracy. Już teraz odczuwamy lukę kompetencyjną, która wynika zarówno z niedostatków systemu edukacji, jak i niskiej aktywności szkoleniowej osób pracujących. Staje się ona coraz bardziej dotkliwa...

więcej »


Nowe przepisy spowodują wzrost cen gazu
20.06.2017

Propozycje zawarte w rządowym projekcie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, są szkodliwe dla rozwoju rynku gazu w Polsce, pogorszą konkurencyjność gospodarki, spowolnią wzrost gospodarczy, spowodują znaczny wzrost cen gazu i utrudnią realizację planów rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju – uważa Rada ds. Gazu Konfederacji Lewiatan. Nowe przepisy zakładają m.in. blokowanie mocy przesyłowych na potrzeby realizacji dostaw gazu z magazynów znajdujących się poza granicami Polski, obowiązkowe utrzymywanie niewykorzystanych mocy przesyłowych jedynie na potrzeby przesyłu gazu...

więcej »


Będzie trudniej o pracowników sezonowych
19.06.2017

Wynagrodzenie w maju br. wzrosło o 5,4% r/r. – podał GUS. Niższy od oczekiwanego wzrost zatrudnienia o 4,5% r/r potwierdza nadchodzący rynek pracownika, szczególnie w kontekście nadal niskiej aktywności zawodowej Polaków. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan Dużym wyzwaniem, z którym będą musieli zmierzyć się pracodawcy w nadchodzących miesiącach będzie znalezienie wystarczającej liczby pracowników sezonowych, których już teraz zaczyna brakować. Obawy są tym bardziej zasadne, że ostatnio Unia Europejska zniosła wizy dla obywateli Ukrainy. Obecnie wiele firm decyduje się na zatrudnianie naszych wschodnich sąsiadów, szczególnie w sektorach, gdzie brakuje pracowników średniego i niskiego szczebla, czyli...

więcej »


Rada Dialogu Społecznego rekomenduje zmiany w ustawie
19.06.2017

Rada Dialogu Społecznego przedstawiła prezydentowi 19 czerwca rekomendacje zmian w ustawie, która reguluje jej działalność. Partnerzy społeczni proponują rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności RDS. Temu służy wprowadzenie mechanizmu elektronicznego głosowania uchwał strony pracowników i pracodawców oraz rozszerzenie uprawnień konsultacyjnych o projekty strategii, programów i dokumentów planistycznych. Podobny cel ma propozycja wpisania Biura Rady Dialogu Społecznego w struktury Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog z rozszerzeniem kompetencji partnerów społecznych w zakresie wpływu na zarządzanie CPS poprzez wskazywanie jego dyrektora i zastępcy dyrektora ds. dialogu. Rozszerzone mają być także uprawnienia dotyczące występowania z wnioskiem o organizację wysłuchania publicznego.

więcej »


Rada Dialogu Społecznego chce być skuteczna i samodzielna
19.06.2017

Jako patron dialogu społecznego w Polsce, chciałbym zapewnić, że będę realizował założenia konsensusu, który wypracuje Rada Dialogu Społecznego. Jest to istotne dla dalszego rozwoju społeczno–gospodarczego w Polsce – powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. Rada Dialogu Społecznego przedstawiła dziś prezydentowi rekomendacje zmian w ustawie, która reguluje jej działalność. Partnerzy społeczni zaproponowali rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności RDS. Prezydent podkreślił, że „niepokojąca jest sytuacja, gdy dany projekt nie jest dyskutowany na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Bardzo proszę o informację, gdy tak się dzieje – obiecuję, że będę wtedy interweniował. Zdaniem...

więcej »


Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog
19.06.2017

Na zakończonej 106 Sesji Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog społeczny na rzecz odnowy gospodarczej i społecznej oraz wspólne mierzenie się z ubóstwem, kryzysem ekologicznym, dyskryminacją kobiet i migracjami. Pewnym zgrzytem było przedstawienie na komitecie ds. standardów Polski jako kraju, w którym wykorzystuje się pracę przymusową pracowników z Korei Północnej. Delegaci związkowi z Holandii, Włoch i Niemiec bezpodstawnie rozciągali swoje zastrzeżenia na warunki zatrudniania Ukraińców w Polsce. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. Efektem obrad było przyjęcie raportu i rekomendacji dotyczących zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju, która zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania dialogu...

więcej »


Przemysł 4.0 – transformacja cyfrowa w przemyśle
19.06.2017

Przemysł 4.0 łączy w sobie nowoczesne metody produkcji z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi w procesie nazwanym czwartą rewolucją przemysłową. Rewolucja ta, nadchodząca po etapach maszyny parowej, linii produkcyjnej i elektroniki wraz z technologią informacyjną, przekierowuje przemysł w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji. Czynnikiem umożliwiającym nadejście czwartej rewolucji przemysłowej jest gwałtownie rosnące znaczenie cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki. Dzięki Przemysłowi 4.0 wzrośnie produktywność i elastyczność całej gospodarki. O tym, na ile koncepcja Przemysł 4.0 może pomóc w zwiększaniu efektywności procesów wytwórczych i procesów logistycznych, na ile ewolucja od „car do „connected car zmienia modele biznesowe wśród producentów pojazdów, i wśród użytkowników, rozmawiają...

więcej »


Kryteria wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w konkursie POIiŚ
14.06.2017

W wyniku dyskusji na posiedzeniu komitetu monitorującego (9 czerwca br.) do dalszych prac odesłano proponowane przez resort energii kryteria wyboru projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, które miałyby być realizowane w klastrach energii. Ministerstwo Energii zaprezentowało swoją propozycję nowych kryteriów wyboru projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1 POIiŚ). Według propozycji najbliższy konkurs ma być dedykowany wyłącznie projektom realizowanym w klastrach energii. Wnioskodawca musiałby więc na wstępie udokumentować, że jego projekt znajduje się w jednym z istniejących klastrów energii. Natomiast ocena projektu, oprócz gotowości do realizacji oraz sprawności instalacji pod kątem...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl