Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Gospodarki krajów UE28 przyspieszają
17.08.2017

PKB w krajach UE28 wzrósł r/r w 2. kwartale 2017 r. o 2,3 proc. (wyrównany sezonowo) – podał Eurostat. W Polsce PKB wzrósł w tym czasie o 4,4 proc. r/r (wyrównany sezonowo), a niewyrównany sezonowo o 3,9 proc. – podał GUS we wstępnym szacunku. Poniżej komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan. Jeszcze nie wszystkie kraje UE podały dane dotyczące wzrostu PKB w 2. kwartale 2017 r., ale jest się już z czego cieszyć, bo gospodarki unijne rosły w okresie kwiecień–czerwiec w tempie 2,3 proc. r/r. Na 21 gospodarek,...

więcej »


Pracodawcy w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.
16.08.2017

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Pracodawców Business Centre Club przedstawili minister Elżbiecie Rafalskiej (MRPiPS) wspólną opinię do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., w której podtrzymują stanowisko z maja 2017 r. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, cztery reprezentatywne organizacje pracodawców – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Pracodawców Business Centre Club przedstawiają wspólną opinię do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę...

więcej »


Ocena skali nadużyć dotykających polskie firmy - badanie
16.08.2017

W imieniu firmy PwC serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Badania Przestępczości Gospodarczej w Polsce. Celem badania jest ocena skali nadużyć dotykających polskie firmy w obecnej sytuacji gospodarczej. Państwa udział w badaniu przyczyni się do zdiagnozowania zakresu oraz skali przestępczości gospodarczej w biznesie. Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc w opracowaniu środków ograniczających to zjawisko.   Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Ankieta jest dostępna pod linkiem. Wszystkie odpowiedzi będą poufne i anonimowe. Analiza danych ankietowych nie będzie zawierała odniesienia do poszczególnych uczestników badania.   Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

więcej »


Praca dla imigrantów - wskaż pożądane zawody i specjalizacje
16.08.2017

W związku z trwającymi pracami nad kształtem nowej polityki migracyjnej, resort pracy prowadzi analizę dla jakich zawodów należy rozważyć w przyszłości wprowadzenie ułatwień w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców. Analiza ta związana jest również z pracami nad projektem  ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (nr UC–77) (projekt przewiduje możliwość wskazania w drodze rozporządzenia, zawodów dla których stosowane będą ułatwienia w dostępie do rynku pracy)  oraz wprowadzanymi zmianami w tzw. systemie oświadczeniowym. W związku z powyższym zwrócono się do partnerów społecznych z wnioskiem o wskazanie zawodów (lub grup...

więcej »


Spotkanie: Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem
16.08.2017

BusinessEurope, federacja pracodawców europejskich, w skład której wchodzi Konfederacja Lewiatan, wraz z EuroCham Vietnam i EU–Vietnam Business Network organizują 7 września w Brukseli spotkanie pt. Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem: co z tego będą mieli europejscy przedsiębiorcy?. Wydarzenie jest doskonałą okazją do nawiązania relacji z urzędnikami unijnymi, przedstawicielami administracji wietnamskiej oraz przedsiębiorcami prowadzącymi wymianę handlową z Wietnamem i innymi krajami Azji Południowo–Wschodniej. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się w jaki sposób korzystać z umowy o wolnym handlu, jakie przyniesie ona korzyści oraz skorzystać z praktycznej wiedzy urzędników. Odbędą się także dyskusje panelowe:...

więcej »


Jak fake newsy mogą zmieniać biznes i społeczeństwo
31.07.2017

Komunikacja w erze tzw. fake news potrafi zmieniać realne znaczenie nie tylko nadrzędnych założeń podmiotów biznesowych. O tym jaki wpływ mają media społecznościowe i „fake news na demokrację, politykę i społeczeństwo porozmawiamy na tegorocznym Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Wspólnie z wybitnymi gośćmi, zastanowimy się jaką nową rolę w świecie powszechnej dezinformacji warto przypisać „prawdzie oraz czy wprowadzający w błąd powinni być karani. W dobie mediów elektronicznych oraz algorytmów preferujących informacje wątpliwe, ale popularne zamiast rzetelnych zastanowić się należy gdzie leżą granice wolności słowa. Eksperci w zakresie mediów społecznościowych wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dziennikarzami i politykami będą zastanawiać...

więcej »


EFNI 2017: O granicach globalizacji i współpracy biznesu
31.07.2017

Część świata polityki zdaje się niebezpiecznie przesuwać w stronę autarkii. Społeczeństwa państw Zachodu są zmęczone reperkusjami kryzysu gospodarczego, a poczucie zagrożenia i braku stabilizacji przekłada się na preferencje wyborcze obywateli. W państwach tak ważnych dla przyszłości globalnej polityki jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja do głosu dochodzą politycy głoszący hasła patriotyzmu gospodarczego. Czy mówią jednym głosem i co oznaczają ich postulaty? Potrzebę ochrony własnego rynku, i większą kontrolę państwa nad gospodarką, kwestionowanie międzynarodowych porozumień handlowych? Czy mogą stanowić zagrożenie dla strefy euro i dalszej integracji Europy? Jak w obliczu tych zmian zachowa się biznes? Czy międzynarodowa współpraca okaże się silniejsza od trendów dezintegracyjnych na świecie? Co zrobić, by utrzymać...

więcej »


Carl Bildt gościem EFNI 2017
31.07.2017

Carl Bildt, były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji dołączył do grona panelistów EFNI2017. „Idea nowej Europy powinna być oparta na wspólnocie i angażować całą społeczność – tak Bildt postrzega nowy wymiar Starego Kontynentu. Zdaniem doświadczonego polityka, projekt europejski może znacznie zyskać na sile jeśli przestaniemy wciąż żyć przeszłością, przekujemy wypowiadane słowa w czyny oraz ustalimy równe warunki dla wszystkich państw członkowskich. Już 29 września wybrzmią słowa o wielkich wyzwaniach Europy na najbliższe lata, jej postępu intelektualnego oraz innowacji. Czy jego wizja nowej Europy, pełnej równowagi, zacierania podziału na „starych i „nowych oraz podtrzymania ducha współpracy jest ciągle przekonująca?...

więcej »


Jak fake newsy mogą zmieniać biznes i społeczeństwo
31.07.2017

Komunikacja w erze tzw. fake news potrafi zmieniać realne znaczenie nie tylko nadrzędnych założeń podmiotów biznesowych. O tym jaki wpływ mają media społecznościowe i „fake news na demokrację, politykę i społeczeństwo porozmawiamy na tegorocznym Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Wspólnie z wybitnymi gośćmi, zastanowimy się jaką nową rolę w świecie powszechnej dezinformacji warto przypisać „prawdzie oraz czy wprowadzający w błąd powinni być karani. W dobie mediów elektronicznych oraz algorytmów preferujących informacje wątpliwe, ale popularne zamiast rzetelnych zastanowić się należy gdzie leżą granice wolności słowa. Eksperci w zakresie mediów społecznościowych wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dziennikarzami i politykami będą zastanawiać...

więcej »


EFNI 2017: O granicach globalizacji i współpracy biznesu
31.07.2017

Część świata polityki zdaje się niebezpiecznie przesuwać w stronę autarkii. Społeczeństwa państw Zachodu są zmęczone reperkusjami kryzysu gospodarczego, a poczucie zagrożenia i braku stabilizacji przekłada się na preferencje wyborcze obywateli. W państwach tak ważnych dla przyszłości globalnej polityki jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja do głosu dochodzą politycy głoszący hasła patriotyzmu gospodarczego. Czy mówią jednym głosem i co oznaczają ich postulaty? Potrzebę ochrony własnego rynku, i większą kontrolę państwa nad gospodarką, kwestionowanie międzynarodowych porozumień handlowych? Czy mogą stanowić zagrożenie dla strefy euro i dalszej integracji Europy? Jak w obliczu tych zmian zachowa się biznes? Czy międzynarodowa współpraca okaże się silniejsza od trendów dezintegracyjnych na świecie? Co zrobić, by utrzymać...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl