Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Rada Dialogu Społecznego rekomenduje zmiany w ustawie
19.06.2017

Rada Dialogu Społecznego przedstawiła prezydentowi 19 czerwca rekomendacje zmian w ustawie, która reguluje jej działalność. Partnerzy społeczni proponują rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności RDS. Temu służy wprowadzenie mechanizmu elektronicznego głosowania uchwał strony pracowników i pracodawców oraz rozszerzenie uprawnień konsultacyjnych o projekty strategii, programów i dokumentów planistycznych. Podobny cel ma propozycja wpisania Biura Rady Dialogu Społecznego w struktury Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog z rozszerzeniem kompetencji partnerów społecznych w zakresie wpływu na zarządzanie CPS poprzez wskazywanie jego dyrektora i zastępcy dyrektora ds. dialogu. Rozszerzone mają być także uprawnienia dotyczące występowania z wnioskiem o organizację wysłuchania publicznego.

więcej »


Rada Dialogu Społecznego chce być skuteczna i samodzielna
19.06.2017

Jako patron dialogu społecznego w Polsce, chciałbym zapewnić, że będę realizował założenia konsensusu, który wypracuje Rada Dialogu Społecznego. Jest to istotne dla dalszego rozwoju społeczno–gospodarczego w Polsce – powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. Rada Dialogu Społecznego przedstawiła dziś prezydentowi rekomendacje zmian w ustawie, która reguluje jej działalność. Partnerzy społeczni zaproponowali rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności RDS. Prezydent podkreślił, że „niepokojąca jest sytuacja, gdy dany projekt nie jest dyskutowany na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Bardzo proszę o informację, gdy tak się dzieje – obiecuję, że będę wtedy interweniował. Zdaniem...

więcej »


Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog
19.06.2017

Na zakończonej 106 Sesji Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog społeczny na rzecz odnowy gospodarczej i społecznej oraz wspólne mierzenie się z ubóstwem, kryzysem ekologicznym, dyskryminacją kobiet i migracjami. Pewnym zgrzytem było przedstawienie na komitecie ds. standardów Polski jako kraju, w którym wykorzystuje się pracę przymusową pracowników z Korei Północnej. Delegaci związkowi z Holandii, Włoch i Niemiec bezpodstawnie rozciągali swoje zastrzeżenia na warunki zatrudniania Ukraińców w Polsce. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. Efektem obrad było przyjęcie raportu i rekomendacji dotyczących zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju, która zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania dialogu...

więcej »


Przemysł 4.0 – transformacja cyfrowa w przemyśle
19.06.2017

Przemysł 4.0 łączy w sobie nowoczesne metody produkcji z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi w procesie nazwanym czwartą rewolucją przemysłową. Rewolucja ta, nadchodząca po etapach maszyny parowej, linii produkcyjnej i elektroniki wraz z technologią informacyjną, przekierowuje przemysł w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji. Czynnikiem umożliwiającym nadejście czwartej rewolucji przemysłowej jest gwałtownie rosnące znaczenie cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki. Dzięki Przemysłowi 4.0 wzrośnie produktywność i elastyczność całej gospodarki. O tym, na ile koncepcja Przemysł 4.0 może pomóc w zwiększaniu efektywności procesów wytwórczych i procesów logistycznych, na ile ewolucja od „car do „connected car zmienia modele biznesowe wśród producentów pojazdów, i wśród użytkowników, rozmawiają...

więcej »


Kryteria wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w konkursie POIiŚ
14.06.2017

W wyniku dyskusji na posiedzeniu komitetu monitorującego (9 czerwca br.) do dalszych prac odesłano proponowane przez resort energii kryteria wyboru projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, które miałyby być realizowane w klastrach energii. Ministerstwo Energii zaprezentowało swoją propozycję nowych kryteriów wyboru projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1 POIiŚ). Według propozycji najbliższy konkurs ma być dedykowany wyłącznie projektom realizowanym w klastrach energii. Wnioskodawca musiałby więc na wstępie udokumentować, że jego projekt znajduje się w jednym z istniejących klastrów energii. Natomiast ocena projektu, oprócz gotowości do realizacji oraz sprawności instalacji pod kątem...

więcej »


Zwycięzcy konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016
14.06.2017

W czasie uroczystej gali, która odbyła się 13 czerwca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, ogłoszono zwycięzców 12 edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagrodę główną w wysokości 45 000 zł oraz tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2016 otrzymała kreatywna agencja social media Nakatomi, która działa w ponad 20 krajach na świecie. Uczestniczące w konkursie firmy oceniane były nie tylko pod względem perspektywy rozwojowej, ale również społecznej odpowiedzialności i postawy proekologicznej. Zaangażowanie w konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku to przejaw naszego docenienia roli mikroprzedsiębiorców w budowaniu sukcesu polskiej gospodarki. To oni są siłą, która – pomimo wielu trudności – rozwija nasz kraj na równi ze...

więcej »


Pracodawcy o wzroście płac oraz emerytur i rent
14.06.2017

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, cztery reprezentatywne organizacje pracodawców – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Pracodawców Business Centre Club przedstawiają wspólne propozycje dotyczące wzrostu w 2018 r:a) wynagrodzeń w gospodarce narodowe, w tym w państwowej sferze budżetowej,b) minimalnego wynagrodzenia za pracę,c) emerytur i rent z FUS. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2018 r.Organizacje Pracodawców proponują, aby w 2018 r. utrzymany został poziom funduszu płac w państwowej sferze budżetowej. Wzrost wynagrodzeń będzie mógł nastąpić w wyniku ograniczenia wielkości...

więcej »


Firmy stracą prawa autorskie do programów komputerowych
14.06.2017

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują propozycje przepisów, które umożliwiają przeniesienie, za wynagrodzeniem, na Skarb Państwa – w drodze decyzji administracyjnej ministra sprawiedliwości – niektórych uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. Takie propozycje znalazły się w poselskim projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on analogiczne rozwiązania także dla prokuratorskich oraz komorniczych systemów informatycznych.Zdaniem strony pracodawców jednostronna decyzja ministra sprawiedliwości będzie równoznaczna z wywłaszczeniem właściciela majątkowych praw autorskich, a zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji sytuacja taka...

więcej »


Umożliwienie szpitalom pobierania opłat to droga do nadużyć
14.06.2017

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma umożliwić szpitalom publicznym pobieranie opłat za operację czy hospitalizację. Ma też zakazać oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie przez placówki publiczne aktywów trwałych, np. laboratoriów, stacji dializ. Komentarz dr Macieja Piróga, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanTo absolutna rewolucja w dotychczasowym systemie ochrony zdrowia, a właściwie powrót do wcześniejszych praktyk rodem z PRL i wczesnych lat 90–tych. Umożliwienie szpitalom będącym w sieci pobierania pieniędzy za usługi zdrowotne po tzw. wyczerpaniu ryczałtu jest prostą drogą do nadużyć. Pacjenci będą „wypychani ze sztucznie tworzonej kolejki do działalności komercyjnej, będą tym zainteresowane szpitale publiczne i ich pracownicy, z...

więcej »


Pracodawcy proszą o pomoc premier Beatę Szydło
14.06.2017

Pracodawcy apelują do premier Beaty Szydło o pilną nowelizację przepisów, które dają inspektorom ZUS zbyt duże uprawnienia. Nowe regulacje, które obowiązują od kilku dni, mogą stać się narzędziem represji wobec firm, zgodnie z zasadą „dajcie mi firmę, a ja paragraf na nią już mam. Pod listem, który trafił już do premier, podpisali się szefowie Konfederacji Lewiatan, BCC, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego. Pracodawcy w liście do premier wskazują, że pod pozorem walki z nieuczciwymi praktykami wąskiej grupy firm przy tzw. „outsourcingu pracowniczym (nadużycia w stosowaniu art. 231 Kodeksu Pracy) zostało skonstruowane prawo, które w istocie pozwalać będzie na...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl