Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Inflacja „zjada” wzrost wynagrodzeń
14.03.2017

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w lutym br. o 2,2 proc. r/r, a w styczniu o 1,7 proc. (po zmianach koszyka) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPo długim okresie deflacji, która jeszcze w 2016 r. wyniosła – 0,6 proc. r/r, siła wzrostu cen na początku 2017 r. jest bardzo duża – w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. płaciliśmy za towary i usługi konsumpcyjne o 2 proc. więcej niż w styczniu i lutym 2016 r. W styczniu 1,7 proc. więcej, a w lutym już o 2,2 proc. więcej. Wzrost cen dotyczy wszystkich grup towarów...

więcej »


Więcej biurokracji przy zatrudnianiu cudzoziemców
14.03.2017

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizuje procedurę zatrudniania cudzoziemców. Wątpliwości budzi również przyznanie ministrowi pracy prawa do wprowadzania, w drodze rozporządzenia, rocznych limitów zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, zezwoleń sezonowych oraz rejestrowanych oświadczeń – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. – Z punktu widzenia przedsiębiorców kluczowe znaczenie będzie miało praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań przez ograny administracji samorządowej i rządowej oraz sprawność organizacyjna i efektywność w rozpoznawaniu poszczególnych wniosków – mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.Projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie miał...

więcej »


G. Baczewski w Głosie Szczecińskim o sytuacji na rynku pracy
13.03.2017

W artykule „Do końca lata zatrudnienie nadal będzie rosło, który ukazał się w „Głosie Szczecińskim , 13 marca br., Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o sytuacji na rynku pracy.Konfederacja Lewiatan

więcej »


Dobra sytuacja finansowa konsumentów wspiera import
13.03.2017

Eksport wzrósł w styczniu o 5,5 proc. r/r w euro, a import o 6,6 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 462 mln euro – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej– Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanEksport w styczniu 2017 r. był wyższy o ponad 1 mld euro niż rok wcześniej, natomiast import był wyższy o 1,3 mld euro. To co prawda dopiero pierwszy miesiąc 2017 r., ale dane za styczeń wskazują, że rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych może mieć w tym roku silny wpływ na import. Dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia, program Rodzina 500+ tworzą ku temu warunki. „Kowalscy zwiększają...

więcej »


Unijne pieniądze dla uczelni - nowe podejście
13.03.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało nową propozycję wsparcia publicznych i niepublicznych uczelni wyższych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkursy mają ruszyć już w maju 2017 r., a łączna pula do rozdania to aż 1 mld zł. Teoretycznie podobny zakres wsparcia funkcjonował dotychczas w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), w praktyce planowane konkursy to jednak duża zmiana dla zainteresowanych uczelni. Projekty, które dostaną dofinansowanie związane są z następującymi obszarami: podniesienie kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich; umiędzynarodowienie uczelni (więcej możliwości i wyższa...

więcej »


Spotkanie szefowej RDS z marszałkiem Senatu
13.03.2017

9 marca br. odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Dotyczyło działalności RDS i roli dialogu społecznego w Polsce. Marszałek Karczewski zgodził się, że Rada Dialogu Społecznego odgrywa kluczową rolę w polskim życiu publicznym, stojąc na straży jakości i stabilności stanowionego prawa. Dlatego niezmiernie ważne jest informowanie zarówno decydentów, jak i opinii publicznej o zadaniach Rady i jej bieżącej działalności. Służyć temu będzie, m. in., przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności RDS podczas posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy. Marszałek zgodził się wziąć udział w posiedzeniu...

więcej »


Trzeba ułatwić dużym firmom dostęp do unijnych pieniędzy
13.03.2017

Wymóg wysokich kosztów kwalifikowalnych to jeden z powodów, wskazywanych przez przedsiębiorców, rezygnacji z ubiegania się dużych firm o środki unijne w konkursach na prace badawczo – rozwojowe. Realizację projektów utrudniają też ograniczenia dotyczące podwykonawstwa – uważa Konfederacja Lewiatan. W ostatnim konkursie Szybkiej ścieżki na wsparcie prac B+R dużych przedsiębiorstw w programie Inteligentny Rozwój złożono projekty na dofinansowanie o wartości ok 90% przeznaczonej na to alokacji. Pula niewykorzystanych środków jest jednak większa, gdyż do dofinansowania wybrano tylko nieco ponad 1/3 złożonych projektów. W pełni nie została wykorzystana też alokacja w ostatnim konkursie na linie pilotażowe dla dużych przedsiębiorstw w działaniu 1.1.2,...

więcej »


Obniżenie wieku emerytalnego było błędem
13.03.2017

Ten, kto nie przejdzie na emeryturę po osiągnieciu ustawowego wieku i przepracuje jeszcze minimum dwa lat dostanie ekstra 10 tys. zł. Takim bonusem rząd chce zachęcić do pozostania na rynku pracy. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanTa propozycja narusza podstawową zasadę obecnego systemu emerytalnego, zgodnie z którą osoba, która przechodzi na emeryturę otrzymuje świadczenie w wysokości uzależnionej od kwoty zgromadzonych, przez lata, składek.Wypłacanie ekstra bonusu zwiększy wydatki i pogłębi deficyt finansów publicznych. Za dodatkową premię zapłacą wszyscy podatnicy. Najbardziej na tym rozwiązaniu skorzystają ci, którzy i tak pozostaliby dłużej na rynku pracy, a więc osoby z wyższym wykształceniem, wykonujące...

więcej »


Planowane zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
13.03.2017

10 marca br. Lewiatan wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Dyskusja dotyczyła planowanych do przeprowadzenia zmian w treści Programu. Lewiatan zgłosił uwagę dotyczącą wsparcia inwestycyjnego na projekty OZE (poddziałanie 1.1.1) i planowanej zmiany w tym poddziałaniu trybu konkursowego na pozakonkursowy. Zgodnie z zapisami w Umowie Partnerstwa oraz w programie PO IiŚ podstawowym trybem wyboru projektów jest tryb konkursowy i ewentualna zmiana trybu na pozakonkursowego powinna zostać wyczerpująco uzasadniona. W związku z powyższym Lewiatan poprosił o przedstawienie szczegółowego porównania obu trybów wyboru projektów wspierających OZE w ramach porozumień klastrowych – w...

więcej »


EKES chce drugiej szansy dla upadających firm
10.03.2017

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji EKES przyjęła podczas posiedzenia 9 marca br. projekty opinii INT/808 w sprawie turystyki wodnej i morskiej, INT/809 w sprawie strategii kosmicznej dla Europy i INT/810 w sprawie upadłości przedsiębiorstw. Ta ostatnia opinia wywołała żywą dyskusję. Rocznie w UE według danych Komisji Europejskiej upada 200 000 przedsiębiorstw i tracimy 1,7 mln miejsc pracy. Obecne przepisy upadłościowe i restrukturyzacyjne są nieadekwatne, na dodatek istnieją duże rozbieżności w efektywności procesów między krajami członkowskimi. W tych państwach członkowskich, w których procedury restrukturyzacji przeważają nad likwidacją, wskaźnik windykacji zadłużenia wynosi 83...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl