Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Fiskus musi ostrożnie zaglądać w rachunki bankowe firm
24.05.2017

Przedsiębiorcy będą musieli przekazywać fiskusowi za pośrednictwem banku dobowe wyciągi ze swoich kont. To kolejny instrument, o charakterze kontrolno–inwigilacyjnym mający służyć walce z przestępczością skarbową. Przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Już dziś większość podatników zobowiązana jest przekazywać elektronicznie, co miesiąc, w ramach jednolitego pliku kontrolnego dane z ewidencji VAT. Również księgi podatkowe niektórych podatników muszą być dostępne dla administracji w postaci elektronicznej.Zdaniem mec. Rafała Iniewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach. Teraz będą zbierane na niespotykaną dotąd skalę. Państwo będzie posiadać informacje o...

więcej »


Narodowe Forum Przewoźników i Menedżerów Transportu
24.05.2017

Już 31 maja br. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim otwarcie porozmawiamy o najgorętszych tematach w branży transportowej. Przyjrzymy się także skomplikowanej sytuacji polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym oraz problemom w poszukiwaniu zawodowych kierowców. W tym roku redakcja czasopisma „Transport i Spedycja wraz ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska organizują kolejną już edycję konferencji Trans&Log, która będzie całkowicie poświęcona wszystkim przyczynom trudnej sytuacji polskich przewoźników w Europie. Tegoroczną odsłonę wydarzenia proponujemy Państwu w trzech formach: paneli konferencyjnych, paneli warsztatowych oraz debaty. Poruszymy tematy związane z dumpingiem socjalnym w Europie, atakach na polskich kierowców, rentownym biznesie...

więcej »


Konsultacje - przekazywanie wyciągów bankowych do KAS
23.05.2017

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434302#12434302 Projektowane zmiany zakładają wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek nie będzie dotyczyć jedynie mikroprzedsiębiorców. Przesyłanie wyciągów z kont bankowych następować będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem weekendów. Planowane jest, że nowy obowiązek wejdzie w życie 1 września 2017 r. Prosimy o przekazywanie uwag do projektu do 29 maja br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.  

więcej »


Kontrola żywności powinna być w rękach Inspekcji Sanitarnej
23.05.2017

Za kontrolę żywności powinna odpowiadać Państwowa Inspekcja Sanitarna. Powierzenie tej roli nowo powołanej instytucji podległej resortowi rolnictwa jest złym rozwiązaniem, ponieważ oznacza połączenie w jednych rękach odpowiedzialności za produkcję żywności i jej kontrolę – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad reformą systemu kontroli żywności. Zakłada ona połączenie trzech służb w jedną. Chodzi o Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej oraz o Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. Oprócz tego w skład nowego podmiotu weszłaby część Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmująca się żywnością. Na taką koncepcję nie godzi się Ministerstwo Zdrowia.– Za niewłaściwe uznajemy wprowadzenie instytucji podległej resortowi rolnictwa, bo to oznacza połączenie...

więcej »


Monitoring transportu drogowego towarów do poprawki
23.05.2017

Wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń zbiorczych towarów, wydłużenie czasu ważności zgłoszenia, klasyfikowanie towarów wyłącznie na podstawie klasyfikacji CN, wyłączenie z monitorowania surowców, które nie powodują ryzyka nadużyć podatkowych, odstąpienie od nałożenia kary, jeśli pomyłka, która miała miejsce w zgłoszeniu nie generuje skutków podatkowych oraz ochrona własności osób trzecich – m.in. takie poprawki proponuje Konfederacja Lewiatan w niedawno uchwalonej ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wprowadziła monitoring przewozów tzw. towarów wrażliwych (paliwo, alkohol, susz tytoniowy). Przepisy mają uszczelnić system podatkowy i utrudnić działalność przestępcom wyłudzającym podatek VAT. Konfederacja Lewiatan podkreślała, że nowe przepisy nie pozwolą w pełni zrealizować zakładanych...

więcej »


Rada Dialogu Społecznego podsumowała 2016 rok
23.05.2017

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Największym sukcesem było uzgodnienie minimalnej stawki godzinowej, wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy mających na celu likwidację nadużyć wynikających z możliwości podpisywania umowy o pracę do końca pierwszego dnia zatrudnienia, wpłynięcie na kształt prawa zamówień publicznych i upowszechnienie stosowania klauzul społecznych. – Niestety uzgodnienia trójstronne należą do rzadkości. Na 18 takich uchwał RDS przyjętych w 2016 r., tylko jedna miała charakter merytoryczny. Pozostałe dotyczyły spraw organizacyjnych. W formule dwustronnej natomiast, pomiędzy stroną pracowników i pracodawców udało się wypracować 21 uchwał, 15 z nich dotyczyło ważnych spraw społecznych i gospodarczych, w...

więcej »


Aktualność
23.05.2017

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan przy współudziale partnerów Kancelarii Gessel, CMS, Alvarez & Marsal oraz White & Case był organizatorem kolejnej, IV edycji międzynarodowej konferencji „Dispute Resolution in M&A Transactions, która odbyła się w dniach 18 i 19 maja br. w Warszawie. W czterech panelach dyskusyjnych wybitni eksperci dyskutowali o bieżących trendach oraz praktycznych aspektach związanych z arbitrażem w transakcjach M&A.Obecność ponad 200 osób w tym wielu z zagranicy, świadczy o dużym zainteresowaniu tematem. Inicjatorką i przewodniczącą konferencji była mec. Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, Prezes Honorowa Sądu, która za organizację wydarzenia została nominowana do...

więcej »


A. Dużyńska w Pulsie Biznesu o raportowaniu transakcji
22.05.2017

W artykule „Banki zarobią kosztem firm, który ukazał się dzisiaj w „Pulsie Biznesu, Anna Dużyńska – Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat raportowania transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.https://www.pb.pl/banki–zarobia–kosztem–firm–862011 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Płaca minimalna w 2018 r. powinna wzrosnąć do 2050 zł
22.05.2017

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł, czyli aby wzrosło o 2,5%. To oznacza wzrost wymagany ustawowo. W swoim stanowisku Konfederacja Lewiatan napisała, że od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne zostało podniesione z 1850 zł do 2000 zł, czyli o 8,1%. Szacowany wzrost wydajności pracy wyniesie w 2017 r. w całej gospodarce 3,1%. W grupie zatrudnionych w oparciu o minimalne wynagrodzenie wzrost wydajności pracy będzie na pewno dużo niższy. – Oznacza to, że w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło w stopniu znacząco przekraczającym prognozowany na bieżący rok wzrost wydajności pracy. Ponadto głównym beneficjentem...

więcej »


Pracodawcy zapłacą za staż pracy
22.05.2017

Poselski projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska budzi wiele wątpliwości. Koszty uwzględniania w stażu pracy okresów dotychczas za takie nieuznawanych poniosą wyłącznie pracodawcy – uważa Konfederacja Lewiatan. Projekt ustawy ma na celu określenie uprawnień osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy do zaliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej lub innych okresów aktywności zawodowej na określonych w niej zasadach do pracowniczego stażu pracy oraz stażu pracy wymaganego na podstawie odrębnych przepisów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na określone stanowiska.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl