Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Powstanie sieć 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji
22.05.2017

Lewiatan został koordynatorem ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, których celem będzie prowadzenia mediacji na podstawie wspólnych standardów i w oparciu o jednolite procedury. Konfederacja Lewiatan rozpoczyna realizację projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator przy Konfederacji Lewiatan. Jego głównym celem jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora i przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, a także standaryzacja działania już istniejących 6 Centrów. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi niebawem konkurs na wyłonienie 15 podmiotów, których zadaniem będzie utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w każdym województwie. Natomiast Koordynator centrów odpowiedzialny będzie za monitorowanie...

więcej »


Misja gospodarcza do Afryki Zachodniej
19.05.2017

Zapraszamy do udziału w wielobranżowej Misji Gospodarczej do Ghany i Wybrzeża kości Słoniowej, którą organizujemy w dniach 24–29 czerwca 2017 we współpracy z Narodową Izbą Handlowo–Przemysłową Ghany i Konsulem Honorowym RP w Akrze oraz Izbą Handlowo–Przemysłową CCI – CÔTE DIVOIRE i Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji CEPICI Wybrzeża Kości Słoniowej, jak również przy wsparciu Ambasady RP w Abudży. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej nalezą do najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek kontynentu afrykańskiego. Obydwa kraje odnotowują szybki wzrost gospodarczy połączony ze stabilnością polityczną. Ghana jest członkiem–założycielem West African Monetary Zone. Obydwa kraje są członkami Wspólnoty Gospodarczej Państw...

więcej »


Plan Junckera po roku
19.05.2017

8 czerwca 2017 roku, Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję poświęconą kwestiom związanym z doświadczeniami po roku funkcjonowania w Polsce planu inwestycyjnego dla Europy, zwanym również Planem Junckera. Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W charakterze prelegentów wystąpią także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przedstawiciele instytucji finansowych oraz beneficjenci Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z Polski. W lutym br. minął rok od momentu, gdy Ministerstwo Rozwoju objęło rolę koordynatora działań administracji rządowej w zakresie wykorzystania możliwości płynących z planu Junckera. W...

więcej »


Leasing dobry do realizacji zadań publicznych
19.05.2017

Istniejące regulacje prawne nie sprzyjają wykorzystaniu leasingu do realizacji zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan proponuje usunięcie niepotrzebnych barier prawnych w finansowaniu zadań publicznych w formie leasingu. Leasing jest bardzo popularnym instrumentem finansowania inwestycji wśród polskich przedsiębiorstw, jednak nie tych które należą do podmiotów publicznych i realizują zadania publiczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy są regulacje wynikające z Prawa Zamówień Publicznych (PZP), które nie powalają na korzystanie z leasingu przez tego typu spółki z pominięciem rygorów PZP. Jednocześnie w ubiegłym roku wyłączono z pod rygoru PZP...

więcej »


R. Lisicki w Rzeczpospolitej o pakiecie praw socjalnych UE
19.05.2017

W artykule „Więcej ochrony dla niepracowników, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 19 maja br., Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o nowym pakiecie praw socjalnych Unii Europejskiej.http://www.rp.pl/Kadry/305199964–Umowy–cywilnoprawne–wiecej–ochrony–dla–niepracownikow.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Z Dariuszem Rosatim o e-karcie usług
19.05.2017

19 maja br. Konfederacja Lewiatan miała przyjemność gościć Dariusza Rosatiego, posła do Parlamentu Europejskiego (Chrześcijańska Demokracja), członka ECON–u, zastępcę w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim (IMCO EP) oraz Roberta Straussa, Naczelnika Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej. Celem spotkania było omówienie prac nad tzw. „pakietem usługowym, w tym projektu rozporządzenia oraz dyrektywy w sprawie e–karty usług. Dariusz Rosati skupił się na opisie korzyści, jakie wynikać mogą z wprowadzenia e–karty usług dla przedsiębiorców, podkreślając jak istotnym sektorem w UE, jest sektor usług. W założeniu projekt zmierza do...

więcej »


Polish Swiss Innovation Day 2017
19.05.2017

Ambasada Szwajcarii w Polsce oraz Polsko–Szwajcarska Izba Gospodarcza mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w Polish Swiss Innovation Day 2017. Będzie to już trzecia edycja forum dialogu w obszarze innowacji dla polskich, szwajcarskich, i nie tylko, ekspertów, przedstawicieli rządu, naukowców, przedsiębiorców oraz startupów. Tegorocznym tematem przewodnim Polish Swiss Innovation Day będzie: How to shape a successful digital ecosystem? Wystąpienie wprowadzające do wydarzenia wygłosi Jovan Kurbalija, prezes DiploFoundation z Genewy. Jednym z głównych panelistów będzie natomiast minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Polish Swiss Innovation Day...

więcej »


Rośnie zatrudnienie, martwi niska aktywność zawodowa
18.05.2017

Przeciętne zatrudnienie w kwietniu br. wzrosło o 4,6% r/r., zaś wynagrodzenie o 4,1% r/r – podał GUS. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan Duże obawy pracodawców budzi poziom aktywności zawodowej, który jest najniższy od 17 lat. Obecnie wynosi 56,3%, a to oznacza, że jest niższy niż w 2000 roku. Dlatego kluczowe dla rozwoju gospodarki są działania zwiększające aktywność zawodową. Obawy są uzasadnione szczególnie w kontekście założeń Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2017–2020. O ile dane opublikowane we wtorek dotyczące PKB były nieznaczenie wyższe od oczekiwań rynku (4,0% r/r wobec prognoz 3,9%...

więcej »


Wspólna deklaracja współpracy biznesu Polski i Ukrainy
18.05.2017

Udział Ukrainy w polskiej wymianie handlowej wynosi ok. 1,5 proc. i jest 18 razy mniejszy niż udział Niemiec. Kijów jest naszym 16 partnerem handlowym, a powinien być w pierwszej trójce . Kuleją wzajemne inwestycje – powiedział Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w czasie VI Dnia Ukraińskiego Biznesu, którego współorganizatorem była Konfederacja Lewiatan. Polscy pracodawcy podpisali deklarację współpracy ze Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. W czasie konferencji zastanawiano się, co zrobić, żeby lepiej wykorzystać ogromny potencjał wymiany handlowej między naszymi krajami. Wiceminister Jerzy Kwieciński podkreślił, że pomoże w tym układ stowarzyszeniowy między Ukrainą i Unią Europejską. Jeszcze na początku...

więcej »


O biznesie i gospodarce z Japońską Radą Biznesu w Europie
17.05.2017

W środę 17 maja w Brukseli odbyło się śniadanie biznesowe dotyczące umowy o wolnym handlu oraz partnerstwie gospodarczym między Japonią a Unią Europejską, w którym wzięli udział dyrektor biura Lewiatana w Brukseli Kinga Grafa oraz ekspert ds. polityki handlowej i umów bilateralnych Maciej Jeleński. Głównymi gośćmi wydarzenia byli Yoichi Suzuki i Mauro Petriccione, odpowiedzialni odpowiednio za negocjacje po stronie japońskiej i unijnej. Organizatorami wydarzenia byli BusinessEurope oraz JBCE (Japońska Rada Biznesu w Europie). – Znajdujemy się w momencie, gdy negocjacje między Unią a Japonią wchodzą w fazę krytyczną, a umowa o wolnym handlu wpisuje...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl