Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole
27.06.2017

Dla osób objętych indywidualnym nauczaniem, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie priorytetem powinna być nauka w szkole, wraz z rówieśnikami, a tylko w szczególnych wyjątkach, na podstawie decyzji dyrektora placówki, powinna odbywać się w miejscu pobytu – uważa Konfederacja Lewiatan. W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, znalazł się zapis, że zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia. – To sprawia, że normą staje się brak włączenia osoby objętej indywidualnym nauczaniem w życie szkolne i ograniczenie kontaktu z rówieśnikami –...

więcej »


Pieniędzy na zdrowie może być mniej
27.06.2017

Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia ma ogłosić, który szpital znajdzie się w sieci i będzie mógł leczyć. Dla systemu opieki zdrowotnej i przede wszystkim dla pacjentów to nie jest jednak najważniejsza informacja. Komentarz dr Macieja Piróga, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan27 czerwca 2017 roku, to ma być magiczna data, kiedy NFZ ogłosi listę szpitali, które znajdą się w sieci. Ale znacznie ważniejsze jest finansowanie usług medycznych, tzn. wysokość ryczałtów i procedur wydzielonych, oraz ciągle malejąca pula pieniędzy na kontrakty do której są odsyłani potencjalnie niezadowoleni, czyli wszyscy.W tej sytuacji ostatni komunikat, że minister finansów 2,5 mld zł rezerwy w budżecie na...

więcej »


RDS dyskutuje o płatności podzielonej w VAT
27.06.2017

26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.  Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił informację nt. projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT (split payment). Zaznaczył, że uwagi szczegółowe zgłaszane przez partnerów społecznych są analizowane i ich znaczna część zostanie uwzględniona. Po dyskusji nad przedstawioną przez Ministerstwo Finansów propozycją, Konfederacja Lewiatan poparła projekt, z zastrzeżeniem, że split payment powinien zastąpić odwrotne obciążenie (wg MF najwcześniej od 2019 r.), zastosowanie systemu powinno automatycznie oznaczać...

więcej »


Coraz bardziej brakuje rąk do pracy
26.06.2017

Bezrobocie na koniec maja br. wyniosło 7,4 proc., czyli spadło o 0,3 pkt proc. w stosunku do kwietnia br – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2016 r. bezrobocie wynosiło 9,1 proc. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWDane za maj potwierdzają, że utrzymuje się popyt na pracę, co jest odzwierciedleniem dobrego stanu gospodarki. Taka kondycja rynku pracy wystawia pracodawców na większą presję płacową, co także potwierdzają ostatnie dane GUS, który odnotował wyższą od przewidywanej dynamikę wzrostu płac w maju br. (5,4 proc. ). Ale, co podkreślałem wielokrotnie, spadek bezrobocia nie jest już...

więcej »


Apteki: jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji
26.06.2017

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują o jak najszybsze przeprowadzenie reformy rynku aptecznego. Długoterminowe i ostateczne zdefiniowanie podstaw prawnych działalności aptek jest niezbędne dla odejścia od prowizorycznej regulacji „apteki dla aptekarza. Zgodnie z zapowiedziami i deklaracjami z procesu legislacyjnego obowiązująca od wczoraj nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma być rozwiązaniem tymczasowym – do czasu przeprowadzenia kompleksowej nowelizacji ustawy. Projektodawcy i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie stwierdzali w toku prac parlamentarnych, że ustawa wprowadzająca „aptekę dla aptekarza to mechanizm prowizoryczny, tożsamy w skutkach z moratorium na powstawanie aptek. W ocenie sygnatariuszy,...

więcej »


Lewiatan w komitecie ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
26.06.2017

9 czerwca 2017 r. przedstawiciele Konfederacji Lewiatan powołani zostali do nowo utworzonego Komitetu Technicznego KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/ ISO/TC 304, Healthcare administration. Zakres tematyczny KT 324 obejmuje: zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia, w tym klasyfikacja, terminologia, praktyki zarządzania oraz ocena procesów działań niemedycznych. Lista członków Komitetu Projekt planu działania KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia  

więcej »


Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Opolu
23.06.2017

22 czerwca br. Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan, uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego podkreśliła, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego powinny być afiliowane przy marszałkach województw, bo to oni są gospodarzami terenu, tam podejmowane są najważniejsze dla regionu wydarzenia. Henryka Bochniarz oceniła, że mimo gorących minionych kilkunastu miesięcy, rady dialogu podejmowały wiele ważkich i ciekawych kwestii. Pozytywnie oceniła też rotacyjność w...

więcej »


Prezydium RDS w Senacie RP
23.06.2017

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan, podczas spotkania 21 czerwca 2017 r. Prezydium RDS z Prezydium Senatu i przewodniczącymi senackich komisji powiedziała, że działalność Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna dla państwa, dlatego istotne jest, aby nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu została przeprowadzona z uwzględnieniem postulatów wszystkich partnerów społecznych, także tych na poziomie regionalnym. Do najważniejszych postulatów należy rozszerzenie zakresu konsultacji o projekty poselskie i prezydenckie oraz doprecyzowanie sposobu finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.   Marszałek Stanisław Karczewski z kolei zachęcał...

więcej »


BusinessEurope pozytywnie o polityce spójności po 2020
23.06.2017

Debata o przyszłym budżecie UE i polityce spójności nabiera temat. Chociaż pierwsze propozycje Komisji Europejskiej pojawią się dopiero za kilka miesięcy, kluczowi gracze zaczynają prezentować swoje pierwsze oficjalne stanowiska. 12 lipca 2017 nt. przyszłości polityki spójności wypowiedziało się BusinessEurope, najważniejsza reprezentacja europejskiego biznesu. Konfederacja Lewiatan, jako członek organizacji,  brała aktywny udział w jego przygotowaniu. Najważniejsze konkluzje stanowiska BusinessEurope: Polityka spójności wspiera tysiące projektów we wszystkich europejskich regionach. To największa polityka inwestycyjna EU. Jest odzwierciedleniem europejskiej solidarności. Polityka spójności musi odejść od logiki szybkiego wydatkowania i stać się polityką...

więcej »


Targi budowlane na Białorusi
23.06.2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku pragnie poinformować, że w dniach 5–8 września br. na międzynarodowej wystawie branży budowlanej BUDPRAGRES 2017 zostanie zorganizowane stoisko promocyjno–informacyjne WPHI. Miejsce wystawy: Mińsk, pr. Pobeditelei 20/2. (Futbolnyi Manezh) Szczegóły dotyczące wystawy można znaleźć na stronie organizatora: http://budpragres.minskexpo.com/ Tematyka i główne działy targów: materiały budowlane u urządzenia, oświetlenie, technologie budowlane, drzwi i zamki, okna, tepaty, tekstylia, maszyny budowy dróg, mocowania i uchwyty, architektura i projektowanie, materiały wykończeniowe, dom za miastem, farby, ocieplenie i wentylacja, ceramika budowlana, odzież ochronna, energoefektywność.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl