Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Polski leasing w europejskiej czołówce
18.04.2017

W 2016 r. europejska branża leasingowa odnotowała dynamikę na poziomie 11,2 % (r/r). Był to najlepszy wynik rynku europejskiego od 2007 r. Dynamika polskiego rynku leasingu na koniec 2016 r. wyniosła 16,6 %, a wartość nowych umów wynosząca 13,3 mld euro (tj. 58,1 mld zł), pozwoliła zachować Polsce wysoką, szósta pozycję w rankingu europejskim. Warszawa, 18.04.17: Federacja Leaseurope, na bazie wstępnych danych podała, że dynamika europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła 11,2 proc. (r/r), przekraczając 9 proc. wzrost osiągnięty w 2015 r. Europejski rynek leasingu odnotował tym samym najlepszy wynik od 2007 r. Jednocześnie odnotowano wysoki, 5,6% wzrost dynamiki...

więcej »


Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach
18.04.2017

Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego (JZP), przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o biegłych rewidentach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozostawienie możliwości świadczenia określonych usług (ustawa wprowadza zakaz), niebędących doradztwem, nie wpływa systemowo na ryzyko działalności gospodarczej ani transparentność badań ustawowych. Pracodawcy apelują do senatorów o zmianę przepisów. W Senacie trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, np. banków czy spółek giełdowych, nie będą mogły świadczyć im wszystkich usług, za wyjątkiem usług zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej. Przepis praktycznie...

więcej »


Mec. Krzysztof Kajda o bazie abonentów RTV
18.04.2017

W artykule „Wielki spis odbiorników RTV, który ukazał się 18 kwietnia br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan, wypowiada się w sprawie ustawy abonamentowej.LINK do artykułu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1035598,wielki–spis–odbiornikow–rtv–abonament–telewizyjny–poczta–polska.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


XIII Międzynarodowy Kongres MBA, Kraków
18.04.2017

Nauka, praktyka i integracja środowiska MBA, czyli XIII Międzynarodowy Kongres MBA (12–14 maja 2017 r., Kraków) Międzynarodowy Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Kongres jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA, z drugiej na aktywnym kształtowaniu trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami. Co przewiduje program Kongresu? Do udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA zaprosiliśmy znakomitych specjalistów. Na początek zapraszamy na wykład inauguracyjny poprowadzony przez Kamila Kamińskiego –...

więcej »


Praca więźniów rozwiązaniem dla rynku pracy?
14.04.2017

Pracodawcy z Dolnego Śląska podczas spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu mieli okazję poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Praca osadzonych, będąca dla więźniów najlepszą formą readaptacji do życia na wolności, jest coraz częściej doceniana przez pracodawców. Na koniec zeszłego na Dolnym Śląsku roku pracowało 2462 osadzonych. W odpowiedzi na sygnalizowane coraz częściej trudności związane z deficytem pracowników na rynku pracy Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizowali spotkanie na...

więcej »


Lewiatan ocenia ustawę o ochronie danych osobowych
14.04.2017

Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia model sądowo–administracyjnej ścieżki odwoławczej od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sądem, który daje pełne gwarancje obrony praw stron postępowania, w tym przedsiębiorców, powinien być Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Nasze duże wątpliwości wzbudza również brak ochrony przedsiębiorców przed nadmierną kontrolą Prezesa Urzędu w zakresie przestrzegania standardów ochrony danych osobowych. Projekt wyłącza stosowanie ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym przepisów o zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i znosi zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Niezrozumiałym, w ocenie Konfederacji Lewiatan, jest brak możliwości zawarcia ugody w...

więcej »


Przedsiębiorcy z Lewiatana w Ministerstwie Cyfryzacji
14.04.2017

13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami resortu. Głównym tematem dyskusji był niedawno opublikowany projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Debata oscylowała wokół zmian do projektu, zaproponowanych w stanowisku Konfederacji Lewiatan, które przyczyniłyby się do wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych. Przedstawiciele Konfederacji zwracali uwagę na potrzebę zapewnienia w projektowanej regulacji proporcjonalności między prywatnością a swobodą prowadzenia działalności gospodarczej oraz gwarancjami prawa do obrony, przysługującym przedsiębiorcom w ramach postępowań administracyjnych i sądowych. Wśród głównych tematów jakie zostały poruszone w toku spotkania odnotować...

więcej »


Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników
14.04.2017

Konfederacja Lewiatan dołączyła (jako reprezentant pracodawców) do projektu pt. „Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników, który realizowany jest w partnerstwie trzech ośrodków analitycznych z Estonii, Polski i Węgier (Praxis, Institute of Public Affairs, Policy Agenda and Cardif University as a supporting partner). W Polsce liderem przedsięwzięcia jest Instytut Spraw Publicznych, a pulę partnerów krajowych uzupełnia Konfederacja Pracy (związek zawodowy). Pierwsze spotkanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli partnerów z Polski odbyło się 3 kwietnia 2017 r. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską ze środków DG Zatrudnienie, Improving expertise...

więcej »


Polscy eksporterzy wracają do Rosji
13.04.2017

Eksport wzrósł w styczniu i lutym 2017 r. o 4,0 proc. r/r w euro, a import o 7,8 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 30,2 mln euro – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanEksport w okresie styczeń–luty 2017 r. był wyższy o ponad 1,8 mld euro niż rok wcześniej, natomiast import był wyższy o ponad 3 mld euro. Dynamika importu wyraźnie przyspiesza (7,8 proc. wobec 6,6 proc. w styczniu br.), a dynamika eksportu – słabnie (4 proc. wobec 5,3 proc. w styczniu br.). To co prawda dopiero pierwsze dwa miesiące 2017 r., ale saldo obrotów handlu...

więcej »


Rada Dialogu Społecznego o zamówieniach publicznych
13.04.2017

Prawo zamówień publicznych było głównym tematem plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, 13 kwietnia br. Obrady prowadziła Henryka Bochniarz, przewodnicząca RDS. Rada przyjęła dwie uchwały strony pracowników i pracodawców. Jedna związana jest z realizacją zamówień publicznych w ochronie zdrowia, druga z wydaniem wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych. W pierwszej uchwale partnerzy społeczni po zapoznaniu się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat stanu przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia, wyrazili zaniepokojenie sytuacją...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl