Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Jesteśmy częścią BusinessEurope
29.06.2021

Konfederacja Lewiatan od 20 lat posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Już od 2001 jest również członkiem BusinessEurope, czyli największej paneuropejskiej federacji biznesowej zrzeszającej 40 organizacji pracodawców z 35 krajów. Na czym polega nasza codzienna praca w ramach BusinessEurope oraz współpraca z innymi federacjami pracodawców? Kim są nasi eksperci?    Komitety i grupy robocze BusinessEurope BusinessEurope jest na mocy unijnych traktatów jednym z  czterech uznanych partnerów europejskiego dialogu społecznego. W jego obrębie funkcjonują komitety i grupy robocze m.in. ds. jednolitego rynku, handlu międzynarodowego, społecznych, prawnych, a także przemysłowych. Odpowiadają one  za wypracowywanie wspólnych stanowisk np. ostatnio dot.  Digital...

więcej »


Rada Przedsiębiorczości monitoruje prace rządu
28.06.2021

W drugim kwartale 2021 roku przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości zgłosili uwagi do kluczowych projektów dla przyszłości Polski. Przedstawiciele organizacji apelowali o niezbędne zmiany w rozwiązaniach przedstawionych w dokumentach dotyczących Polskiego Ładu, Krajowego Planu Odbudowy, Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Polskiej Polityki Przemysłowej. Nadchodzące zmiany legislacyjne i strukturalne związane z ogłoszeniem oraz planowanym wprowadzeniem Polskiego Ładu i innych strategicznych projektów gospodarczych jak i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID–19 były głównymi obszarami działalności Rady Przedsiębiorczości pod przewodnictwem ABSL. – W czasie ostatnich miesięcy pod przewodnictwem ABSL, Rada Przedsiębiorczości opublikowała siedem stanowisk i apeli. W ramach stałego dialogu z administracją publiczną, przedstawiciele Rady opracowali...

więcej »


Aptek wciąż ubywa. Nagonka na przedsiębiorców trwa
25.06.2021

Według danych polskiej firmy analitycznej PEX Pharma Sequence, od wejścia w życie 25 czerwca 2017 nowelizacji ustawy „Prawo farmaceutyczne, popularnie zwanej „Apteką dla Aptekarza (AdA), liczba aptek nieprzerwanie spada. Do końca maja 2021 z rynku zniknęły 1 460 apteki. Dziś działa w Polsce 12 105 aptek, wobec 13 565 w czerwcu roku 2017. Warto przypomnieć, że deklarowanym celem wprowadzenia ustawowych ograniczeń miało być zwiększenie dostępności do leków. Cel ten nie został jednak zrealizowany. Obwarowania wprowadzone ustawą spowodowały natomiast, że nowych aptek nie ma kto, ani gdzie otwierać. W miejsce zamykanych lub upadających aptek, nie powstają nowe placówki, co...

więcej »


Unia Europejska ureguluje dostęp do danych nieosobowych
25.06.2021

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nowym projektem legislacyjnym dotyczącym danych. Mowa o Akcie w sprawie danych (Data Act). Celem projektu jest zapewnienie sprawiedliwego podziału danych między podmiotami gospodarki opartej na danych. Chodzi w szczególności o dane nieosobowe w regulowanych przez prawo umowach w relacjach B2B (między przedsiębiorstwami) oraz w relacjach B2G (między przedsiębiorstwami i rządami). Komisja Europejska zamierza też przeprowadzić przegląd przepisów dotyczących ochrony prawnej baz danych. Cel projektuUnijna inicjatywa jest planowana na trzeci lub czwarty kwartał tego roku. Ma ona zwiększyć wykorzystanie i dostęp do danych, w szczególności danych nieosobowych, aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku.Projektowany dokument będzie...

więcej »


Apel europejskiego biznesu przed szczytem Rady Europejskiej [+MP3]
24.06.2021

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej 24–25 czerwca BusinessEurope i federacje członkowskie (w tym Konfederacja Lewiatan) wzywają szefów państw i rządów do skutecznego wykorzystania europejskich funduszy naprawczych, podjęcia niezbędnych działań dla jak najszybszego wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID–19 oraz złagodzenia złych skutków międzynarodowych napięć dla gospodarki i zatrudnienia w Europie. Pobierz wypowiedź Kingi Grafy, dyrektorki biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli na temat szczytu Rady Europejskiej (format MP3) >>    Przyszłość europejskiego Planu Odbudowy (Next Generation EU) Wszystkie 27 państw członkowskich ratyfikowało już decyzję w sprawie zasobów własnych. Unia może zacząć zaciągać pożyczki, aby udostępnić środki w ramach instrumentu naprawy i wzmacniania...

więcej »


Pracodawcy planują zwiększać zatrudnienie i podwyższać wynagrodzenia
22.06.2021

Nastroje wśród pracodawców poprawiają się – wynika z 43. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń pracodawcy zamierzają zwiększać zatrudnienie oraz – choć w znacznie mniejszym stopniu – podnosić wynagrodzenia. Ponad połowa pracodawców chce też utrzymać możliwość pracy zdalnej. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia pokazują, że firmy oceniają swoją sytuację jako stabilną i widzą możliwości rozwoju lub powrotu do poziomu działalności, jaki był przed pandemią. Z danych GUS widać, że niewątpliwie pomaga przedsiębiorcom eksport polskich towarów oraz konsumpcja wewnętrzna. W czasie pandemii nie było...

więcej »


Większa ochrona rodziców przed zwolnieniem usztywni rynek pracy
21.06.2021

• Ochronę ojców – mężów przed zwolnieniem od początku ciąży żony, a także matek po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat – proponuje rząd w zapowiedziach Strategii Demograficznej 2040.• Część propozycji utrudni działalność pracodawcom, a nie wpłynie na większą stabilność zatrudnienia – uważa Konfederacja Lewiatan. • Przedsiębiorcy oczekują szczegółów na temat rozwiązań w zakresie czasu pracy m.in. dotyczących pracy w niepełnym wymiarze Komentarz Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan– Poprawa sytuacji demograficznej zasługuje na poparcie. Jednakże środki zaproponowane w obszarze prawa pracy budzą...

więcej »


Przeciętna płaca o ponad 10% wyższa niż przed rokiem
18.06.2021

W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było wyższe o 10,1% w ujęciu rocznym i wyniosło 5637,34 zł (brutto), ale spadło w stosunku do kwietnia o 2,9% natomiast przeciętne zatrudnienie było wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,7% i wyniosło 6338,5 tys. – podał GUS. W maju odnotowaliśmy jednak spadek przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z kwietniem o 2,9%. To większa obniżka niż między marcem a kwietniem tego roku, kiedy to wyniosła 2,1% W stosunku do maja roku poprzedniego, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 10,1%, ale należy pamiętać, że realny wzrost wynagrodzeń powinien być korygowany o inflację,...

więcej »


Przedsiębiorcy chwalą wyższe odpisy w uldze B+R
17.06.2021

• Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w uldze badawczo–rozwojowej. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie ustawy o ulgach proinnowacyjnych, wysokość odpisów dla Centrów Badawczo–Rozwojowych wzrośnie ze 150 do 200 proc. • Dodatkowo wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć aż 200 proc. kosztów osobowych zamiast dotychczasowych 100 proc. • Podniesienie progu odpisów jest krokiem w bardzo dobrym kierunku – uważa Konfederacja Lewiatan. Wzrost wartości odliczeń ulgi B+R był najczęściej podnoszonym postulatem ze strony rodzimych innowatorów. Nierzadko bywało tak, że nakład pracy związany ze skorzystaniem z ulgi, np. przygotowanie ewidencji kosztów kwalifikowanych oraz specjalistycznej dokumentacji projektowej, przewyższał możliwe do uzyskania korzyści.

więcej »


Przedsiębiorcy apelują o większą elastyczność przy implementacji dyrektywy dotyczącej ochrony praw konsumentów
16.06.2021

• Do listopada br. do polskiego prawa ma być implementowana dyrektywa „Omnibus, regulująca ochronę praw konsumentów. • Konfederacja Lewiatan, w trakcie prac wdrożeniowych, proponuje doprecyzowanie przepisów dotyczących, np. ustalania cen na platformach sprzedażowych, czy wymogów informacyjnych przy umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. – Niezwykle ważne jest, aby konsumenci i przedsiębiorstwa mogli korzystać ze spójnych przepisów prawnych. Jeśli nie zostaną one wdrożone w sposób skoordynowany w poszczególnych państwach, wywołają niepewność prawną i stworzą nierówne szanse dla wielu firm. Ostatecznie mogą zakłócić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i przyczynić się do nieuczciwej konkurencji, premiując sprzedawców mających siedzibę w...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl