Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Lewiatan popiera rekomendacje KE dotyczące rynku pracy
29.05.2017

Konfederacja Lewiatan popiera rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące usunięcia przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony, zwiększenia udziału w rynku pracy grup najbardziej zagrożonych – kobiet, pracowników o niskich kwalifikacjach i osób starszych. Zdaniem pracodawców, aby utrzymać konkurencyjność i długofalowy wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, trzeba inwestować w pracowników. – Usunięciu przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony powinny służyć działania promujące ten rodzaj zatrudnienia, takie jak zapewnienie większej przejrzystości formalności związanych z ich wypowiadaniem, czy weryfikacja ok. 40 grup osób szczególnie chronionych. Od dłuższego czasu brakuje inicjatyw, które uatrakcyjniłyby zatrudnienie w ramach umów o pracę...

więcej »


Spotkanie z dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
26.05.2017

25 maja br. Henryka Bochniarz spotkała się z ambasadorem Markiem Prawdą, dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Głównym przedmiotem rozmów była Biała Księga w sprawie Przyszłości Europy – dokument opublikowany w marcu przez Komisję Europejską, który zawiera pięć scenariuszy dla Europy do roku 2025. Scenariusze te dają wyrywkowy wgląd w sytuację gospodarczą i polityczną Wspólnoty Europejskiej w zależności od podjętych przez nas wszystkich decyzji. Prezydent Konfederacji Lewiatan przedstawiła stanowisko Konfederacji Lewiatan, które zakłada realizację scenariusza piątego (Robić wspólnie znacznie więcej), połączonego ze scenariuszem czwartym (Robić mniej, ale efektywniej), z wykorzystaniem instrumentów...

więcej »


Henryka Bochniarz spotkała się z ministrem Derą (KPRP)
26.05.2017

W środę, 24 maja br., w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i zarazem Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ministrem Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyła również Agnieszka Lenartowicz–Łysik Doradca Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta w Radzie Dialogu Społecznego oraz Grażyna Wereszczyńska, Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji. Głównym tematem spotkania była ocena dotychczasowego funkcjonowania Rady i propozycje zmian w Ustawie z dnia 22 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu...

więcej »


Bezrobocie poniżej 7,5 proc. i niedobór pracowników
26.05.2017

Rynek pracy coraz szerzej otwiera się na pracowników i to trzeba wykorzystać dla dobra gospodarki. Najważniejszym zadaniem w najbliższych latach będzie właśnie zwiększenie liczby pracowników. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWNikogo nie powinno zaskakiwać, że na rynku pracy obserwujemy stałą tendencję spadku bezrobocia, a jego tempo w miesiącach letnich będzie wynosiło od 0,3 do 0,5 pkt proc. Oznacza to, że na koniec roku możemy spodziewać się bezrobocia na poziomie poniżej 7,5 proc. i niedoboru pracowników w gospodarce. Niż demograficzny, decyzja o powrocie do obniżonego wieku emerytalnego, która prowadzić może do wyjścia z rynku pracy nawet...

więcej »


P. Pruszyński w dzienniku Polska o podzielonej płatności
26.05.2017

W artykule „Podzielona płatność staje się faktem, który opublikował 26 maja br. dziennik Polska, Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, ocenia split payment, czyli podzieloną płatność.http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/rewolucja–w–vat–platnosc–podzielona–staje–sie–faktem,12115536/ Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Emocje w employer brandingu
25.05.2017

Czy emocje w employer brandingu są ważne? Jak wygrać walkę o uwagę kandydatów, docierając nie tylko do ich rozumów, ale też do serc? Czy pracownicy emocjonalnie związani z firmą będą lepszymi ambasadorami marki? Emocje w employer brandingu to temat przewodni Konferencji Employer Branding Management Summit 2017, na którą HRM Institute zaprasza już 8 czerwca 2017 r. do Warszawy. To już szósta edycja konferencji, na której spotykają się osoby zajmujące się budowaniem marki pracodawcy, rekrutacją i szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, PR–em, marketingiem oraz inni pasjonaci EB.  Najlepsze marki pracodawców udowadniają, że współczesny employer branding musi budzić silne emocje. Konferencja...

więcej »


Zespół RDS o niższych składkach na ZUS dla małych firm
25.05.2017

W czasie posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, 25 maja br., omawiano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem tych projektów ustaw jest obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne od osób prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących przychody roczne poniżej 30–krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 jest to 60 tys. zł). Związki zawodowe krytycznie odniosły się do propozycji zmian i uzależniły ich ewentualne poparcie od tego, czy rząd wprowadzi regulacje ograniczające możliwości wymuszania przez pracodawców na pracownikach samozatrudnienia.Strona pracodawców poparła zmniejszenie obciążenia przedsiębiorców uzyskujących małe dochody, zwracając jednak...

więcej »


Minister Finansów przedstawił plan podatkowy rządu
25.05.2017

25 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju, na którym Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił strategię podatkową rządu wobec przedsiębiorców. Priorytetem Ministerstwa Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego, wyeliminowanie oszustw i ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. System podatkowy ma wspierać w prowadzeniu działalności uczciwych przedsiębiorców i skutecznie utrudniać lub uniemożliwiać działalność przestępcom. Realizacji planów służyć mają podjęte działania, takie jak wprowadzanie podzielonej płatności w podatku VAT (split payment), rozwijanie systemu Jednolitego Pliku Kontrolnego poprzez uzyskanie praktycznie bieżącego dostępu do rachunku bankowego przedsiębiorcy oraz zwiększenie kar i sankcji za nieprawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym.

więcej »


Eksperci Rady Podatkowej w mediach
25.05.2017

Eksperci Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał Iniewski, Alicja Sarna i Przemysław Pruszyński komentowali dzisiaj w money.pl, wyborcza.pl, onet.pl i Business Insider Polska, propozycję – zawartą w nowelizacji ordynacji podatkowej – dotyczącą przekazywania fiskusowi przez przedsiębiorców dobowych wyciągów z rachunków bankowych.http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/lewiatan–istnieje–ryzyko–przekroczenia,56,0,2324792.html http://wyborcza.pl/7,155287,21857499,nowy–pomysl–pis–przedsiebiorcy–beda–raz–na–dobe–dane–z–rachunkow.html http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/firmy–beda–musial–przekazywac–wyciagi–z–kont/zeh6zv http://businessinsider.com.pl/finanse/wyludzenia–vat–kontrola–konta–bankowego–przez–urzad/b81kpc5 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Ceny ubezpieczeń obowiązkowych tematem obrad Komisji
25.05.2017

25 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone cenom ubezpieczeń obowiązkowych. Informacje na ten temat przedstawiali kolejno przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK oraz Rzecznika Finansowego. Co do zasady przedstawiciele wszystkich instytucji są zgodni, że na wzrost cen ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych wpływ mają zmiany przepisów prawa oraz orzecznictwo sądów. Spowodowały one bowiem zwiększenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz konieczność wypłaty coraz wyższych odszkodowań, a to przełożyło się na wzrost cen. Jednocześnie przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, iż we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polską Izbą...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl