Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

BusinessEurope uruchamia pakiet informacyjny dla firm
24.04.2017

Pakiet składa się z dwóch części: przewodnika Jak rozumieć zgodność z prawem konkurencji oraz opracowania Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących szkód antymonopolowych. Przewodnik to „zestaw pierwszej pomocy dla firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe wytyczne w zakresie przestrzegania prawa konkurencji oraz zachęca do podejmowania działań w celu poprawy przestrzegania przepisów. Opracowanie natomiast wskazuje sposoby na uniknięcie drogi sądowej w przypadku roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Jest to szczególnie ważne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Inicjatywa BusinessEurope to po pierwsze, wykazanie zaangażowania społeczności przedsiębiorców w przestrzeganie reguł konkurencji poprzez zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania...

więcej »


Spotkanie z Michalem Servozem
24.04.2017

Na spotkaniu z dyrektorem generalnym DG EMPL Michalem Servozem 21 kwietnia w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej dyskutowano o współpracy pracodawców z instytucjami edukacji w celu lepszego przygotowania osób wchodzących na rynek pracy.  W trakcie spotkania partnerzy społeczni podkreślali konieczność większego zaangażowania biznesu we współpracę ze szkołami, szczególnie w wymiarze kształcenia zawodowego. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali konieczność większego zaangażowania wszystkich partnerów w tym instytucji unijnych, które powinny inspirować i wspierać budowę szerokiego ekosystemu stymulującego kształcenie dopasowane do oczekiwań rynku i kładące nacisk na praktyczne kompetencje. Tylko wspólne działania biznesu i administracji, przy jednoczesnym wsparciu z funduszy europejskich sprawią, że będzie możliwe...

więcej »


Pracodawcy krytykują decyzję Senatu dotyczącą aptek
24.04.2017

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Senat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, do którego na ostatnim etapie procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę „apteki dla aptekarza. Przyjęta nowelizacja dotkliwie reglamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upośledza konkurencję na rynku aptecznym. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie stanowi nieuzasadnioną ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności i wolność działalności gospodarczej. Zmiany w prawie doprowadzą do ograniczenia konkurencji oraz wzrostu cen leków nierefundowanych i spadku ich dostępności dla pacjentów. Ustawa uniemożliwi otwieranie nowych...

więcej »


Misja gospodarcza do Japonii
21.04.2017

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18–20 maja 2017 r. Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Japonią – w szczególności w dziedzinie elektromobilności, gier komputerowych oraz start–upów technologicznych. W programie przewidziano między innymi organizację seminarium dotyczącego elektromobilności, pt.: „Paliwa alternatywne w transporcie – potencjalne obszary współpracy między Polską a Japonią, „Polish Gaming Lunch – wydarzenia biznesowego typu B2B dla...

więcej »


Europejski filar praw socjalnych wyzwaniem dla firm
21.04.2017

W ramach posiedzenia Komitetu Spraw Socjalnych (SAC) BusinessEurope w dn. 20 kwietnia, dyskutowano m. in. o utworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych, które ma zostać ogłoszone przez Komisję Europejską 26 kwietnia. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w 2015 r. W marcu 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, a Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zarys tej inicjatywy. Jej fundamentem ma być analiza „dorobku socjalnego UE, a w założeniu miała ona zapewnić wytyczne dla różnych obszarów polityki unijnej. Chodzi o zapewnienie lepszego funkcjonowania polityk zatrudnienia i społecznych w państwach członkowskich, które zdecydują się przystąpić do inicjatywy. Inicjatywa ta...

więcej »


Telewizje proszą Brukselę o pomoc w sprawie abonamentu
21.04.2017

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan i sześć innych organizacji branżowych, wystosowali list do Komisji Europejskiej z prośbą o interwencję w sprawie przepisów dotyczących pobierania abonamentu RTV dla mediów publicznych. Zdaniem pracodawców nowe przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Nowelizacja ustawy abonamentowej zakłada, że dostawcy usług płatnej telewizji mieliby obowiązek przekazania Poczcie Polskiej istotnej części baz danych o klientach (abonentach telewizji płatnej). Celem tej regulacji ma być umożliwienie Poczcie ustalenie, kto nie opłaca abonamentu. – Skala potencjalnych naruszeń prawa UE w przygotowanym projekcie nowelizacji jest tak duża, że znalazłby się on z pewnością w kręgu zainteresowania Komisji Europejskiej –...

więcej »


Lewiatan na spotkaniu z negocjatorem ds. Brexitu
21.04.2017

20 kwietnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie Michela Barniera, głównego negocjatora wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z przedstawicielami polskich pracodawców oraz związków zawodowych. Konfederację Lewiatan reprezentowali Blanka Chmurzyńska–Brown, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. W trakcie spotkania Michel Barnier przedstawił trzy kluczowe obszary niepewności, które trzeba jak najszybciej wyeliminować, aby zapewnić poparcie polityczne i społeczne dla przyszłego partnerstwa z Wielką Brytanią. Pierwszym obszarem jest niepewność obywateli Unii i Wielkiej Brytanii, co do ich losów po Brexicie. Dotyczy to w...

więcej »


Polacy nie wychodzą ze sklepów
20.04.2017

W marcu 2017 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9 proc. r/r (w cenach stałych), a o 16,5 proc. w stosunku do lutego br. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w kwietniu 2017 r. minus 0,8, a wyprzedzający – minus 3,1– podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanKonsumenci, po nieco słabszym lutym, gdy wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 5,2 proc. (proszę zauważyć, że już za słabszy uważamy wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie ok. 5 proc.), w marcu ponownie ruszyli do sklepów. Kupowali wszystkiego znacznie więcej niż rok wcześniej, oprócz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Ale też za większość produktów płacili...

więcej »


KNF podaje szacunkowe koszty ustaw frankowych
20.04.2017

20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877). Na posiedzeniu Podkomisji zaprezentowano po raz pierwszy analizę Komisji Nadzoru...

więcej »


Przemysł rośnie na eksporcie i inwestycjach
20.04.2017

W marcu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 11,1 proc. r/r, a o 17,6 proc. w stosunku do lutego br. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł w marcu pozytywnie zaskoczył. Prognozy mówiły o 7–8 proc. wzroście produkcji sprzedanej przemysłu. Marcowy PMI był słabszy niż w dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. Tymczasem dynamika produkcji przemysłowej była znacznie wyższa od oczekiwanej, bo ponad 11 proc. r/r. Ostatnio wzrost produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ponad 11 proc. był w grudniu 2010 r. (11,4 proc.).Pewnym wyjaśnieniem tak doskonałej sytuacji w przemyśle w marcu 2017 r. jest większa liczba...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl