Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Leasing dobry do realizacji zadań publicznych
19.05.2017

Istniejące regulacje prawne nie sprzyjają wykorzystaniu leasingu do realizacji zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan proponuje usunięcie niepotrzebnych barier prawnych w finansowaniu zadań publicznych w formie leasingu. Leasing jest bardzo popularnym instrumentem finansowania inwestycji wśród polskich przedsiębiorstw, jednak nie tych które należą do podmiotów publicznych i realizują zadania publiczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy są regulacje wynikające z Prawa Zamówień Publicznych (PZP), które nie powalają na korzystanie z leasingu przez tego typu spółki z pominięciem rygorów PZP. Jednocześnie w ubiegłym roku wyłączono z pod rygoru PZP...

więcej »


R. Lisicki w Rzeczpospolitej o pakiecie praw socjalnych UE
19.05.2017

W artykule „Więcej ochrony dla niepracowników, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 19 maja br., Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o nowym pakiecie praw socjalnych Unii Europejskiej.http://www.rp.pl/Kadry/305199964–Umowy–cywilnoprawne–wiecej–ochrony–dla–niepracownikow.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Z Dariuszem Rosatim o e-karcie usług
19.05.2017

19 maja br. Konfederacja Lewiatan miała przyjemność gościć Dariusza Rosatiego, posła do Parlamentu Europejskiego (Chrześcijańska Demokracja), członka ECON–u, zastępcę w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim (IMCO EP) oraz Roberta Straussa, Naczelnika Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej. Celem spotkania było omówienie prac nad tzw. „pakietem usługowym, w tym projektu rozporządzenia oraz dyrektywy w sprawie e–karty usług. Dariusz Rosati skupił się na opisie korzyści, jakie wynikać mogą z wprowadzenia e–karty usług dla przedsiębiorców, podkreślając jak istotnym sektorem w UE, jest sektor usług. W założeniu projekt zmierza do...

więcej »


Polish Swiss Innovation Day 2017
19.05.2017

Ambasada Szwajcarii w Polsce oraz Polsko–Szwajcarska Izba Gospodarcza mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w Polish Swiss Innovation Day 2017. Będzie to już trzecia edycja forum dialogu w obszarze innowacji dla polskich, szwajcarskich, i nie tylko, ekspertów, przedstawicieli rządu, naukowców, przedsiębiorców oraz startupów. Tegorocznym tematem przewodnim Polish Swiss Innovation Day będzie: How to shape a successful digital ecosystem? Wystąpienie wprowadzające do wydarzenia wygłosi Jovan Kurbalija, prezes DiploFoundation z Genewy. Jednym z głównych panelistów będzie natomiast minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Polish Swiss Innovation Day...

więcej »


Rośnie zatrudnienie, martwi niska aktywność zawodowa
18.05.2017

Przeciętne zatrudnienie w kwietniu br. wzrosło o 4,6% r/r., zaś wynagrodzenie o 4,1% r/r – podał GUS. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan Duże obawy pracodawców budzi poziom aktywności zawodowej, który jest najniższy od 17 lat. Obecnie wynosi 56,3%, a to oznacza, że jest niższy niż w 2000 roku. Dlatego kluczowe dla rozwoju gospodarki są działania zwiększające aktywność zawodową. Obawy są uzasadnione szczególnie w kontekście założeń Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2017–2020. O ile dane opublikowane we wtorek dotyczące PKB były nieznaczenie wyższe od oczekiwań rynku (4,0% r/r wobec prognoz 3,9%...

więcej »


Wspólna deklaracja współpracy biznesu Polski i Ukrainy
18.05.2017

Udział Ukrainy w polskiej wymianie handlowej wynosi ok. 1,5 proc. i jest 18 razy mniejszy niż udział Niemiec. Kijów jest naszym 16 partnerem handlowym, a powinien być w pierwszej trójce . Kuleją wzajemne inwestycje – powiedział Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w czasie VI Dnia Ukraińskiego Biznesu, którego współorganizatorem była Konfederacja Lewiatan. Polscy pracodawcy podpisali deklarację współpracy ze Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. W czasie konferencji zastanawiano się, co zrobić, żeby lepiej wykorzystać ogromny potencjał wymiany handlowej między naszymi krajami. Wiceminister Jerzy Kwieciński podkreślił, że pomoże w tym układ stowarzyszeniowy między Ukrainą i Unią Europejską. Jeszcze na początku...

więcej »


O biznesie i gospodarce z Japońską Radą Biznesu w Europie
17.05.2017

W środę 17 maja w Brukseli odbyło się śniadanie biznesowe dotyczące umowy o wolnym handlu oraz partnerstwie gospodarczym między Japonią a Unią Europejską, w którym wzięli udział dyrektor biura Lewiatana w Brukseli Kinga Grafa oraz ekspert ds. polityki handlowej i umów bilateralnych Maciej Jeleński. Głównymi gośćmi wydarzenia byli Yoichi Suzuki i Mauro Petriccione, odpowiedzialni odpowiednio za negocjacje po stronie japońskiej i unijnej. Organizatorami wydarzenia byli BusinessEurope oraz JBCE (Japońska Rada Biznesu w Europie). – Znajdujemy się w momencie, gdy negocjacje między Unią a Japonią wchodzą w fazę krytyczną, a umowa o wolnym handlu wpisuje...

więcej »


Kierunki rozwoju innowacji energetycznych
16.05.2017

W trakcie konferencji pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych, zorganizowanej przez Ministerstwo Energii, przedstawione zostały m.in. innowacyjne kierunki rozwoju energetyki. W trakcie prezentacji ministra Michała Kurtyki przedstawione zostały nowe modele regulacyjne i biznesowe oraz ich wpływ na erozję tradycyjnego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. W trakcie konferencji zwracano szczególną uwagę na konieczność ulepszania technologii magazynowania energii, w szczególności w perspektywie pożądanego rozwoju technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wskazywano również na rosnący potencjał gospodarki cyfrowej w rozwoju innowacyjnych systemów energetycznych. Podkreślano również konieczność upowszechniania transportu elektrycznego, rozwoju przemysłu elektromobilności. Omawiając zagadnienie efektywnych...

więcej »


Plusy i minusy płatności podzielonej
16.05.2017

Płatność podzielona skutecznie ograniczy oszustwa w VAT, ale istotnie ograniczy płynność niektórych podatników, w szczególności małych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Ministerstwo Finansów przedstawiło długo zapowiadaną propozycję podzielonej płatności (split payment) w podatku VAT. Jak pokazują przykłady innych krajów może ona być skutecznym narzędziem walki z oszustami, jednak nie pozostaje neutralna m.in. dla płynności finansowej niektórych podatników. To nabywcy towarów i usług zadecydują o tym czy podzielona płatność będzie powszechnie stosowana i to od nich zależeć będzie sytuacja finansowa dostawców. Zastosowanie split payment oznaczać będzie pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy poprzez utratę możliwości korzystania ze środków pochodzących z jeszcze...

więcej »


Raporty o transakcjach ponad 15 tys. zł niezgodne z prawem
15.05.2017

Banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK–i i wiele innych firm będzie musiało przekazywać informacje o wszystkich transakcjach, o wartości powyżej 15 tys. zł. Taki przepis zawiera projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązanie budzi wątpliwości i wykracza poza przepisy unijnej dyrektywy. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma wdrożyć do naszego prawa unijną dyrektywę. – Część obowiązków nałożonych na instytucje znacznie wykracza poza przepisy dyrektywy. Wątpliwości budzi m.in. raportowanie transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł, w sytuacji kiedy dyrektywa wymienia kwotę 10 tys. euro, czyli ok. 45...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl