Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nowy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan
03.07.2017

W głosowaniu zakończonym 29 czerwca 2017 r. Zarząd Konfederacji Lewiatan dokonał kooptacji do swego składu Wiceprezydenta Andreasa Maierhofera (T–Mobile Polska).  Andreas Maierhofer posiada szerokie doświadczenie menadżerskie zdobyte w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno w obszarze usług mobilnych, jak i stacjonarnych oraz wiedzę z zakresu wprowadzania, zarządzania oraz integracji operatorów telekomunikacyjnych w skali międzynarodowej.Od lutego 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił rolę prezesa Telekom Macedonia. W tym czasie był odpowiedzialny za fuzję spółek Makedonski Telekom oraz T–Mobile Macedonia, a także wdrożenie programu transformacji, który doprowadził do połączenia działalności mobilnej i stacjonarnej spółek pod jedną marką „T. W latach 2007–2013 pracował dla...

więcej »


Stanowisko branży dotyczące ograniczenia handlu w niedziele
03.07.2017

Przedstawiciele branży handlowej wypracowali wspólne stanowisko dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Proponują trwałe rozwiązanie, chroniące zarówno pracowników, konsumentów, jak i polski handel. Chodzi o zagwarantowanie pracownikom handlu, obligatoryjnych dwóch wolnych niedziel w miesiącu – czyli dwukrotnie więcej niż obecnie – dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy. 30 czerwca br., polska branża handlowa reprezentowana przez Polską Radę Centrów Handlowych, Forum Polskiego Handlu, Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Izbę Handlu, Konfederację Lewiatan oraz Krajową Radę Gastronomii i Cateringu, przedłożyła minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Przedstawiciele branży handlowej są zgodni co...

więcej »


Skutki Brexitu dla biznesu - prof. Danuta Hübner w Lewiatanie
30.06.2017

W piątek 30 czerwca w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedsiębiorców z prof. Danutą Hübner, posłanką do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącą Komisji konstytucyjnej, której jednym z zadań jest nadzorowanie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wystąpienie z UE jest bezprecedensowym wydarzeniem, które będzie miało ogromne skutki, także dla polskiego biznesu. Konfederacja Lewiatan, jako członek BusinessEurope uczestniczy w pracach grupy roboczej dot. Brexitu i jest w stałym kontakcie z zespołem negocjacyjnym Michela Barnier.– Ważne jest aby poszczególne firmy rozmawiały z instytucjami europejskimi i brytyjskimi w imię polskiego interesu rozumianego w kontekście europejskim. Należy utrzymywać bliskie kontakty także z przedstawicielami...

więcej »


Inflacja zwalnia
30.06.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu 2017 r. o 1,5 proc. r/r, a w stosunku do maja br. spadły o 0,2 proc. – podał GUS prezentując szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanInflacja zaczęła w czerwcu zwalniać, mimo że z reguły jest to miesiąc „nowalijkowy (podobnie jak maj), w którym ceny żywności są nieco wyższe ze względu na początek sezonu owocowego i warzywnego. Tym razem wzrost cen żywności mógł być niższy, w tym także ze względu na wyższą bazę – w czerwcu 2016 r. ceny żywności wzrosły o 1,1...

więcej »


Webinaria o funduszach UE
29.06.2017

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt Atlas dla przedsiębiorcy 2014–2020, skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą wiedzieć więcej o Funduszach Europejskich na lata 2014–2020 i planują uzyskać dofinansowanie oraz realizować projekty współfinansowane z UE. W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne seminaria i warsztaty na terenie całego kraju. Dodatkowo wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy na cykl webinariów tematycznych poświęconych różnym aspektom funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. Planowane webinaria: ·         Pomoc publiczna ·         Projekty badawcze rozwojowe innowacyjne  ·         E–usługi i innowacje w usługach ·         Podatki w projektach ·        ...

więcej »


Robert Lisicki w DGP o syndromie pierwszej dniówki
29.06.2017

W artykule „ Skuteczniejsza walka z pracą na czarno, który ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej, 29 czerwca br., Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat syndromu pierwszej dniówki. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1054067,pip–praca–na–czarno–zglaszanie–zatrudnienia–do–zus.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Pacjenci ustawią się w dłuższych kolejkach
29.06.2017

Poza siecią szpitali z gwarancją finansowania ze środków publicznych znalazło się 319 placówek. Większość niezakwalifikowanych szpitali wykonuje świadczenia deficytowe, na które czas oczekiwania jest najdłuższy (np. ortopedia czy okulistyka). Ich pacjenci będą musieli ustawiać się w wielomiesięcznych kolejkach w innych placówkach. – Opublikowany wykaz placówek, których oddziały zostaną objęte podstawowym zabezpieczeniem szpitalnym (potocznie zwanym „siecią szpitalną) nie zaskakuje. Prace nad ustawą i rozporządzeniami trwały długo i można było wskazać, które placówki znajdą się w sieci. Zaskakuje natomiast podejście ministra, który znając statystyki i miejsce Polski w rankingach zdrowotnych z dumą stwierdza, że „sieć obejmie aż 95 procent łóżek szpitalnych (tj.

więcej »


Nowi członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
29.06.2017

W I półroczu 2017 r. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: TOTEM Sp. z o.o.DOMARANT Lidia Krzywińska–LipiecCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoagriKomp Polska Sp. z o.o.JTN International Agency Sp. z o.o.Zysk i S–ka Wydawnictwo, Tadeusz Zysk, Aldona Zysk, Sp.j.PROFESJA CAZ Sp. z o.o.Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego PRO PROGRESS Sp. z o.o. Aktualnie Wielkopolski...

więcej »


Konkursy w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój
29.06.2017

20 czerwca Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził kryteria konkursów i nowe projekty pozakonkursowe, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2017. W obszarze adaptacyjności (Oś II PO WER) w październiku br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na powołanie siódmej już sektorowej rady ds. kompetencji, tym razem  dla sektora motoryzacyjnego (alokacja 2,2 mln zł). Dotychczas powołano rady sektorowe dla następujących sektorów: IT, finanse, sektor budowlany, turystyka, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, zdrowie. Główne zadania rad sektorowych to: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących...

więcej »


Zmiany w kryteriach wsparcia klastrów energii
29.06.2017

Spotkanie grupy roboczej POIiŚ ds. energetyki i efektywności energetycznej (21 czerwca br.) było poświęcone przygotowaniu kryteriów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w klastrach energii, które będzie udzielane w ramach poddziałania 1.6.1 PO IiŚ. Podczas spotkania Ministerstwo Energii przedstawiło nową propozycję zmian kryteriów, przychylając się do części uwag zgłoszonych przed spotkaniem. Główną zmianą w dotychczasowym podejściu ma być formalny (a zatem obowiązkowy) charakter kryteriów odnoszących się do klastra energii, m.in. dotyczących sposobu zarządzania klastrem i potencjału koordynatora. Dzięki temu proces oceny ma zyskać na przejrzystości. Dyskutowano również na temat możliwości wsparcia projektów realizowanych...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl