Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Dodatkowe obciążenia informacyjne dla firm?
11.05.2017

2 maja br. Komisja Europejska przyjęła tzw. Compliance Package w celu wzmocnienia egzekwowania zasad wspólnego rynku oraz ułatwienia funkcjonowania na nim firm, obywateli oraz konsumentów w wymiarze transgranicznym. Na pakiet składają się trzy elementy: 1)      Projekt  rozporządzenia w sprawie Single Digital Gateway, który pozwala obywatelom i firmom dotrzeć do informacji, uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów i uzyskać dostęp do procedur, w zakresie w jakim stosują lub zamierzają stosować swe prawa wynikające z prawa unijnego w obszarze rynku wewnętrznego; 2)      Plan działania na rzecz poprawy funkcjonowania SOLVIT, tj. systemu w ramach którego urzędy...

więcej »


Branże kreatywne przeciwne zniesieniu geoblokowania
11.05.2017

Przyjęcie poprawek Parlamentu Europejskiego, który zaproponował rozszerzenie zakazu tzw. geoblokowania również na treści objęte prawami autorskimi (muzyka, gry, oprogramowanie i e–booki), odbiłoby się negatywnie na kondycji krajowego przemysłu kreatywnego i dostępności ofert uwzględniających lokalne gusta i potrzeby kulturowe, wzmocniło korporacje międzynarodowe i w perspektywie długofalowej spowodowałoby wzrost cen na rynkach krajowych – uważa Konfederacja Lewiatan. – Propozycja zapisów w tym zakresie narusza prawa podstawowe i jest ewidentnie dyskryminacyjna, gdyż narzuca przedsiębiorcom oferującym wymienione treści obowiązek sprzedaży transgranicznej w przypadku, gdy mają licencję na dane terytorium za granicą, nawet gdy nie chcą oni kierować swej oferty na to terytorium.

więcej »


Mało danych o wpływie systemu emerytalnego na gospodarkę
11.05.2017

11 maja br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Tematem posiedzenia była informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie systemu emerytalnego na gospodarkę i rynek pracy oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Jerzy Meysztowicz.Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów przedstawili ogólną informację o potencjalnym wpływie systemu emerytalnego na gospodarkę, zasoby pracy i kapitału oraz efektywność ich wykorzystania, nie odnosząc się jednak do warunków polskich. Informacja nie zawierała ani danych liczbowych określających wpływ wprowadzonych i przygotowywanych zmian, ani nowych informacji. Ministerstwo bagatelizuje, wbrew danym statystycznym, związek między ustawowym i efektywnym wiekiem...

więcej »


KE nie powinna ingerować w regulacje dotyczące urlopów
11.05.2017

Przedstawione przez Komisję Europejską nowe regulacje dotyczące urlopów – opiekuńczego, rodzicielskiego i ojcowskiego, przepisów chroniących pracowników przed zwolnieniem, powinny być raczej przedmiotem uzgodnień w krajach członkowskich, a nie szczegółowo regulowane na poziomie unijnym – uważa Konfederacja Lewiatan. W projekcie nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, Bruksela zaproponowała m.in. wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wysokości 5 dni w roku, z którego korzystaliby pracownicy do opieki nad chorym rodzicem, dzieckiem i małżonkiem, 10 – dniowego urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka, zobowiązanie ojców dzieci do wykorzystania 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego (inaczej przepadnie) oraz wprowadzenie...

więcej »


Jak chronić własność przemysłową?
11.05.2017

W imieniu PARP zapraszamy na seminarium pt. Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym, które odbędzie się 18 maja 2017 r. w Warszawie. Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Podczas spotkania omówione zostaną procedury uzyskiwania patentów na wynalazki, ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych, istotne aspekty prawne ochrony własności przemysłowej w Polsce i krajach UE. PROGRAM ZAREJESTRUJ SIĘMiejsce szkolenia: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73 Termin: 18 maja 2017 r., w godz. 10:30–14:30.

więcej »


Instytucje publiczne będą wdrażać e-fakturę
11.05.2017

Wdrażanie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez jednostki sfery finansów publicznych będzie głównym tematem tegorocznej edycji konferencji e–ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2017, która odbędzie się 24 maja w Warszawie. Konferencja e–ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2017 (EAB 2017) stanowi platformę wymiany informacji o rządowych planach rozwoju i potrzebach świata biznesu w obszarze e–administracji. Podczas konferencji EAB 2017 będą omawiane aspekty prawne, wyzwania oraz korzyści związane z procesem obsługi elektronicznych faktur w urzędach. Poznamy punkt widzenia przedstawicieli instytucji publicznych, a także dowiemy się, jak powinno wyglądać krok po kroku wdrożenie elektronicznego fakturowania w administracji. Przedstawione zostaną również dobre praktyki w...

więcej »


Głos biznesu w regionach - innowacja, nauka, rozwój
11.05.2017

Zapraszamy na konferencje regionalne poświęcone innowacjom oraz finansowaniu nauki i rozwoju.   Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii, usług oraz programów badawczo–rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje, badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

więcej »


ZUS przeciwny obniżeniu składek
11.05.2017

Rada Nadzorcza ZUS 10 maja br. opiniowała projekt Ministerstwa Rozwoju z dnia 13 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego istotą jest obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne pobieranych od mikroprzedsiębiorców (osób samozatrudnionych) o niskich przychodach (do 60 tys. zł rocznie). Rada negatywnie zaopiniowała projekt pomimo tego, iż przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i Pracodawców RP poparli proponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany w ustawie uznając, że obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób samozatrudnionych o małych przychodach jest uzasadnione, a jednocześnie nie narusza...

więcej »


O relacjach RODO - e-privacy w Ministerstwie Cyfryzacji
10.05.2017

8 maja w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie z udziałem firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan w sprawie dwóch regulacji, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz usług Over–The–Top, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (e–privacy). Przedstawiciele Kierownictwa Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, gospodarze spotkania, krótko zreferowali stan prac nad projektem rozporządzenia w sprawie e–privacy oraz plany prac w Radzie UE w perspektywie do końca roku. Uwagi firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, przedstawione w toku spotkania, zmierzały do wskazania największych...

więcej »


Nierówny dostęp do kształcenia zawodowego
10.05.2017

Trzy największe regionalne związki pracodawców zwróciły się z apelem do Marszałka Dolnego Śląska, Cezarego Przybylskiego o wprowadzenie ułatwień w dostępie do kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Organizacje biznesu zwracają uwagę, że prywatni pracodawcy zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach działania 10.4 RPO. Pod apelem podpisali się liderzy Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, Loży Dolnośląskiej BCC oraz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Pracodawcy postulują, aby Marszałek Cezary Przybylski wprowadził zmiany w działaniu 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwią finansowanie m.in.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl