Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
01.06.2017

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia dużą część przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej propozycji dotyczących wspierania działalności innowacyjnej. Wprowadzenie wielu z nich  Konfederacja Lewiatan od dawna proponowała, w tym w trakcie dyskusji nad Białą Księgą Innowacji. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia m.in.: a)    zmiany w zakresie ulgi B+R, które zakładają zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na B+R z obowiązujących dzisiaj 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla MŚP, a 30% – dla dużych firm do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dla wszystkich...

więcej »


Podsumowanie 526. sesji plenarnej EKES
01.06.2017

3 debaty i 21 przyjętych opinii to efekty 526. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. W trakcie sesji przyjęto poniższe opinie: – INT/815 Pakiet usługowy – INT/812 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start–UP i przedsiębiorstw stałe–UP – INT/806 Sztuczna inteligencja – INT/813 Dostosowanie aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art.290 i 291 TFUE – ECO/428 Odstępstwo od stosowania VAT – odwrotne obciążenie – SOC/559 Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działania czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – SOC/552 Śródokresowa ocena programu...

więcej »


R. Lisicki w Rzeczpospolitej o zatrudnianiu rodziców
31.05.2017

W artykule „Rząd zachęca firmy do zatrudniania rodziców, który ukazał się 31 maja br. w „Rzeczpospolitej, Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, ocenia inicjatywę rządu dotyczącą stwarzania w firmach przyjaznych warunków do zatrudniania rodziców.http://www.rp.pl/Kadry/305319980–Rzad–zacheca–firmy––do–zatrudniania–rodzicow.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Plan rozwoju elektromobilności do korekty
31.05.2017

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych może pomóc w zwiększeniu sprzedaży samochodów elektrycznych oraz usług związanych z eksploatacją takich aut. Wymaga jednak wielu poprawek, które przyczynią się do precyzyjnego, a w niektórych przypadkach nieco odmiennego uregulowania praw i obowiązków wszystkich uczestników rynku – uważa Konfederacja Lewiatan. Nowe przepisy przewidują m.in. konkursy na budowę infrastruktury ładowania w gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi. – Naszym zdaniem należałoby rozważyć rozszerzenie „zachęt finansowych, niezwykle istotnych dla rozwoju rynku. Dotyczy to kwestii amortyzacji, czy też nieco innego sposobu naliczania akcyzy. Projekt wymaga również...

więcej »


Firmy z Indii chcą współpracować z polskimi przedsiębiorcami
30.05.2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) ambasady RP w Nowym Delhi otrzymał szereg zapytań importowych od firm z krajów akredytacji. Firmy te zainteresowane są nawiązaniem kontaktów z przedsiębiorstwami z Polski. Wykaz obszarów ich zainteresowań oraz dane kontaktowe znajdują się w załączniku. Podmioty zainteresowane współpracą z firmami z Indii prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami. W przypadku zaistnienia trudności o charakterze komunikacyjnym oraz w przypadku pytań prosimy o kontakt z WPHI w Nowym Delhi. Przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem do Indii, na Sri Lankę, do Bhutanu, Bangladeszu, Nepalu oraz na Malediwy prosimy o przesyłanie elektronicznej wersji profilu firmy oraz oferty eksportowej...

więcej »


D. Gajewski w Rzeczpospolitej o ustawie o OZE
30.05.2017

W artykule „Jesienią możliwa zmiana prawa dla ekosiłowni, który ukazał się 30 maja br. w „Rzeczpospolitej, Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan wypowiada się o zmianach w ustawie o OZE.http://www.rp.pl/Energianews/305299879–Jesienia–mozliwa–zmiana–prawa–dla–ekosilowni.html Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Przedsiębiorcy cieszą się z nowej ulgi na inwestycje
30.05.2017

Firmy będą mogły jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którym dzisiaj ma zająć się rząd. To dobry pomysł – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. To potrzebna zmiana. Pracodawcy od dawna wskazują, że obowiązujący od kilkunastu lat limit 3,5 tys. zł, do którego przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów, jest za niski i nie przystaje do realiów gospodarczych – ogranicza płynność finansową i potencjał inwestycyjny firm.Warunkiem skorzystania z preferencji będzie...

więcej »


Pracowników tymczasowych nie przybywa
30.05.2017

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2017 r., analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 55% wartości rynku pracy tymczasowej i 30% rynku rekrutacji stałych. Nie zmienia się liczba zatrudnianych pracowników tymczasowychW 1Q2017 firmy członkowskie PFHR zatrudniały 123,8 tys. pracowników tymczasowych, tylko o 1% więcej niż rok wcześniej. Utrzymujący się rynek kandydata, niska stopa bezrobocia sprawiają, że zdobycie nowych kandydatów do pracy tymczasowej staje się coraz większym wyzwaniem. Firmy członkowskie PFHR szukają coraz to nowych sposobów na uatrakcyjnienie swoich ofert pracy: prywatne ubezpieczenie zdrowotne i inne benefity stają się ich nieodłącznym elementem.

więcej »


Ustawa o ochronie danych osobowych - plany Ministerstwa
29.05.2017

Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało 29 maja br. debatę na temat reformy ochrony danych osobowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem spotkania było przedstawienie przez resort szczegółowego uzasadnienia dla zmian proponowanych w obszarze ochrony danych osobowych, przewidzianych w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych oraz w innych aktach prawnych (w tym m.in. w przepisach sektorowych regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych). W czasie debaty omówione zostały niemal wszystkie aspekty nowej ustawy. Resort zapowiedział, że latem 2017 r. projekt zostanie poddany oficjalnym konsultacjom społecznym. Najistotniejsze z punkty widzenia interesu przedsiębiorców informacje, jakie zostały przekazane w toku spotkania, zostały zestawione poniżej:...

więcej »


M. Krzysztoszek w Wyborczej o tym, że Polska dogania Zachód
29.05.2017

W artykule „Stać nas na coraz więcej. Polska dogania Zachód, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej 29 maja br., dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, mówi o tym, że Polacy najbardziej skorzystali na wejściu do UE.http://wyborcza.pl/7,155287,21876546,stac–nas–na–wiecej–polska–wypada–coraz–lepiej–na–tle–europy.html Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl