Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

D. Biadun przewodniczącą doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych
06.11.2017

dr Dobrawa Biadun, ekspertka Lewiatana, została Przewodniczącą zespołu RDS ds. zamówień publicznych. Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności: Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji do 18 kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych – 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.Pełny skład zespołu

więcej »


Przedsiębiorcy zagrożeni unijną dyrektywą o delegowaniu
03.11.2017

Prace nad nowelizacją dyrektywy są na ostatniej prostej. Już niedługo, firmy wysyłające pracowników za granicę będą musiały zmierzyć się z ogromnymi utrudnieniami. Wiele z nich zagrożona jest upadkiem. O tym co możemy jeszcze zrobić, jak poradzić sobie z nadchodzącymi problemami i nie paść ofiarą nowych przepisów, mowa będzie 20–21 listopada na zbliżającym się V Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, nad którym Konfederacja Lewiatan objęła patronat. Nowelizacja dyrektywy o delegowaniu może pozbawić pracy nawet 900 tys. polskich specjalistów. Mowa tu o pracownikach transportu, budownictwa, sektora opieki domowej, rolnictwa, usług biznesowych i IT oraz wielu innych. Nowe zasady z...

więcej »


Studenci uczelni niepublicznych ze specjalną ulgą podatkową
02.11.2017

Studenci powinni mieć prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania niektórych wydatków na studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych – uważa Konfederacja Lewiatan. W uwagach do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Konfederacja Lewiatan zaproponowała, aby wprowadzić do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niektórych wydatków na pokrycie opłat za studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych. – Obecny system finansowania studiów przyjęty w ustawie nie wspiera studentów podejmujących studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych. W ogromnej większości przypadków studia te finansowane są z opłat ponoszonych przez rodzinę studenta. Często...

więcej »


Europejski filar praw socjalnych tematem spotkania Europejskiej Sieci Pracodawców
31.10.2017

26 października w Brukseli odbyło się spotkanie Europejskiej Sieci Pracodawców (z ang. European Employers Network Seminar) organizowane przez BusinessEurope, w którym wzięli udział pracodawcy i ich przedstawiciele z całej Europy, a także reprezentanci Komisji Europejskiej. W wydarzeniu uczestniczył także Adam Dorywalski z Biura Lewiatana w Brukseli. Ze względu na zbliżający się unijny szczyt społeczny, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Goteborgu (Szwecja), bardzo dużo czasu poświęcono na dyskusję o europejskim filarze praw socjalnych. Spotkanie otworzył Maxime Cerutti, dyrektor departamentu BusinessEurope odpowiedzialnego za sprawy społeczne. Zaznaczył, iż europejski...

więcej »


Innowacje a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
31.10.2017

Wdrażasz innowacje przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)? Podziel się swoim doświadczeniem! Od 31 maja ruszyła platforma GOZ (z ang. Circular Economy Industry Platform). Jest to narzędzie internetowe zarządzane przez BusinessEurope które ma ułatwić firmom z całej Europy pozyskiwanie informacji i wymianę dobrych praktyk w tym zakresie. Dodatkowo planowane są spotkania i konferencje poświęcone GOZ oraz promujące platformę. Pierwsze z nich odbyło się 7 czerwca, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządów oraz przedsiębiorców. Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope, w swoim wystąpieniu podkreślił – Ważne...

więcej »


Równe traktowanie na rynku pracy ze względu na wyznanie - przekaz opinię
31.10.2017

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest częścią projektu badawczego „Równe traktowanie na rynku pracy ze względu na wyznanie”, prowadzonego przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski) na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat funkcjonowania przedstawicieli różnych wyznań na rynku pracy i rozwiązań stosowanych w firmach/organizacjach zatrudniających pracowników. Wszystkie informacje są udzielane całkowicie anonimowo – Państwa firma/organizacja nie będzie w żaden sposób identyfikowana, a na podstawie zebranych danych zostanie sporządzony zbiorczy raport, zawierający zestawienia statystyczne.  Wypełnienie ankiety zajmuje średnio około 5 minut. Czekamy na odpowiedzi do 8 listopada. Link do ankiety:...

więcej »


Badanie innowacyjności firm
30.10.2017

Infuture Hatalska Foresight Institute prowadzi badania poświęcone innowacyjności polskich firm. Innowację rozumiemy jako proces biznesowy od etapu powstania pomysłu po wdrożenie. Może dotyczyć zarówno stworzenia/ulepszenia nowych produktów, usług bądź kwestii organizacyjnych, marketingowych, technologicznych, produkcyjnych firmy. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu. O wypełnienie ankiety prosimy osoby, które posiadają wiedzę w zakresie działań/kierunków/priorytetów dotyczących innowacji w firmie. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut, jest anonimowa. Czekamy do 8 listopada 2017 roku.Osobom, które wypełnią ankietę i wyrażą taką chęć, prześlemy raport z wynikami z całego badania. Aby rozpocząć ankietę należy kliknąć w poniższy link:https://www.webankieta.pl/ankieta/302739/badanie–innowacyjnosci–polskich–firm.html Konfederacja Lewiatan współpracuje...

więcej »


Pożyczki unijne w woj. dolnośląskim już dostępne
30.10.2017

Zasady udzielania preferencyjnych pożyczek, promocja instrumentów finansowych przez BGK w regionie oraz współpraca z dolnośląskimi organizacjami biznesu – to najważniejsze tematy ostatniego posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji KM RPO WD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pośredników finansowych, którzy oferują pożyczki w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego m.in. konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. – Lider konsorcjum oraz Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, konsorcjum Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – Lider Konsorcjum oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, konsorcjum ECDF S A...

więcej »


Webinarium o PPP - 30 października, godz. 13.00
30.10.2017

Zapraszamy na webinarium (poniedziałek, 30.10 godz. 13.00) dotyczące partnerstwa publiczno–prywatnego. Będzie mowa również o wsparciu szkoleniowym i doradczym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Gościem specjalnym będzie Robert Kałuża, Radca Ministra z Departamentu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego Ministerstwa Rozwoju, który przedstawi założenia nowej Ustawy o PPP i będzie odpowiadał na Państwa pytania. W wydarzeniu wezmą udział eksperci – Bartosz Mysiorski, Tomasz Korczyński i Grzegorz Tryc, specjaliści w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych i finansowych z obszaru budowania partnerstwa publiczno–prywatnego. Aby wziąć udział w webinarium wystarczy w poniedziałek, 30.10 o godz.

więcej »


O ujednoliceniu zaświadczeń A1 dla kierowców w MRPiPS
30.10.2017

27 października odbył o się spotkanie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęcone kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków A1 dla kierowców – cudzoziemców. Resort reprezentował Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki.  Po sygnałach od firm członkowskich o rozbieżnej praktyce oddziałów ZUS oraz odmowach wydania zaświadczenia A1, TLP i Konfederacja Lewiatan podjęły wspólne działania już w styczniu 2017 roku. W trakcie spotkania Prezes TLP Maciej Wroński podkreślił, że cudzoziemcy legalnie przybywający i wykonujący pracę w Polsce mogą legalnie być oddelegowywani do pracy w ramach UE,...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl