Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nowa ustawa dot. działalności innowacyjnej
03.01.2018

1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej wprowadza znacznie więcej zachęt do inwestowania w prace badawczo–rozwojowe (B+R) niż ustawa obowiązująca (z 2016 r.). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem i do skorzystania z możliwości, które daje. Najważniejsze z nich to: 1)  ulga podatkowa na B+R rośnie do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych; 2)  katalog kosztów kwalifikowanych rozszerza się m.in. o: a)    należności z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno–prawnych (umowa–zlecenie, umowa o dzieło, b)   ...

więcej »


Od 1 stycznia 2018 r. warto będzie inwestować w B+R+I
29.12.2017

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzedsiębiorstwa działające w Polsce wydają na inwestycje w prace badawczo–rozwojowe niespełna 0,5 proc. PKB, a cała polska gospodarka mniej niż 1 proc. PKB. I to mimo sporych środków finansowych z funduszy unijnych przeznaczanych na B+R+I. Po 2020 r. pieniądze europejskie będą trudniej dostępne i na pewno będzie ich mniej niż mamy do dyspozycji dzisiaj. Dlatego tak ważna jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej i zawarte w niej...

więcej »


W 2018 r. firmy będą zatrudniać i lepiej płacić
29.12.2017

Na rynku pracy mamy do czynienia z sytuacją, która nie miała miejsca od 25 lat. Dane płynące z gospodarki – rosnący PKB, spadające bezrobocie, rosnące wynagrodzenia i zapotrzebowanie na pracowników – sprawiają, że można nasz rynek pracy nazwać „rynkiem pracownika. W 2018 roku priorytetem powinno być wprowadzenie zmian, które wpłyną na usprawnienie procesu zatrudniania cudzoziemców. Problemy kadrowe powodują, iż firmy coraz częściej muszą ograniczać swoje plany inwestycyjne, co wpływa negatywnie na perspektywę rozwoju gospodarki. – Świadczy o tym najniższa od 25 lat stopa bezrobocia, która w listopadzie wyniosła 6,5%, rosnąca liczba wolnych miejsc pracy oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia o...

więcej »


Konsultacje programu badań statystycznych w 2019
28.12.2017

Główny Urząd Statystyczny przygotowuje się do kolejnego Programu badań statystycznych w 2019 (spis powszechny). Prace nad weryfikacją i poszerzeniem zakresu badania koordynuje Rada Statystyki, w której z ramienia Konfederacji zasiada prof. Jacek Męcina.Do 24 stycznia 2018 r. możemy zgłosić uwagi do programu. Ze względu na konieczność zebrania od naszych członków zgłaszanych wniosków zwracamy się z prośbą o ich przesyłanie na adres jmecina@konfederacjalewiatan.pl do 16 stycznia 2018 r. Materiał pomocniczy:Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 – projekt – etap Rady Ministrów Koordynator konsultacji:  

więcej »


8 sposobów integracji OZE z krajowym systemem elektroenergetycznym
23.12.2017

19 grudnia 2017 r. dyskutowano w Konfederacji o przyszłości OZE w Polsce, a przede wszystkim o tym jak przygotować polski system elektroenergetyczny na rosnący udział źródeł odnawialnych.  Ministerstwo Energii zapowiedziało, że w najbliższym czasie zaprezentuje projekt polityki energetycznej państwa z perspektywą do roku 2040. Jeszcze brakuje odpowiedzi, jak powinna wyglądać przyszłość, ale jest już pewne, że stary model energetyki odchodzi do lamusa. Integracja zmiennych OZE w systemie energetycznym to niezbędny element efektywnej transformacji systemu. Podstawą gorącej dyskusji był zaprezentowany przez Joannę Maćkowiak–Panderę, prezes Forum Energii, raport wskazujący osiem sposobów integrowania źródeł odnawialnych w systemie. Zdaniem Joanny Pandery, motorem...

więcej »


Nowa dyrektywa może zwiększyć obciążenia przedsiębiorstw
22.12.2017

Nowa dyrektywa dotycząca informowania na piśmie pracowników o warunkach zatrudnienia wymaga modernizacji, ale niektóre zawarte w niej propozycje mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwiązania krajowe i zwiększyć obciążenia przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan.Komisja Europejska przedstawiła wczoraj propozycje nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017) 797). Ma ona zastąpić i rozszerzyć obecnie obowiązującą dyrektywę 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.Konfederacja Lewiatan rozumie potrzebę aktualizacji dyrektywy w sprawie oświadczeń pisemnych (1991/533 / EWG). BusinessEurope, którego członkiem jest Lewiatan, było gotowe do podjęcia...

więcej »


Solidarność i Lewiatan proszą prezydenta o veto
20.12.2017

NSZZ „Solidarność i Konfederacja Lewiatan, w piśmie do prezydenta RP Andrzeja Dudy, apelują o nie podpisywanie ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (likwidacja tzw. trzydziestokrotności). Związkowcy i pracodawcy uważają, że zawetowanie ustawy pozwoli na zawrócenie z błędnej ścieżki nieprzemyślanego i destrukcyjnego rozwiązania, a jednocześnie stworzy przestrzeń do rozpoczęcia rzeczowej dyskusji partnerów społecznych z rządem na temat zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. W liście do prezydenta czytamy m.in: W pracach nad ustawą nie zachowano terminów na opiniowanie aktu prawnego wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców, strona rządowa...

więcej »


Przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej
20.12.2017

Konfederacja Lewiatan z niepokojem przygląda się kierunkowi w jakim zmierzają prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017)495. Z tego powodu zdecydowaliśmy się w tej sprawie wystosować list do Krzysztofa Szuberta, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz do posła Zdzisława Krasnodębskiego, przedstawiciela Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Nasze postulaty wspiera również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.Treść listu

więcej »


Warsztaty „Równość pracuje na Twoją markę”
20.12.2017

DLA KOGO SĄ WARSZTATY? Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób): właścicieli, osoby z HR, osoby zajmujące się w firmie komunikacją wewnętrzną, osoby na kierowniczym stanowisku, czy naturalnych liderów w Twojej firmie. Warunkiem jest udział od 2 do 4 osób z firmy. Zachęcamy do udziału pracodawców/czynie i pracowników/ce, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, wolnego od dyskryminacji,...

więcej »


Zatrudnianie cudzoziemców - postulaty pracodawców
19.12.2017

Polska gospodarka i rynek pracy potrzebują wsparcia ze strony pracowników z zagranicy. Niektóre branże nie miałyby wręcz szansy na rozwój bez otwarcia naszego rynku pracy. Konieczne jest zatem budowanie w Polsce efektywnego systemu dotyczącego zatrudniania cudzoziemców. Poniżej prezentujemy postulaty najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców usprawnień w tym obszarze.1. ZATRUDNIENIE KRÓTKOOKRESOWEOd 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na prace sezonowe i oświadczeń o powierzeniu pracy. Obawiamy się, że starostowie nie będą przygotowani do stosowania nowych procedur. Postulujemy, aby w przypadku oświadczeń całą dokumentację można było składać drogą elektroniczną. Konieczne jest także wydanie rozporządzenia ws. zawodów, które cudzoziemcy będą...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl