Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Spotkanie z Philipem Hammondem, ministrem finansów UK
13.04.2017

13 kwietnia w trakcie wizyty w Polsce, z przedstawicielami polskiego biznesu spotkał się brytyjski wicepremier i minister finansów, Kanclerz Philip Hammond. Kanclerz podkreślał, że rząd brytyjski przykłada dużą wagę do prowadzenia rozmów bilateralnych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących Brexitu. Była to kolejna wizyta wysokiej rangi przedstawiciela rządu Wielkiej Brytanii w Polsce w ciągu ostatnich tygodni. Rząd brytyjski podkreśla również, że pomimo decyzji o opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, znaczenie Unii jest dla UK kluczowe, a utrzymanie najlepszych możliwych relacji gospodarczych będzie miało wpływ na funkcjonowanie gospodarek po obu stronach Kanału La Manche. Także...

więcej »


Wsparcie EFS dla szkół wyższych
13.04.2017

12 kwietnia 2017 r. w naszej siedzibie odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych zrzeszonych w Konfederacji z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym tematem spotkania było wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowego działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Zakres tematyczny działania to: podniesienie kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich; umiędzynarodowienie uczelni, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni.Kryteria wyboru projektów...

więcej »


Polacy gorzej niż Europejczycy oceniają stan swojego zdrowia
13.04.2017

Bardzo dobrze i dobrze ocenia stan swojego zdrowia 66,9 proc. obywateli UE28, a źle – 7,8 proc. – podał Eurostat (dane dotyczą 2015 r.). Polacy znaleźli się na końcu listy. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanŚrednio w krajach UE bardzo dobrze i dobrze ocenia swój stan zdrowia (2015 r.) ponad 67 proc. obywateli, w Polsce – 57,8 proc. Źle – w UE28 7,8 proc. populacji, a w Polsce – 11,8 proc. Źródło: opracowanie autorki na podstawie danych Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health–care/data/database; dostęp 12 kwietnia 2017 r.)Ocena stanu zdrowia dokonywana przez obywateli krajów UE28 jest zróżnicowana – najlepiej oceniają go...

więcej »


Ceny żywności i paliwa napędzają inflację
12.04.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły 1. kwartale 2017 r. o 2,0 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 1. kwartale 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. W 2/3 na inflację wpływ miał wzrost cen żywności (w ciągu 3. miesięcy br. o 3,7 proc.) oraz paliwa do prywatnych środków transportu (o 18,6 proc.). Gdyby nie spadki cen odzieży i obuwia oraz opłat związanych z łącznością, wpływ ten byłby na poziomie blisko 80 proc. Podobnie zatem jak...

więcej »


Apel do senatorów o odrzucenie ustawy dotyczącej aptek
12.04.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują do senatorów o odrzucenie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przyczyni się ona bowiem do powolnej likwidacji aptek, nienależących do farmaceutów, w tym sieci aptecznych, które staną się przedsiębiorstwami bez wartości i bez przyszłości. Pacjenci zapłacą więcej za leki i będą mieli utrudniony dostęp do aptek. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, która w sposób dramatyczny zmienia sposób funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce. Przyjęte rozwiązania wprowadzające możliwość prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż 4 aptek oraz bariery demograficzne i geograficzne są oderwane od interesów pacjentów.– Przyjęcie...

więcej »


H. Bochniarz w Rzeczpospolitej o euro w Polsce
12.04.2017

W artykule „Czas na odważne decyzje, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 12 kwietnia br., Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przekonuje, że bez przyjęcia euro polska gospodarka, obywatele, przedsiębiorcy stracą.http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/304119874–Bochniarz–Czas–na–odwazne–decyzje.html Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Z posłem sprawozdawcą o efektywności energetycznej
11.04.2017

7 kwietnia br. przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, w tym firmy członkowskiej Saint–Gobain, spotkali się z prof. Adamem Gierkiem, eurodeputowanym i posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego nowelizowanej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dalej: EED). Projekt nowelizacji (COM(2016) 716 final) został przedstawiony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 roku w ramach pakietu zimowego wniosków ustawodawczych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Projekt przewiduje m.in. przyjęcie wiążącego i podwyższonego do 30% celu  poprawy efektywności energetycznej na poziomie UE. Zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej z 2014 roku, cel ten miał być orientacyjny i wynosić 27%...

więcej »


Inwestycje firm spadły w 12 województwach, a w 4 wzrosły
11.04.2017

W 2016 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw średnich i dużych wyniosły 120,8 mld zł i były niższe o 11,5 proc. (r/r; ceny bieżące). Spadek nakładów inwestycyjnych nie objął wszystkich województw – w podlaskim, podkarpackim, warmińsko–mazurskim oraz śląskim przedsiębiorstwa zainwestowały w 2016 r. więcej niż w 2015 r.– podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 2016 r. przedsiębiorstwa średnie i duże (50+) ograniczyły skalę inwestycji. Po 2015 r., gdy nakłady na inwestycje wzrosły o prawie 14 proc. (w cenach bieżących), w 2016 r. były one niższe o prawie 16 mld zł niż rok wcześniej. Przyczyny tkwiły przede wszystkim w...

więcej »


Klient nie może wynagradzać agenta ubezpieczeniowego
11.04.2017

Zapłata wynagrodzenia przez klienta bezpośrednio agentowi w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej stoi w sprzeczności z charakterem czynności agencyjnych, które są wykonywane na rzecz oraz w imieniu firmy ubezpieczeniowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zakończyła się druga tura konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Konfederacja Lewiatan, która bierze w nich udział od samego początku, również teraz skierowała do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko, zawierające szereg szczegółowych uwag do projektowanych zapisów. W opinii Lewiatana wiele przepisów nadal wymaga stosownego doprecyzowania czy uspójnienia.Wątpliwości budzi m.in. projektowany art. 24 ust. 1 pkt 5, wskazujący...

więcej »


Ambasador Danii w Lewiatanie
10.04.2017

10 kwietnia Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ambasadorem Królestwa Danii, Ole Egbergiem Mikkelsenem. Tematem spotkania była działalność firm duńskich na polskim rynku oraz współpraca gospodarcza między dwoma krajami. Rozmowa dotyczyła także aktualnej sytuacji na rynku polskim, współpracy Lewiatana z duńskimi firmami i ewentualnych przyszłych duńskich inwestycjach. Znaczna część spotkania została poświęcona doświadczeniom Konfederacji Lewiatan w uczestnictwie w Radzie Dialogu Społecznego, która jest kluczowym narzędziem w prowadzeniu konsultacji społecznych. Na zakończenie spotkania obie strony potwierdziły chęć dalszego pogłębiania relacji nie tylko z ambasadą Danii, ale także z Duńską Konfederacją Pracodawców. Ambasador zapowiedział także udział reprezentacji duńskiego...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl