Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Jest szansa na nowelizację ustaw o OZE i antywiatrakową
08.06.2017

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, 8 czerwca 2017r., zostały przedstawione przez dyr. Andrzeja Kaźmierskiego, szefa departamentu OZE w ME, założenia do nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ministerstwo nie zaproponowało i jak należy rozumieć nie zamierza proponować rozwiązania trzeciego z zasadniczych problemów branży, tj. likwidacji nadpodaży zielonych certyfikatów. Zaprezentowane założenia nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw przyjmujemy z uznaniem i nadzieją, że zostaną szybko przekształcone w konkretne zapisy legislacyjne. Same założenia, w przeważającej ich części, uwzględniają postulaty zgłaszane wielokrotnie przez Radę OZE przy Konfederacji Lewiatan. Na szczególne poparcie zasługują...

więcej »


Dodatki dla emerytów osłabią motywację do pracy
08.06.2017

Partie polityczne pracują nad specjalnymi dodatkami dla emerytów licząc na pozyskanie głosów tej coraz liczniejszej grupy społecznej. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan Tego rodzaju dodatki oznaczają zwiększenie opodatkowania osób pracujących i jednocześnie zmniejszają motywację do pracy i oszczędzania, ponieważ ubezpieczeni mają nadzieję, że w przyszłości mogą liczyć na pomoc państwa. Osłabiają motywację do oszczędzania na starość, a to oznacza ograniczenie możliwości finansowania inwestycji niezbędnych dla modernizowania gospodarki. Wolniejszy będzie więc wzrost wynagrodzeń i emerytur w przyszłości. Złamanie zasady, że emerytura jest proporcjonalna do wpłaconych składek jest sprzeczne z programem budowania oszczędności...

więcej »


Branża motoryzacyjna chwali ustawę o elektromobilności
08.06.2017

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w sposób całościowy określa zasady funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych i dlatego zasługuje na poparcie. Jest on ważny dla firm branży motoryzacyjnej, ponieważ rozwój współczesnej motoryzacji zmierza ku autom elektrycznym. Niektóre przepisy budzące zastrzeżenia można dopracować w trakcie dalszych prac legislacyjnych – uważa Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan. Nowe przepisy mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży samochodów elektrycznych oraz usług związanych z eksploatacją takich aut. Ważne, że dostrzeżono rolę elektromobilności w zapewnieniu zeroemisyjnej mobilności społeczeństw w przyszłości, szczególnie w obszarach zurbanizowanych. Rynek paliw alternatywnych w transporcie w Polsce, za...

więcej »


Efektywna integracja uchodźców a rola dialogu społecznego (relacja)
08.06.2017

7 czerwca br. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan wzięła udział w konferencji „Relaunching Europe Bottom–Up („Oddolne odnawianie Europy) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie mówiła o kluczowej dla efektywnej integracji uchodźców roli dialogu społecznego na poziomie lokalnych społeczności i regionów. „Prawdziwa integracja uchodźców jest niebywale istotna zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. W Europie zaczyna brakować rąk do pracy i tę przestrzeń mogą naturalnie wypełnić właśnie uchodźcy i ich rodziny. Powinniśmy zacząć o tym rozmawiać w ramach lokalnego dialogu społecznego, ale proces ten nie może...

więcej »


500 mln dla firm z Polski Wschodniej w 2018 r.
07.06.2017

Komitet Monitorujący PO Polska Wschodnia 6 czerwca br. przyjął sprawozdanie z realizacji programu w 2016 r. W I osi, w której oferowane jest bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkursy obejmujące 75% wartości alokacji. Prawie 500 firm ma już umowy o dofinansowanie, jednak trafiło do nich niewiele pieniędzy (wnioski o płatność obejmują zaledwie 1,3% alokacji). Mimo to, zdaniem Ministerstwa Rozwoju, uzgodnione dla Polski Wschodniej wskaźniki nie są zagrożone i będą zrealizowane zgodnie z planem. Chociaż harmonogram kolejnych naborów powstanie dopiero pod koniec 2017 r., to już dziś Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że w 2018...

więcej »


Lewiatan ostrzega: będzie trudniej zatrudniać cudzoziemców
07.06.2017

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego na pracę czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizują procedurę krótkoterminowego zatrudniania cudzoziemców. Już dzisiaj przedsiębiorcy sygnalizują, że w przypadku zwykłych zezwoleń, na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać kilka miesięcy – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on na celu uszczelnienie tzw. procedury oświadczeniowej (dla obywateli wybranych 6 państw) i wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie pracy sezonowej. W pewnym zakresie wprowadza jednak również zmiany do procedury wydawania „standardowych zezwoleń na pracę przez wojewodę. Co prawda są przewidziane terminy na rozpatrzenie wniosków – 7 dni, a w przypadkach wymagających dodatkowych...

więcej »


M. Krzysztoszek w Pulsie Biznesu o wydatkach na innowacje
07.06.2017

W artykule „Więcej spółek postawi na innowacje, który ukazał się 7 czerwca br. w „Pulsie Biznesu , dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ocenia ustawę o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.https://www.pb.pl/wiecej–spolek–postawi–na–innowacje–863620 Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia
07.06.2017

6 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, którego głównym tematem były kwestie związane z finansowaniem ochrony zdrowia oraz wzrostem płac dla pracowników medycznych. Niestety wskazane wyliczenia NFZ oraz informacje otrzymane od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia utwierdziły nas w przekonaniu, że nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia. Palącym problemem staje się odpływ kadr medycznych, a na zaradzenie temu pomysłu nie ma. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że propozycje przedkładane przez rząd rozmijają się z żądaniami strony związkowej. Członkami Zespołu z ramienia Konfederacji Lewiatan są: dr Dobrawa Biadun...

więcej »


Płaca minimalna rośnie szybciej niż wydajność pracy
06.06.2017

Rząd zdecydował o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku o 80 zł, do 2080 zł. Konfederacja Lewiatan proponowała, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł. Lewiatan oraz pozostałe organizacje pracodawców proponują podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku o 50 zł. Pamiętajmy, że w tym roku wzrosła ona aż o 150 zł, czyli ponad 8 proc., przy wzroście wydajności pracy o ok. 3 proc. Warto dodać, że ponad 40 proc. wzrostu wynagrodzenia minimalnego wpłynie do budżetu państwa, w postaci podatków (PIT,VAT) i składek na ubezpieczenia społeczne. – Tegoroczne, wyjątkowo wysokie żądania związków zawodowych podwyżki...

więcej »


Kryteria wyboru projektów w konkursach PARP
06.06.2017

Trwa dyskusja nad kolejnymi konkursami w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw. Na najbliższym Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (20–21.06) do zatwierdzenia przedstawione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów w dwóch konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tej sprawie, 5 czerwca br. odbył się warsztat, w którym udział wzięła Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektora departamentu funduszy europejskich. Planowane są konkursy na następujące projekty: ·         Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedsiębiorców MMŚP w zakresie: a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych. Za...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl