Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Robert Lisicki w DGP o syndromie pierwszej dniówki
29.06.2017

W artykule „ Skuteczniejsza walka z pracą na czarno, który ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej, 29 czerwca br., Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat syndromu pierwszej dniówki. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1054067,pip–praca–na–czarno–zglaszanie–zatrudnienia–do–zus.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Pacjenci ustawią się w dłuższych kolejkach
29.06.2017

Poza siecią szpitali z gwarancją finansowania ze środków publicznych znalazło się 319 placówek. Większość niezakwalifikowanych szpitali wykonuje świadczenia deficytowe, na które czas oczekiwania jest najdłuższy (np. ortopedia czy okulistyka). Ich pacjenci będą musieli ustawiać się w wielomiesięcznych kolejkach w innych placówkach. – Opublikowany wykaz placówek, których oddziały zostaną objęte podstawowym zabezpieczeniem szpitalnym (potocznie zwanym „siecią szpitalną) nie zaskakuje. Prace nad ustawą i rozporządzeniami trwały długo i można było wskazać, które placówki znajdą się w sieci. Zaskakuje natomiast podejście ministra, który znając statystyki i miejsce Polski w rankingach zdrowotnych z dumą stwierdza, że „sieć obejmie aż 95 procent łóżek szpitalnych (tj.

więcej »


Nowi członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
29.06.2017

W I półroczu 2017 r. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: TOTEM Sp. z o.o.DOMARANT Lidia Krzywińska–LipiecCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoagriKomp Polska Sp. z o.o.JTN International Agency Sp. z o.o.Zysk i S–ka Wydawnictwo, Tadeusz Zysk, Aldona Zysk, Sp.j.PROFESJA CAZ Sp. z o.o.Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego PRO PROGRESS Sp. z o.o. Aktualnie Wielkopolski...

więcej »


Konkursy w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój
29.06.2017

20 czerwca Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził kryteria konkursów i nowe projekty pozakonkursowe, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2017. W obszarze adaptacyjności (Oś II PO WER) w październiku br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na powołanie siódmej już sektorowej rady ds. kompetencji, tym razem  dla sektora motoryzacyjnego (alokacja 2,2 mln zł). Dotychczas powołano rady sektorowe dla następujących sektorów: IT, finanse, sektor budowlany, turystyka, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, zdrowie. Główne zadania rad sektorowych to: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących...

więcej »


Zmiany w kryteriach wsparcia klastrów energii
29.06.2017

Spotkanie grupy roboczej POIiŚ ds. energetyki i efektywności energetycznej (21 czerwca br.) było poświęcone przygotowaniu kryteriów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w klastrach energii, które będzie udzielane w ramach poddziałania 1.6.1 PO IiŚ. Podczas spotkania Ministerstwo Energii przedstawiło nową propozycję zmian kryteriów, przychylając się do części uwag zgłoszonych przed spotkaniem. Główną zmianą w dotychczasowym podejściu ma być formalny (a zatem obowiązkowy) charakter kryteriów odnoszących się do klastra energii, m.in. dotyczących sposobu zarządzania klastrem i potencjału koordynatora. Dzięki temu proces oceny ma zyskać na przejrzystości. Dyskutowano również na temat możliwości wsparcia projektów realizowanych...

więcej »


Polska motoryzacja w kontekscie wyzwań Przemysłu 4.0
29.06.2017

Rewolucja przemysłowa 4.0, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju. O tym, jak nadążyć za zmianami oraz jak najbardziej efektywnie wykorzystać synergię działań sektora prywatnego, publicznego i nauki, 28 czerwca debatowali uczestnicy konferencji „Przemysł 4.0, a edukacja i kompetencje, organizowanej przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wspólnie z Ministerstwem Rozwoju. – Przemysł motoryzacyjny w Polsce jest tym sektorem, który przyspiesza najszybciej. Widzimy w nim ogromną szansę na zwiększenie potencjału w polskiej gospodarce i wierzymy, że jeśli odpowiednio go zabezpieczymy legislacyjnie i systemowo to uda nam...

więcej »


Potrzebne ułatwienia w dostępie do funduszy unijnych
29.06.2017

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali pakiet uproszczeń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego. Organizacja zebrała sygnały i propozycje od przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami przy aplikowaniu o wsparcie z RPO. Pracodawcy domagają się, by system ubiegania się o dotacje był bardziej przyjazny dla biznesu. – Chcemy pokazać, że problemy  występują nie tylko na etapie aplikowania o środki...

więcej »


Ecorys Polska w Związku Konsultingu
28.06.2017

Firma Ecorys Polska Sp. z o.o. została członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu.ECORYS to międzynarodowa grupa firm specjalizujących się w wielodyscyplinarnych badaniach i konsultingu o zasięgu europejskim, z siedzibą w Rotterdamie. Pod obecną nazwą firma działa od roku 2000 – także w Polsce, oferując szerokie spektrum usług badawczych, analitycznych, doradczych i komunikacyjnych. Ecorys jest jedną z najstarszych firm doradczych na naszym kontynencie. Jej korzenie sięgają roku 1929, gdy grono biznesmenów oraz pracowników naukowych w Holandii powołało fundację Holenderski Instytut Ekonomiczny (Netherlands  Economic Institute – NEI). Ideą założycielską Instytutu było stymulowanie badań, które umożliwiłyby ograniczenie zjawiska pauperyzacji i rozwarstwienia społecznego. Marka Ecorys...

więcej »


Split payment przyniesie także korzyści
28.06.2017

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Podzielona płatność będzie systemowym i skutecznym narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę od nabywcy zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i jego nieprzekazaniu do urzędu skarbowego. Proponowany mechanizm budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców. Najpoważniejsze to pozbawienie podatnika prawa do swobodnego dysponowania podatkiem VAT, sankcja za dokonanie płatności na rzecz innego podatnika niż dostawca...

więcej »


Plany Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
27.06.2017

21 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, w którym udział wzięła Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, która opowiedziała o zaangażowaniu Konfederacji w prace Rady Dialogu Społecznego i podkreśliła wagę uczestnictwa organizacji pracodawców w RDS. Szczegóły kluczowych dla przedsiębiorców prac legislacyjnych przedstawił Grzegorz Baczewski, z–ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili poziom współpracy Związku z Konfederacją Lewiatan. Na Zgromadzeniu reprezentowanych było 15 członków Związku. Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, po wysłuchaniu sprawozdania...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl