Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Instrument MŚP w Horyzoncie 2020 – co decyduje o sukcesie w konkursie?
26.04.2017

24 kwietnia br. w Lewiatanie odbyło się Seminarium informacyjne dotyczące o Instrumentu MŚP w Horyzoncie 2020. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowania, a także skorzystać z rad ewaluatorki projektów w tym konkursie Instrument MŚP w Horyzoncie 2020 (program ramowy na rzecz badań i innowacji wdrażany bezpośrednio przez Komisję Europejską) przeznaczony jest na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć małych i średnich firm, które mają ambicje wzrostu w skali europejskiej. Przedsiębiorstwa (lub ich konsorcja) z całej Europy rywalizują o dofinansowanie w dwóch fazach:          Faza I – wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 000 EUR na...

więcej »


Na koniec roku bezrobocie poniżej 8 proc.
26.04.2017

Stopa bezrobocia na koniec marca 2017 r. wyniosła 8,1 proc., co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. rok do roku i 0,4 pkt proc. w stosunku lutego br. Jest to najlepszy wynik od 26 lat. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan To kolejne dane, które mówią o poprawie sytuacji na ryku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 roku może wynieść mniej niż 8 proc, co zapisał rząd w ustawie budżetowej. Spadek bezrobocia jest efektem ożywienia gospodarczego, a nie zmian w strukturze rynku pracy, tak ważnej dla pracodawców...

więcej »


UKE otwiera się na dialog w sprawie e-sprawozdawczości
25.04.2017

25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z kierownictwem Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE. Konfederacja Lewiatan zainicjowała tym samym powrót do istotnego dla przedsiębiorców tematu realizacji inicjatywy e–sprawozdawczość, służącej eliminowaniu powtarzających się obowiązków sprawozdawczych adresowanych do przedsiębiorców. Na początku spotkania przedstawiony został zarys koncepcji zmian w obszarze sprawozdawczości, zaproponowanych przez Konfederację Lewiatan w stanowisku z października 2016 r. Propozycja dotyczyła stworzenia jednego źródła danych/platformy danych (idealnie UKE), gromadzonych na podstawie formularzy przesłanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z którego mogłyby korzystać inne organy (np. GUS, UOKiK). Celem zmian było również...

więcej »


NIK w firmach, które korzystały ze środków publicznych
25.04.2017

NIK skontroluje firmy korzystające ze środków publicznych na wdrażanie innowacji oraz badania i rozwój. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorstwom, które uczciwie realizowały projekty nic nie grozi. Działania NIK w stosunku do nich mają mieć charakter raczej badawczy niż stricte kontrolny. W przypadku beneficjentów pieniędzy unijnych z kontrolą mogą się liczyć przedsiębiorstwa, które skorzystały z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013., weryfikowane bowiem będą wyłącznie zakończone projekty. W puli badanych firm mają być także te, które skorzystały ze wsparcia krajowego.NIK spotkał się z ekspertami, którzy mieli pomóc w przygotowaniu badania. – Jak podkreślali urzędnicy głównym celem kontroli...

więcej »


Rząd ułatwi rejestrację aut używanych do testów
25.04.2017

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się zmianami w prawie o ruchu drogowym. Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan, uważa że idą one w dobrym kierunku, ponieważ zmniejszą obciążenia administracyjne związane z rejestracją aut używanych do testów. Cieszymy się, że projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, trafił pod obrady rządu. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęty i przesłany pod obrady Sejmu – mówi Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.Trwające od kilku lat prace w resorcie infrastruktury i transportu zakończyły się wypracowaniem propozycji, która może stać się znaczącym ułatwieniem...

więcej »


Szkolenia regionalne nt. partnerstwa publiczno - prywatnego
25.04.2017

Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych realizowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP) osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia. Cykl 16 szkoleń, po jednym w każdym województwie, odbędzie się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej. Każde szkolenie to 2 dni wytężonej pracy, podczas których zostaną omówione zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP m.in. istota PPP, źródła prawa, polski...

więcej »


Powstaje mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym
25.04.2017

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (dalej GOZ), jest koncepcją, w której wartość produktów, materiałów oraz surowców jest zachowana tak długo, jak to możliwe przy jednoczesnej minimalizacji wytwarzania odpadów. GOZ będzie elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski. W ramach GOZ planowane jest podjęcie działań, które kompleksowo zajmą się produktami i usługami od etapu pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, aż po gospodarowanie odpadami. W ramach powołanego w Ministerstwie Rozwoju Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przystąpiono do tworzenia dokumentu „Mapa Drogowa – transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokument ten oraz dalsze działania, również o charakterze...

więcej »


Poprawa finansów publicznych krajów UE
24.04.2017

Deficyt sektora finansów publicznych w UE28 wyniósł w 2016 r. minus 1,7 proc. PKB, a dług publiczny 83,5 proc. PKB – podał Eurostat. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWiększość krajów UE28 zaczęła poważnie traktować problem zadłużenia państwa. W 2016 r. 13 krajów nie wykazało deficytu finansów publicznych, a niektóre z nich (Niemcy, Estonia, Luxemburg, Szwecja) pokazały kolejny rok z rzędu nadwyżkę. Polska zamknęła 2016 r. deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,4 proc. PKB. Byłby on wyższy, gdyby nie nadwyżka w finansach samorządów (0,2 proc. PKB). ). Ale nadwyżka ta została uzyskana w wyniku wyhamowania w...

więcej »


Dobrze, że wprowadzimy elektroniczne L-4
24.04.2017

Sejm uchwalił zmiany, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 roku znikną papierowe zwolnienia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan upowszechnienie e–zwolnień umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich, ograniczy nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi pracownicy. – Szkoda, że nowe przepisy nie wejdą w życie już od 1 stycznia 2018 r., jak proponowaliśmy, tylko pół roku później. Niemniej jednak upowszechnienie e–zwolnień jest korzystne dla pracodawców i pracowników. Dzięki nim płatnicy składek będą automatycznie informowani o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym. Poprawi to monitoring i ograniczy możliwość popełnienia nadużyć – mówi Robert Lisicki, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Elektroniczne zaświadczenia lekarskie...

więcej »


Lewiatan na Hannover Messe
24.04.2017

Beata Szydło i Angela Merkel otworzyły w poniedziałek rano polski pawilon na targach technologiczno–przemysłowych w Hanowerze. Nasz kraj jest w tym roku partnerem imprezy. W Ppolsko–Niemieckim Szczycie Biznesowym, który towarzyszy targom, wzięła udział Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz wicepremier Mateusz Morawiecki. Szefowa Lewiatana podkreśliła, że stosunki gospodarcze między Polską i Niemcami są imponujące. Nasz zachodni sąsiad jest głównym partnerem handlowym Polski. Jedna czwarta naszego eksportu trafia za Odrę. Niemcy są też jednym z największych inwestorów zagranicznych.– W epoce przemysłu 4.0 niepokoi stosunkowo niski poziom innowacji w polskich firmach i ciągłe korzystanie z tradycyjnych modeli biznesowych. W tym zakresie potrzebna...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl