Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany
05.04.2017

29 marca br. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Na spotkaniu obecni byli: Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Józefa Szczurek–Żelazko – Sekretarz Stanu, Katarzyna Głowala – Podsekretarz Stanu oraz Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia omówili wstępny projekt Narodowej Służby Zdrowia. Zgodnie z przyjętymi założeniami Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany, a system składkowy zostanie zastąpiony finansowaniem budżetowym. Jak poinformował Minister Zdrowia główną przyczyną dokonywania zmian jest wprowadzenie konstytucyjnej zasady równej dostępności wszystkich mieszkańców do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej »


Nowe władze związku firm ubezpieczeniowych i TFI
04.04.2017

3 kwietnia 2017 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele wszystkich firm członkowskich Związku. Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności związku za okres minionego roku, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2016 rok, a także udzieliło absolutorium Zarządowi i dokonało wyboru nowych władz związku. W skład władz nowej kadencji Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wchodzą: Prezes Zarządu: Łukasz Kalinowski Wiceprezesi Zarządu: Maciej Jankowski...

więcej »


Misja gospodarcza do Kanady w maju
04.04.2017

W dniach 4–10 maja odbędzie się oficjalna Misja Gospodarcza do Kanady z udziałem delegacji Ministerstwa Rozwoju. Misja dedykowana jest organizacjom i instytucjom otoczenia biznesu (izbom gospodarczym, stowarzyszeniom, klastrom, agencjom rozwoju, strefom ekonomicznym, parkom technologicznym, inkubatorom itp.) oraz przedsiębiorcom indywidualnym zainteresowanych pozyskaniem partnerów handlowych, kooperantów, inwestorów, a także promocją i współpracą z samorządami lokalnymi Prowincji Ontario. W programie Misji przewidziano: warsztaty prezentujące możliwości polskich firm na rynku Ameryki Północnej, seminarium poświęcone umowie CETA i zapowiedzianych korzyści dla przedsiębiorców z EU oraz wiele spotkań biznesowych, w trakcie których będzie dużo okazji do pozyskania...

więcej »


M. Starczewska - Krzysztoszek w Fakcie o wzroście cen
04.04.2017

W rozmowie z dziennikiem „Fakt, zatytułowanej „Ceny jeszcze pójdą w górę, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan ocenia ostatni wzrost cen, szczególnie żywności.http://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/ceny–zywnosci–w–polsce–beda–rosnac/cyf8550 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Młodzi Polacy wierzą w IT
04.04.2017

Automatyzacja, cyfryzacja i zawody przyszłości wyprą prawie połowę obecnych profesji Blisko połowa zawodów (40%) obecnych na dzisiejszym rynku pracy w ciągu najbliższych 25 lat zostanie zastąpiona przez maszyny. Najbardziej pożądanymi kompetencjami będą natomiast umiejętności programistyczne i te związane z przetwarzaniem danych. Polacy nie są świadomi tych prognoz – aż 70% z nich nie przewiduje zmiany zawodu i tylko co dziesiąty śledzi zmiany na rynku pracy. Jakie jeszcze prognozy wynikają z raportu Gumtree.pl, pt. „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy? Badanie Gumtree.pl, zrealizowane w ramach 4. edycji programu „Start do Kariery, pokazało, że najnowsze technologie już zaczęły rewolucjonizować rynek pracy, a...

więcej »


Pracodawcy apelują do parlamentarzystów w sprawie aptek
04.04.2017

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, wystosowały apel do posłów o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, która odbyła się 23 marca br., do projektu ustawy zostały wprowadzone cząstkowe poprawki. Komisja ostatecznie zdecydowała, że nie będzie wymogu, aby właścicielem apteki mogli być tylko farmaceuci. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w środę 5 kwietnia, odbędzie się sprawozdanie z prac Komisji.W projekcie nadal pozostaje jednak wiele przepisów ograniczających możliwość rozwoju polskim przedsiębiorcom prowadzącym apteki, m.in. ograniczenia terytorialne i demograficzne.

więcej »


ZUS nie może decydować, kto jest płatnikiem składek
04.04.2017

Po konsultacjach społecznych, do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zamiast na oddzielne rachunki, płatnicy będą przelewać na konto ZUS jedną kwotę, stanowiącą sumę należnych składek, wprowadzono poprawkę, która daje ZUS szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek. To złe rozwiązanie – uważa Konfederacja Lewiatan. – Jak wynika z uzasadnienia do projektu u podstaw kontrowersyjnej propozycji leżał słuszny cel tj. zabezpieczenie praw ubezpieczonych w przypadku nieskutecznego ich przekazania w ramach przejęcia pracodawcy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Tymczasem w projekcie kontrolerom ZUS przyznano nowe władcze uprawnienie, bez żadnego dookreślenia zakresu jego zastosowania. Ocena charakteru...

więcej »


Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Poznaniu
04.04.2017

– Ze spotkań w różnych regionach kraju wynika, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego chciałyby też mieć większy wpływ na legislację krajową, np. kształt szkolnictwa zawodowego, edukację – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 3 kwietnia br., WRDS w Poznaniu. W czasie spotkania mówiono o roli dialogu społecznego w skali kraju i regionów, nowelizacji ustawy o RDS, zasadach finansowania dialogu w województwach, a także zmianach w komunikacji kolejowej w województwie wielkopolskim. W obradach brał udział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.Henryka Bochniarz poinformowała, że w najbliższych miesiącach, po konsultacjach ze wszystkimi partnerami społecznymi, powstanie...

więcej »


Ponowna analiza ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
03.04.2017

3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UC85). Ministerstwo Finansów zapewniło, że ponownie przeanalizuje ewentualny zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej w związku z jednym czynem, na co zwracała uwagę w swoim stanowisku Konfederacja Lewiatan. W naszej opinii projekt w obecnym kształcie narusza w tym zakresie postanowienia rozporządzenia 1286/2017.W konferencji udział wziął przedstawiciel Konfederacji Lewiatan – Adrian Karkoszka.

więcej »


Do przemysłu ciągle płyną nowe zamówienia
03.04.2017

W marcu wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 53,5 z poziomu 54,2 w lutym i 54,8 w styczniu 2017 r. – podał Markit.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Tendencje rozwojowe przemysłu w 1. kwartale 2017 r. był pozytywne, znacznie lepsze niż we wszystkich kwartałach 2016 r. Tak pozytywne sygnały wysyłały firmy przemysłowe działające w Polsce ostatnio w 1. kwartale 2015 r. (średni kwartalny PMI – 55,0). Średni PMI dla 1. kwartału 2017 r. wyniósł 54,2. Jedynym znakiem zapytania jest obniżający się PMI w kolejnych miesiącach br. – w styczniu wyniósł on 54,8, w lutym 54,2, a...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl