Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Ustawa o cenach prądu szkodliwa dla rynku energii
22.02.2019

• Sejm znowelizował ustawę o cenach prądu. Jest ona sprzeczna z prawem polskim i unijnym. • Została uchwalona bez uwzględnienia konsultacji społecznych. • Oznacza w praktyce przywrócenie całkowitej regulacji cen energii pod nadzorem ministra energii – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan. – Ta regulacja ingeruje w podpisane dwustronnie umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot faktycznie utraconych przychodów. Oznacza to, że budowany przez lata konkurencyjny rynek energii elektrycznej przestaje właśnie funkcjonować – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.ZPPE podkreśla, że jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii elektrycznej...

więcej »


Coraz bliżej porozumienia ws. SPC
21.02.2019

20 lutego COREPER, jako Rada UE, zatwierdził wynik negocjacji pomiędzy instytucjami w ramach tzw. procedury trilogu (uczestniczą w niej Komisja, Rada i Parlament). Aby porozumienie mogło wejść w życie, potrzebne jest jeszcze przegłosowanie go przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego, a następnie na posiedzeniu plenarnym.  Zgodnie z porozumieniem zawartym w trilogu, nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. i wprowadzi nie tylko możliwość  produkcji w UE leków generycznych i biopodobnych przeznaczonych na eksport poza UE w trakcie obowiązywania dodatkowego świadectwa ochronnego, ale także umożliwi produkcję na magazyn leków generycznych i biopodobnych na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dodatkowego...

więcej »


Przemysł rośnie mimo niekorzystnego otoczenia
20.02.2019

Ważne dla firm: Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w styczniu br. było nieco wolniejsze niż przed rokiem, ale nadal solidne.  Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan W świetle opublikowanych dzisiaj danych GUS o produkcji sprzedanej przemysłu, w styczniu 2019 roku obserwowaliśmy wzrost (w cenach stałych) w ujęciu rocznym rzędu 6,1% (także po korekcie o czynniki kalendarzowe) i 7,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca (1,7% po korekcie). Na tle zeszłorocznych 8,7% r/r dzisiejszy wynik potwierdza spowolnienie, ale to nadal satysfakcjonujący wzrost. W horyzoncie roku na styczniowe wyniki najsilniejszy pozytywny wpływ miało wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę,...

więcej »


Przedsiębiorcy krytykują nadzór ministra nad cenami energii
20.02.2019

• Poselski projekt ustawy o podatku akcyzowym jest sprzeczny z prawem polskim i unijnym. Narusza podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego i nie uwzględnia konsultacji społecznych. • Zaproponowany sposób ustalania cen sprzedaży energii dla wszystkich odbiorców oznacza de facto przywrócenie całkowitej regulacji cen pod nadzorem ministra energii. • Już teraz na rynku energii doszło do niemal całkowitego zaprzestania składania ofert odbiorcom przez sprzedawców. Nowe regulacje tylko pogłębią to zjawisko – ostrzega Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan. Przepisy zawarte w projekcie ustawy oznaczają, że sprzedawcy nie będą w stanie oszacować przychodów ze sprzedaży energii – sprzedawanej niemal w 50% poniżej...

więcej »


Branża chce usprawnić gospodarowanie opakowaniami
20.02.2019

Przedstawiciele branży odpadowej wypracowali rozwiązania umożliwiające ewolucję krajowego systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 20 lutego 2019 r. – w Raporcie „Ewolucja w siedmiu krokach przedstawiciele branży gospodarki odpadami zaproponowali szereg zmian w obecnym systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. W Raporcie zostało zaprezentowanych siedem postulatów, popartych konkretnymi propozycjami zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, które w sposób ewolucyjny dostosują istniejący system do wymogów prawa unijnego i stanowią odpowiedź na najważniejsze wyzwania rynku. Zaproponowano m.in. podział opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy pod względem późniejszej możliwości pozyskania powstających z nich odpadów opakowaniowych, usprawnienie i dalszy rozwój...

więcej »


Kontrowersyjna ustawa frankowa
20.02.2019

• Dzisiaj na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych rozpatrywana będzie tzw. ustawa frankowa , dotycząca pomocy kredytobiorcom walutowym.• Konfederacja Lewiatan negatywnie ocenia propozycję utworzenia Funduszu Konwersji. • Takie rozwiązanie będzie niekorzystne dla banków, ale być może i dla ich klientów. – Fundusz Konwersji ma mieć charakter bezterminowy tj. banki będą musiały dokonywać cyklicznych kwartalnych wpłat. Skutkiem tego rozwiązania będzie m.in. wzrost kosztów funkcjonowania banków, utrudnienia przy prawidłowej wycenie banków, poszukiwanie najlepszego momentu na dokonanie przewalutowania kredytu. Finalnie, rozwiązanie takie będzie i negatywne dla sektora bankowego i może być także negatywne dla klientów banków m.in. ze względu na dostęp do usług...

więcej »


Future EU research funding: the clock is ticking
19.02.2019

High risk, negotiators fail to fix Horizon Europe architecture before EU elections (Brussels, 18 February 2019)Tomorrows discussion at the Competitiveness Council should give a clear sense of urgency to agree on the next European research and innovation programme Horizon Europe before the EU elections. The programme will play a vital role in levering investments and structuring European industrial research and innovation post–2020. We witness a clear acceleration of the global innovation race. In China, industrial investments in research and innovation went up 20% between 2017 and 2018, compared with only + 8% in the EU and + 9%...

więcej »


Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach
18.02.2019

• Znowelizowana kilka miesięcy temu ustawa o odpadach nałożyła na niektórych posiadaczy odpadów nieuzasadnione i nadmiernie uciążliwe obowiązki, nieproporcjonalne do ryzyka jakie wiąże się z prowadzoną przez nich działalnością. • Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych uważają, że posiadacze odpadów o znacznej wartości nabywczej powinni być wyłączeni z regulacji ustawy. – Autorzy nowelizacji ustawy o odpadach kierowali się dobrymi intencjami, jednak krąg podmiotów i nieograniczony rodzaj odpadów spowodował, że na niektórych posiadaczy odpadów nałożono wiele uciążliwych obowiązków – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan. Inne ryzyka stwarzają posiadacze odpadów, dla...

więcej »


Sprostowanie informacji w onet.pl
15.02.2019

12 lutego br., na stronach onet.pl ukazała się informacja zatytułowana „ Robert Gwiazdowski ogłosił powstanie ruchu Polska Fair Play, w której znalazło się zdanie „ Polska Fair Play ma się opierać na Bezpartyjnych Samorządowcach oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lewiatan. Zwracamy uwagę, że taka organizacja pracodawców nie istnieje i nigdy nie została zarejestrowana. Użycie w nazwie Lewiatan może błędnie sugerować, że chodzi o Konfederację Lewiatan, co jest nieprawdą.Jednocześnie chcemy podkreślić, że Konfederacja Lewiatan jest organizacją pracodawców i nie wspiera konkretnych inicjatyw politycznych. Wykonując swoje ustawowe obowiązki, od ponad 20 lat występujemy w obronie praw przedsiębiorców i jesteśmy obecni w...

więcej »


W IV kwartale 2018 roku PKB rósł najwolniej od dwóch lat
14.02.2019

Ważne dla firm: Dopiero po pierwszym kwartale br. będziemy wiedzieli, czy gospodarkę czeka łagodne spowolnienie, czy raczej głębszy dołek. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Dzisiejszy komunikat GUS nie wpłynął na szacunek PKB za IV kwartał 2018 – niewyrównany sezonowo wskaźnik wyniósł 4,9% r/r w stosunku do 5,0% przed rokiem. Po wyrównaniu polski produkt wzrósł o 4,6% w skali roku. Procedura odsezonowania skorygowała w dół dynamiki PKB za II i III kwartał 2018 o 0,1 pkt. proc. (do poziomów 5,1% oraz 5,6%). Odsezowane dane kwartalne wskazują, że dynamika PKB w IV kwartale 2018 (0,5% q/q) osiągnęła najniższy poziom...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl