Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Polska motoryzacja w kontekscie wyzwań Przemysłu 4.0
29.06.2017

Rewolucja przemysłowa 4.0, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju. O tym, jak nadążyć za zmianami oraz jak najbardziej efektywnie wykorzystać synergię działań sektora prywatnego, publicznego i nauki, 28 czerwca debatowali uczestnicy konferencji „Przemysł 4.0, a edukacja i kompetencje, organizowanej przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wspólnie z Ministerstwem Rozwoju. – Przemysł motoryzacyjny w Polsce jest tym sektorem, który przyspiesza najszybciej. Widzimy w nim ogromną szansę na zwiększenie potencjału w polskiej gospodarce i wierzymy, że jeśli odpowiednio go zabezpieczymy legislacyjnie i systemowo to uda nam...

więcej »


Potrzebne ułatwienia w dostępie do funduszy unijnych
29.06.2017

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali pakiet uproszczeń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego. Organizacja zebrała sygnały i propozycje od przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami przy aplikowaniu o wsparcie z RPO. Pracodawcy domagają się, by system ubiegania się o dotacje był bardziej przyjazny dla biznesu. – Chcemy pokazać, że problemy  występują nie tylko na etapie aplikowania o środki...

więcej »


Ecorys Polska w Związku Konsultingu
28.06.2017

Firma Ecorys Polska Sp. z o.o. została członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu.ECORYS to międzynarodowa grupa firm specjalizujących się w wielodyscyplinarnych badaniach i konsultingu o zasięgu europejskim, z siedzibą w Rotterdamie. Pod obecną nazwą firma działa od roku 2000 – także w Polsce, oferując szerokie spektrum usług badawczych, analitycznych, doradczych i komunikacyjnych. Ecorys jest jedną z najstarszych firm doradczych na naszym kontynencie. Jej korzenie sięgają roku 1929, gdy grono biznesmenów oraz pracowników naukowych w Holandii powołało fundację Holenderski Instytut Ekonomiczny (Netherlands  Economic Institute – NEI). Ideą założycielską Instytutu było stymulowanie badań, które umożliwiłyby ograniczenie zjawiska pauperyzacji i rozwarstwienia społecznego. Marka Ecorys...

więcej »


Split payment przyniesie także korzyści
28.06.2017

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Podzielona płatność będzie systemowym i skutecznym narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę od nabywcy zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i jego nieprzekazaniu do urzędu skarbowego. Proponowany mechanizm budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców. Najpoważniejsze to pozbawienie podatnika prawa do swobodnego dysponowania podatkiem VAT, sankcja za dokonanie płatności na rzecz innego podatnika niż dostawca...

więcej »


Plany Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
27.06.2017

21 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, w którym udział wzięła Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, która opowiedziała o zaangażowaniu Konfederacji w prace Rady Dialogu Społecznego i podkreśliła wagę uczestnictwa organizacji pracodawców w RDS. Szczegóły kluczowych dla przedsiębiorców prac legislacyjnych przedstawił Grzegorz Baczewski, z–ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili poziom współpracy Związku z Konfederacją Lewiatan. Na Zgromadzeniu reprezentowanych było 15 członków Związku. Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, po wysłuchaniu sprawozdania...

więcej »


Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole
27.06.2017

Dla osób objętych indywidualnym nauczaniem, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie priorytetem powinna być nauka w szkole, wraz z rówieśnikami, a tylko w szczególnych wyjątkach, na podstawie decyzji dyrektora placówki, powinna odbywać się w miejscu pobytu – uważa Konfederacja Lewiatan. W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, znalazł się zapis, że zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia. – To sprawia, że normą staje się brak włączenia osoby objętej indywidualnym nauczaniem w życie szkolne i ograniczenie kontaktu z rówieśnikami –...

więcej »


Pieniędzy na zdrowie może być mniej
27.06.2017

Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia ma ogłosić, który szpital znajdzie się w sieci i będzie mógł leczyć. Dla systemu opieki zdrowotnej i przede wszystkim dla pacjentów to nie jest jednak najważniejsza informacja. Komentarz dr Macieja Piróga, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan27 czerwca 2017 roku, to ma być magiczna data, kiedy NFZ ogłosi listę szpitali, które znajdą się w sieci. Ale znacznie ważniejsze jest finansowanie usług medycznych, tzn. wysokość ryczałtów i procedur wydzielonych, oraz ciągle malejąca pula pieniędzy na kontrakty do której są odsyłani potencjalnie niezadowoleni, czyli wszyscy.W tej sytuacji ostatni komunikat, że minister finansów 2,5 mld zł rezerwy w budżecie na...

więcej »


RDS dyskutuje o płatności podzielonej w VAT
27.06.2017

26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.  Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił informację nt. projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT (split payment). Zaznaczył, że uwagi szczegółowe zgłaszane przez partnerów społecznych są analizowane i ich znaczna część zostanie uwzględniona. Po dyskusji nad przedstawioną przez Ministerstwo Finansów propozycją, Konfederacja Lewiatan poparła projekt, z zastrzeżeniem, że split payment powinien zastąpić odwrotne obciążenie (wg MF najwcześniej od 2019 r.), zastosowanie systemu powinno automatycznie oznaczać...

więcej »


Coraz bardziej brakuje rąk do pracy
26.06.2017

Bezrobocie na koniec maja br. wyniosło 7,4 proc., czyli spadło o 0,3 pkt proc. w stosunku do kwietnia br – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2016 r. bezrobocie wynosiło 9,1 proc. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWDane za maj potwierdzają, że utrzymuje się popyt na pracę, co jest odzwierciedleniem dobrego stanu gospodarki. Taka kondycja rynku pracy wystawia pracodawców na większą presję płacową, co także potwierdzają ostatnie dane GUS, który odnotował wyższą od przewidywanej dynamikę wzrostu płac w maju br. (5,4 proc. ). Ale, co podkreślałem wielokrotnie, spadek bezrobocia nie jest już...

więcej »


Apteki: jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji
26.06.2017

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują o jak najszybsze przeprowadzenie reformy rynku aptecznego. Długoterminowe i ostateczne zdefiniowanie podstaw prawnych działalności aptek jest niezbędne dla odejścia od prowizorycznej regulacji „apteki dla aptekarza. Zgodnie z zapowiedziami i deklaracjami z procesu legislacyjnego obowiązująca od wczoraj nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma być rozwiązaniem tymczasowym – do czasu przeprowadzenia kompleksowej nowelizacji ustawy. Projektodawcy i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie stwierdzali w toku prac parlamentarnych, że ustawa wprowadzająca „aptekę dla aptekarza to mechanizm prowizoryczny, tożsamy w skutkach z moratorium na powstawanie aptek. W ocenie sygnatariuszy,...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl