Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

W PKiN o inwestycjach w Chinach
31.08.2017

28 sierpnia w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyło się, zorganizowane przez Warszawską Izbę Gospodarczą seminarium na temat promocji inwestycyjnej dzielnicy Futian (Shenzhen). Maciej Jeleński, ekspert ds. międzynarodowych Konfederacji Lewiatan wziął w nim udział w imieniu Konfederacji Lewiatan. Goście Seminarium – polscy inwestorzy i przedsiębiorcy, a także przedstawiciele urzędów powiatowych, miejskich i gminnych, mieli okazję zapoznać się z prezentacją dzielnicy Futian, która jest administracyjnym i biznesowym centrum miasta Shenzhen – ośrodka gospodarczego i finansowego południowych Chin. Futian, z wysoko rozwiniętym przemysłem informatycznym i elektronicznym jest w całości specjalną strefą technologiczną...

więcej »


Inicjatywy BE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
31.08.2017

Pakiet dotyczący GOZ, przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r., zawiera plan działania, który obejmuje cały cykl życia produktu – od fazy projektowania, pozyskania surowców, produkcji, konsumpcji, kończąc na gospodarce odpadami i rynku surowców wtórnych. Celem jest modernizacja i transformacja gospodarki unijnej w kierunku gospodarki zrównoważonej, bardziej ekologicznej i konkurencyjnej. Takie podejście otwiera ciekawe możliwości dla obywateli i biznesu, np. związane z wypracowaniem nowych modeli działalności gospodarczej. Co już się wydarzyło? W 2015 r. BusinessEurope opracował stanowisko ws. GOZ (Circular economy: a key pillar of...

więcej »


Nowe Władze Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
31.08.2017

30 sierpnia br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Celem spotkania był wybór nowych władz Związku oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Związek w okresie lipiec 2015 – sierpień 2017. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele większości firm członkowskich Związku. Walne Zgromadzenie otworzył Aleksander Szwarc, Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku, który stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i przyjął jego porządek. Rozpatrzone i zatwierdzone zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej Związku z działalności w minionej kadencji, a jej członkowie uzyskali absolutorium. Kolejnym punktem w agendzie spotkania był wybór nowej Rady Nadzorczej...

więcej »


D. Biadun w DGP o dodatkowych pieniądzach na zdrowie
31.08.2017

W artykule „2,8 mld zł na skrócenie kolejek i nowy sprzęt, opublikowanym 31 sierpnia w „Dzienniku Gazecie Prawnej dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat dodatkowych pieniędzy, które mają być przeznaczone na ochronę zdrowia.http://forsal.pl/artykuly/1067718,2–8–mld–zl–na–skrocenie–kolejek–i–nowy–sprzet.html,komentarze–najnowsze,1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Gospodarka ciągle rośnie tylko dzięki spożyciu
31.08.2017

PKB wzrósł w 2. kwartale 2017 r. o 3,9 proc. r/r (niewyrównany sezonowo), a wyrównany sezonowo o 4,4 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPKB wzrósł w 2. kwartale 2017 r. o 3, 9 proc. r/r. Łącznie po 6. miesiącach br. wzrost gospodarczy utrzymał się na poziomie 4 proc. Bardzo dobry wynik, gdyby nie to, że od początku 2015 r. gospodarka rośnie głównie dzięki konsumpcji – przede wszystkim spożyciu w sektorze gospodarstw domowych. W 2. kwartale br. na 3,9 proc. wzrostu PKB 2,9 punktów procentowych (pp) dało właśnie spożycie indywidualne. Wkład inwestycji we wzrost...

więcej »


Miliony unijnych pieniędzy dla przedsiębiorców
31.08.2017

We wrześniu br. przedsiębiorcy, w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie projektów rozwojowych w kilkudziesięciu konkursach. Aż w dwudziestu siedmiu firmy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji w innowacje lub badania i rozwój. W dwóch konkursach można pozyskać pomoc w wejściu firmy na rynki zagraniczne – wynika z zestawienia przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. W ramach programu krajowego Inteligentny Rozwój będzie można, na przykład, wziąć udział w konkursach dotyczących przedsięwzięć B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych (50 mln zł), wsparcia usług proinnowacyjnych związanych z aktywnością badawczo–rozwojową lub innowacyjną...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o uszczelnianiu podatków
31.08.2017

W artykule „Uszczelnianie coraz dotkliwsze, który ukazał się 31 sierpnia w „Rzeczpospolitej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ocenia propozycje rządu dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego.http://www.rp.pl/Budzet–i–Podatki/308309868–Uszczelnianie–coraz–dotkliwsze.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Ministerstwo Energii o nowym systemie wsparcia kogeneracji
30.08.2017

30 sierpnia br. na V Seminarium pt. „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawianej ME, odpowiedzialny od niedawna także za sektor kogeneracji, przedstawił założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku. Obecny system certyfikatowy wygasa w przyszłym roku. Nowy mechanizm przewiduje 3 różne mechanizmy wsparcia dla instalacji nowych, istniejących oraz  do 1 MW: 1.       Aukcje dla nowych instalacji wysokosprawnej CHP („pay as bid) a.       Przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej; b.      Trzy odrębne koszyki: instalacje przemysłowe; pozostałe instalacje do i powyżej...

więcej »


Minister centralizuje zarządzanie środowiskiem
30.08.2017

Ministerstwo Środowiska szykuje zmiany w funkcjonowaniu dyrekcji ochrony środowiska. Ich efektem będzie centralizacja i upolitycznienie zarządzania środowiskiem – ostrzega Konfederacja Lewiatan. W projekcie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody, przewiduje się centralizację funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także modyfikację zakresu ich kompetencji. Dotychczasową Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji ma zastąpić nowa jednostka – Dyrekcja Ochrony Środowiska kierowana przez generalnego dyrektora ochrony środowiska z oddziałami regionalnymi, które jako urzędy będą obsługiwały regionalnych dyrektorów ochrony...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o wynagrodzeniach
29.08.2017

W artykule „Spółki Skarbu Państwa szybciej podnoszą płace, który ukazał się 29 sierpnia w „Rzeczpospolitej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat rosnących płac w gospodarce.http://www.rp.pl/Wynagrodzenia/308289901–Spolki–Skarbu–Panstwa–szybciej–podnosza–place.html Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl