Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Kierunki rozwoju innowacji energetycznych
16.05.2017

W trakcie konferencji pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych, zorganizowanej przez Ministerstwo Energii, przedstawione zostały m.in. innowacyjne kierunki rozwoju energetyki. W trakcie prezentacji ministra Michała Kurtyki przedstawione zostały nowe modele regulacyjne i biznesowe oraz ich wpływ na erozję tradycyjnego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. W trakcie konferencji zwracano szczególną uwagę na konieczność ulepszania technologii magazynowania energii, w szczególności w perspektywie pożądanego rozwoju technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wskazywano również na rosnący potencjał gospodarki cyfrowej w rozwoju innowacyjnych systemów energetycznych. Podkreślano również konieczność upowszechniania transportu elektrycznego, rozwoju przemysłu elektromobilności. Omawiając zagadnienie efektywnych...

więcej »


Plusy i minusy płatności podzielonej
16.05.2017

Płatność podzielona skutecznie ograniczy oszustwa w VAT, ale istotnie ograniczy płynność niektórych podatników, w szczególności małych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Ministerstwo Finansów przedstawiło długo zapowiadaną propozycję podzielonej płatności (split payment) w podatku VAT. Jak pokazują przykłady innych krajów może ona być skutecznym narzędziem walki z oszustami, jednak nie pozostaje neutralna m.in. dla płynności finansowej niektórych podatników. To nabywcy towarów i usług zadecydują o tym czy podzielona płatność będzie powszechnie stosowana i to od nich zależeć będzie sytuacja finansowa dostawców. Zastosowanie split payment oznaczać będzie pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy poprzez utratę możliwości korzystania ze środków pochodzących z jeszcze...

więcej »


Raporty o transakcjach ponad 15 tys. zł niezgodne z prawem
15.05.2017

Banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK–i i wiele innych firm będzie musiało przekazywać informacje o wszystkich transakcjach, o wartości powyżej 15 tys. zł. Taki przepis zawiera projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązanie budzi wątpliwości i wykracza poza przepisy unijnej dyrektywy. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma wdrożyć do naszego prawa unijną dyrektywę. – Część obowiązków nałożonych na instytucje znacznie wykracza poza przepisy dyrektywy. Wątpliwości budzi m.in. raportowanie transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł, w sytuacji kiedy dyrektywa wymienia kwotę 10 tys. euro, czyli ok. 45...

więcej »


Wojsko ograniczy swobodę prowadzenia biznesu
15.05.2017

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki budzi zaniepokojenie i wątpliwości firm. Wprowadza bowiem bardzo istotne ograniczenia, np. przedsiębiorca będzie obowiązany do uzyskania zgody właściwego ministra na wiele działań o charakterze korporacyjno–własnościowym oraz do przekazywania istotnych informacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki definiując je często w sposób nieprecyzyjny, powodując uzasadnione wątpliwości co do skali obciążeń. Zawiera liczne regulacje ingerujące w działalność podmiotów gospodarczych. Nie negujemy konieczności nakładania na przedsiębiorców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, obowiązków w zakresie obronności państwa, ale...

więcej »


O relacji partnerów społecznych na Uniwersytecie Gdańskim
15.05.2017

15 maja br. na wydziale prawa Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja Relacje partnerów społecznych – rzeczywistość i perspektywy, która w trzech panelach dotyczących partycypacji pracowniczej, układów zbiorowych pracy, reprezentatywności i ochronie pracy omawiała kluczowe problemy w stosunkach pracy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Konfederacji Lewiatan: prezes Piotr Soyka, Zbigniew Canowiecki (Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza) i prof. Jacek Męcina (doradca zarządu Konfederacji). Przesłaniem konferencji była troska o lepsze prawo i więcej zaufania miedzy partnerami społecznymi. Prezes Soyka zwrócił uwagę, że model partycypacji powinien zależeć od wielkości pracodawcy, ale wiele zależy też od postaw i...

więcej »


Henryka Bochniarz w Onecie o szklanym suficie
15.05.2017

W rozmowie opublikowanej 15 maja br., w Onecie, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan mówi m.in. o sytuacji kobiet na rynku pracy.Szklany sufit Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Partnerzy społeczni i instytucje o jakości staży
15.05.2017

Na posiedzeniu Podzespołu Problemowego ds. reformy polityki rynku pracy przy RDS pracodawcy i strona związkowa przyjęły wspólny projekt zaleceń parterów społecznych dotyczących jakości staży na otwartym rynku pracy. Dyskusji poddany został również pięciopak rekomendacji, które stanowić mogą fundament w zakresie niezbędnych reform polityki rynku pracy. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali propozycji zmian funkcjonowania i wzmocnienia roli Urzędów Pracy w aktywnym odpowiadaniu na potrzeby przedsiębiorstw. Omówione zostały także rekomendacje dotyczące funkcjonowania Krajowego Fundusz Szkoleniowego. Po zawieszonych w styczniu 2016 roku negocjacjach, których efektem miało być wypracowanie rekomendacji dotyczących dobrej jakości staży na rynku pracy, w...

więcej »


Komisja do spraw deregulacji o samorządzie gospodarczym
12.05.2017

Relacja z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w dniu 11 maja 2017 r. Janusz Cieszyński  Dyr. Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju zrelacjonował postęp prac legislacyjnych nad tzw. 100 zmianami mającymi ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju, zapowiedziała przyspieszenie prac nad kolejnymi regulacjami dotyczącymi: sukcesji w firmach rodzinnych, zamówień publicznych i samorządu gospodarczego. Mówiąc o samorządzie gospodarczym zastrzegła, że decyzja o jego powołaniu będzie zależała od woli samych przedsiębiorców. W posiedzeniu udział brał Jeremi Mordasewicz.

więcej »


Sejm łagodniejszy dla biegłych rewidentów
12.05.2017

Audytorzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o biegłych rewidentach i uwzględnili tym samym propozycje Konfederacji Lewiatan. Biegli rewidenci będą mogli świadczyć na rzecz JZP niektóre usługi, które zostały pierwotnie wykluczone przez Sejm. – Cieszymy się, że Sejm wysłuchał głosu przedsiębiorców i przegłosował poprawki zgłoszone przez senatorów. Został poszerzony katalog dodatkowych usług świadczonych przez audytorów na rzecz badanych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), np. banków czy spółek giełdowych, chodzi m.in. przeprowadzanie procedur należytej staranności czy poświadczenia dotyczące sprawozdań lub informacji finansowych dla organów nadzoru wykraczające poza zakres ustawowego badania, pomagające...

więcej »


Spotkanie z Japońską Federacją Biznesu w Tokio
12.05.2017

12 maja br. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan i równocześnie Prezes Polsko–Japońskiego Komitetu Gospodarczego, spotkała się z Sato Yoshio, Przewodniczącym Komitetu Europejskiego Keidanren (organizacji japońskich pracodawców) w Tokio. Henryka Bochniarz przebywa z wizytą w Japonii z okazji Światowego Szczytu Kobiet. Głównym celem spotkania z Keidanrenem były działania w ramach przyspieszenia negocjacji umowy o wolnym handlu między Japonią i Unią Europejską (Japan–EU Free Trade Agreement). – Umowa o wolnym handlu między Japonią i UE to priorytet dla przedsiębiorców, którzy utrzymują kontakty handlowe z Japonią. Podobne porozumienie podpisała Korea Południowa. Mimo...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl