Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o uszczelnianiu podatków
31.08.2017

W artykule „Uszczelnianie coraz dotkliwsze, który ukazał się 31 sierpnia w „Rzeczpospolitej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ocenia propozycje rządu dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego.http://www.rp.pl/Budzet–i–Podatki/308309868–Uszczelnianie–coraz–dotkliwsze.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Ministerstwo Energii o nowym systemie wsparcia kogeneracji
30.08.2017

30 sierpnia br. na V Seminarium pt. „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawianej ME, odpowiedzialny od niedawna także za sektor kogeneracji, przedstawił założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku. Obecny system certyfikatowy wygasa w przyszłym roku. Nowy mechanizm przewiduje 3 różne mechanizmy wsparcia dla instalacji nowych, istniejących oraz  do 1 MW: 1.       Aukcje dla nowych instalacji wysokosprawnej CHP („pay as bid) a.       Przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej; b.      Trzy odrębne koszyki: instalacje przemysłowe; pozostałe instalacje do i powyżej...

więcej »


Minister centralizuje zarządzanie środowiskiem
30.08.2017

Ministerstwo Środowiska szykuje zmiany w funkcjonowaniu dyrekcji ochrony środowiska. Ich efektem będzie centralizacja i upolitycznienie zarządzania środowiskiem – ostrzega Konfederacja Lewiatan. W projekcie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody, przewiduje się centralizację funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także modyfikację zakresu ich kompetencji. Dotychczasową Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji ma zastąpić nowa jednostka – Dyrekcja Ochrony Środowiska kierowana przez generalnego dyrektora ochrony środowiska z oddziałami regionalnymi, które jako urzędy będą obsługiwały regionalnych dyrektorów ochrony...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o wynagrodzeniach
29.08.2017

W artykule „Spółki Skarbu Państwa szybciej podnoszą płace, który ukazał się 29 sierpnia w „Rzeczpospolitej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat rosnących płac w gospodarce.http://www.rp.pl/Wynagrodzenia/308289901–Spolki–Skarbu–Panstwa–szybciej–podnosza–place.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Deficyt finansów publicznych nie jest powodem do dumy
29.08.2017

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na rok 2018. Zakłada on m.in. wzrost PKB o 3,8% i deficyt budżetu na poziomie 2,7% PKB. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDo budżetu państwa powinniśmy podchodzić podobnie jak do budżetów rodzinnych. Kilkanaście lat temu moi sąsiedzi postanowili w finansach rodzinnych wzorować się na polityce kolejnych polskich rządów, które od 20 lat wydają średnio rocznie o 10 procent więcej niż wynoszą przychody budżetu. On prowadził z sukcesem firmę, ona miała stabilną i dobrze płatną pracę, a dwoje dzieci chodziło do szkoły. Zaciągane kredyty przeznaczyli na rozsądne cele: wyposażenie firmy, rozbudowę...

więcej »


Fundusze europejskie dla Twojej firmy - spotkania PARP
29.08.2017

Spotkanie dotyczące pełnej oferty PARP już 7 września w czwartek w Warszawie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014–2020 wciąż czeka spore wsparcie finansowe. Zapraszamy na spotkania wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój. Harmonogram spotkań

więcej »


Środki na kształcenie ustawiczne w woj. dolnośląskim
29.08.2017

Kształcenie pracowników odpowiadające na potrzeby pracodawców to wyzwanie dla obecnego rynku pracy. Fundusze unijne pozwalają na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Dzięki projektom unijnym osoby dorosłe mogą otrzymać wsparcie na kształcenie w formach pozaszkolnych organizowane we współpracy z przedsiębiorcami. W praktyce, realizacja tych projektów jest jednak znacząco utrudniona. Partnerzy społeczni z Dolnego Śląska zabiegają w Ministerstwie Rozwoju o zmiany zasad korzystania ze środków na kształcenie ustawiczne dorosłych. Fundusze unijne pozwalają na sfinansowanie podnoszenia przez osoby dorosłe kompetencji i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy uzupełniające wiedzę i umiejętności).  Partnerzy społeczni, członkowie Komitetu Monitorującego Regionalnego...

więcej »


Split payment z poprawkami, ale niewystarczającymi
28.08.2017

Nowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT uwzględnia niektóre z uwag zgłoszonych przez pracodawców, np. skrócenie terminu i ograniczenie przesłanek odmowy zwolnienia pieniędzy z rachunku VAT, brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu podatku na konto VAT. Jednak nadal wiele ze zgłoszonych uwag pozostaje aktualnych i powinny zostać uwzględnione na dalszym etapie prac nad ustawą – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Wprowadzenie tzw. podzielonej płatności (split payment) ma przeciwdziałać oszustwom podatkowym. System polegać ma na ograniczeniu prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób...

więcej »


Jakich usprawnień potrzebuje PO WER? Czekamy na zgłoszenia
28.08.2017

Konfederacja Lewiatan bierze udział w pracach Grupy ds. efektywności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. We wrześniu planowane jest kolejne spotkanie grupy, w związku z tym zapraszamy do zgłaszania tematów (wraz z uzasadnieniem i ewentualną propozycją zmiany przepisów), które powinniśmy zaprezentować w Państwa imieniu, na forum tego gremium. Zadania grupy polegają w szczególności na: a) wypracowywaniu propozycji działań podnoszących efektywność wdrażania PO WER (o charakterze systemowym i doraźnym); b) identyfikacji głównych czynników opóźniających realizację Programu i obniżających jakość interwencji; c) formułowaniu...

więcej »


Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
28.08.2017

Uwagi zasadnicze Na wstępie wyrażamy aprobatę dla wprowadzonych w projekcie zmian, będących wynikiem uwzględnienia części uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, takich jak (i) skrócenie terminu przewidzianego dla rozpatrzenia przez naczelnika urzędu skarbowego wniosku podatnika w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na cele inne niż związane z zapłatą tego podatku – z 90–ciu dni na 60–siąt dni, (ii) zapewnienie możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT także w przypadku, gdy przeciwko podatnikowi toczy się kontrola podatkowa lub kontrola celno – skarbowa, czy (iii) rezygnacja z możliwości przedłużania terminu zwrotu podatku na rachunek VAT przedsiębiorcy. Podkreślamy, że uwagi zgłoszone...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl