Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

RDS powinna opiniować ustawę o opłacie drogowej
12.07.2017

BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego we wspólnym stanowisku podkreślają, że partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego są po raz kolejny pomijani w procesie prac nad ustawami, które mają znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Tym razem chodzi wprowadzenie nowego podatku – opłaty drogowej. Oczekują, że projekt ustawy trafi jednak do RDS. 6 lipca 2017 r. pojawił się na stronie Sejmu projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Jak piszą autorzy projektu – posłowie PiS – przewiduje on „powołanie Funduszu Dróg Samorządowych. Środki Funduszu będą pochodzić z nowego podatku – opłaty drogowej. Projekt...

więcej »


Wymiana handlowa z Rosją i USA dynamicznie rośnie
12.07.2017

Eksport wzrósł w okresie styczeń–maj 2017 r. o 7,0 proc. r/r w euro, a import o 10,1 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 890,3 mln euro – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPolscy eksporterzy potwierdzają silną pozycję konkurencyjną na rynkach krajów rozwiniętych, w tym przede wszystkim w UE. Wzrost eksportu do USA (prawie 26 proc.) pokazuje, że coraz lepiej radzą sobie także na amerykańskim rynku. Wpływa to pozytywnie na produkcję sprzedaną przetwórstwa przemysłowego, która po 5. miesiącach br. była wyższa o 6,6 proc. w stosunku do tego samego okresu 2016 r. A przemysł wspiera wzrost PKB,...

więcej »


Małgorzata Lelińska w Rzeczpospolitej o dotacjach z UE
12.07.2017

W artykule „Mniej biurokracji w unijnej polityce spójności, który ukazał się 12 lipca br. w „Rzeczpospolitej, Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o nowych propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących korzystania z funduszy unijnych. http://www.rp.pl/Fundusze–Europejskie/307119879–Mniej–biurokracji––w–unijnej–polityce–spojnosci.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Od 2018 r. nie powinno być opłaty za plastikowe torebki
11.07.2017

Branża handlu i dystrybucji jest zaskoczona decyzją o wcześniejszym wejściu w życie, od 1 stycznia 2018 r., a nie 1 stycznia 2019 roku, przepisów o opłacie recyklingowej. To złamanie wcześniejszych ustaleń i uzgodnień – uważa Konfederacja Lewiatan. Darmowe foliowe torebki w sklepach mają zniknąć od przyszłego roku. Wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa), która będzie doliczona do obowiązującej już ceny takiej torby albo będzie podstawową opłatą za torbę. Jej wysokość może wynosić nawet 1 zł za sztukę. – Wcześniejsze wejście w życie przepisów o opłacie recyklingowej, oprócz tego, że wiąże się...

więcej »


JEFTA - umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią
11.07.2017

11 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie okrągłego stołu przedsiębiorców japońskich i europejskich (EU–Japan Business Round Table). Spotkanie zostało zorganizowane 5 dni po 24. szczycie unijno–japońskim, podczas którego uzgodniono podstawowy kształt umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu (EPA/FTA), zwanej potocznie JEFTA. – Umowa jest nowym etapem w dziejach współpracy między Unią a Japonią. Jej implementacja przyniesie ponad 20 mld euro zysku unijnym przedsiębiorcom i otworzy im drogę do uczciwej konkurencji na japońskim rynku oraz ułatwi dostęp do przetargów – powiedział Kentaro Sonoura, Minister Spraw Zagranicznych Japonii. Jyrki...

więcej »


Najwięcej pracowników potrzebują duże firmy
10.07.2017

W czerwcu br. stopa bezrobocia spadła do 7,2 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,5 pkt. proc. mniej niż rok temu. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan Dane za czerwiec potwierdzają trwającą od początku roku systematyczną poprawę na rynku pracy. Co prawda dynamika spadku bezrobocia wyhamowuje i wyniosła 1,5 pkt. proc. r/r wobec 2 pkt proc r/r w styczniu, ale nadal pozytywne informacje płyną ze wszystkich województw. W sektorze dużych firm (2000 i więcej zatrudnionych) jest największe zapotrzebowanie na pracowników. przedsiębiorstwa informują...

więcej »


H. Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Katowicach (relacja)
10.07.2017

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan uczestniczyła 10 lipca br. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa śląskiego w Katowicach. Przewodnicząca RDS, odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, powiedziała że w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu znajduje się zapis, który stanowi, że po dwóch latach działania należy dokonać przeglądu i oceny ustawy oraz dokonać stosownej nowelizacji.  – Zbliża się właśnie ten czas, dlatego odwiedziłam już 14 WRDS–ów, co pozwoliło mi bliżej przyjrzeć się specyfice dialogu regionalnego oraz zaproponować konkretne rozwiązania, jak...

więcej »


Pracodawcy chcą zmian w nowym prawie wodnym
10.07.2017

Sejm nie zajął się w ubiegłym tygodniu projektem ustawy Prawo wodne. Na wniosek premier Beaty Szydło został on zdjęty z porządku obrad z powodu zgłoszonych wątpliwości. Konfederacja Lewiatan alarmowała, że w trakcie prac nad ustawą wprowadzono do niej niekonstytucyjne rozwiązania. – Połowie przyjęli niekonstytucyjne rozwiązanie, powielone w kilku przepisach ustawy, polegające na wydawaniu aktów prawa miejscowego, a więc przepisów powszechnie obowiązujących, przez Wody Polskie, czyli państwową osobę prawną. Przyjęcie konstrukcji prawnej, w której akty prawa miejscowego są wydawane w uzgodnieniu z państwową osobą prawną, jest niezgodne z art. 94 i 87 Konstytucji. Rozwiązanie, w którym podmiot nieuprawniony do wydawania aktów...

więcej »


Ministerstwo Rozwoju interpretuje własne wytyczne
10.07.2017

Ministerstwo Rozwoju (MR) opublikowało dwa materiały informacyjne istotne dla realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Oba dokumenty stanowią interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej: wytyczne) i, jak czytamy w ich wstępie, mają charakter instruktażowy. Publikacje mają formę pytań i odpowiedzi. Samo przygotowanie takich materiałów nie jest złym krokiem, ponieważ uwspólnia wiedzę obu stron procesu oceny i realizacji projektów – beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych działań. Z drugiej strony fakt, że takie dokumenty są potrzebne...

więcej »


Przyjęto rezolucję Biała księga Komisji w sprawie przyszłości Europy
10.07.2017

EKES przyjął rezolucję „Biała księga Komisji w sprawie przyszłości Europy i dalsze działania .  527 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego przyjęła ponadto następujące opinie: – rezolucję w sprawie wkładu EKES–u w program prac Komisji Europejskiej na 2018 r. – CCMI/150: Towary podrobione i pirackie – CCMI/151: Przemiany przemysłowe w sektorze cukru buraczanego w UE – ECO/421: Pakiet dotyczący podatku VAT w kontekście jednolitego rynku cyfrowego –– INT/820: Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych – INT/824: Prawo autorskie – dostępność – INT/821:...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl