Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Komisja do spraw deregulacji o samorządzie gospodarczym
12.05.2017

Relacja z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w dniu 11 maja 2017 r. Janusz Cieszyński  Dyr. Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju zrelacjonował postęp prac legislacyjnych nad tzw. 100 zmianami mającymi ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju, zapowiedziała przyspieszenie prac nad kolejnymi regulacjami dotyczącymi: sukcesji w firmach rodzinnych, zamówień publicznych i samorządu gospodarczego. Mówiąc o samorządzie gospodarczym zastrzegła, że decyzja o jego powołaniu będzie zależała od woli samych przedsiębiorców. W posiedzeniu udział brał Jeremi Mordasewicz.

więcej »


Sejm łagodniejszy dla biegłych rewidentów
12.05.2017

Audytorzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o biegłych rewidentach i uwzględnili tym samym propozycje Konfederacji Lewiatan. Biegli rewidenci będą mogli świadczyć na rzecz JZP niektóre usługi, które zostały pierwotnie wykluczone przez Sejm. – Cieszymy się, że Sejm wysłuchał głosu przedsiębiorców i przegłosował poprawki zgłoszone przez senatorów. Został poszerzony katalog dodatkowych usług świadczonych przez audytorów na rzecz badanych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), np. banków czy spółek giełdowych, chodzi m.in. przeprowadzanie procedur należytej staranności czy poświadczenia dotyczące sprawozdań lub informacji finansowych dla organów nadzoru wykraczające poza zakres ustawowego badania, pomagające...

więcej »


Spotkanie z Japońską Federacją Biznesu w Tokio
12.05.2017

12 maja br. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan i równocześnie Prezes Polsko–Japońskiego Komitetu Gospodarczego, spotkała się z Sato Yoshio, Przewodniczącym Komitetu Europejskiego Keidanren (organizacji japońskich pracodawców) w Tokio. Henryka Bochniarz przebywa z wizytą w Japonii z okazji Światowego Szczytu Kobiet. Głównym celem spotkania z Keidanrenem były działania w ramach przyspieszenia negocjacji umowy o wolnym handlu między Japonią i Unią Europejską (Japan–EU Free Trade Agreement). – Umowa o wolnym handlu między Japonią i UE to priorytet dla przedsiębiorców, którzy utrzymują kontakty handlowe z Japonią. Podobne porozumienie podpisała Korea Południowa. Mimo...

więcej »


Dodatkowe obciążenia informacyjne dla firm?
11.05.2017

2 maja br. Komisja Europejska przyjęła tzw. Compliance Package w celu wzmocnienia egzekwowania zasad wspólnego rynku oraz ułatwienia funkcjonowania na nim firm, obywateli oraz konsumentów w wymiarze transgranicznym. Na pakiet składają się trzy elementy: 1)      Projekt  rozporządzenia w sprawie Single Digital Gateway, który pozwala obywatelom i firmom dotrzeć do informacji, uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów i uzyskać dostęp do procedur, w zakresie w jakim stosują lub zamierzają stosować swe prawa wynikające z prawa unijnego w obszarze rynku wewnętrznego; 2)      Plan działania na rzecz poprawy funkcjonowania SOLVIT, tj. systemu w ramach którego urzędy...

więcej »


Branże kreatywne przeciwne zniesieniu geoblokowania
11.05.2017

Przyjęcie poprawek Parlamentu Europejskiego, który zaproponował rozszerzenie zakazu tzw. geoblokowania również na treści objęte prawami autorskimi (muzyka, gry, oprogramowanie i e–booki), odbiłoby się negatywnie na kondycji krajowego przemysłu kreatywnego i dostępności ofert uwzględniających lokalne gusta i potrzeby kulturowe, wzmocniło korporacje międzynarodowe i w perspektywie długofalowej spowodowałoby wzrost cen na rynkach krajowych – uważa Konfederacja Lewiatan. – Propozycja zapisów w tym zakresie narusza prawa podstawowe i jest ewidentnie dyskryminacyjna, gdyż narzuca przedsiębiorcom oferującym wymienione treści obowiązek sprzedaży transgranicznej w przypadku, gdy mają licencję na dane terytorium za granicą, nawet gdy nie chcą oni kierować swej oferty na to terytorium.

więcej »


Mało danych o wpływie systemu emerytalnego na gospodarkę
11.05.2017

11 maja br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Tematem posiedzenia była informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie systemu emerytalnego na gospodarkę i rynek pracy oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Jerzy Meysztowicz.Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów przedstawili ogólną informację o potencjalnym wpływie systemu emerytalnego na gospodarkę, zasoby pracy i kapitału oraz efektywność ich wykorzystania, nie odnosząc się jednak do warunków polskich. Informacja nie zawierała ani danych liczbowych określających wpływ wprowadzonych i przygotowywanych zmian, ani nowych informacji. Ministerstwo bagatelizuje, wbrew danym statystycznym, związek między ustawowym i efektywnym wiekiem...

więcej »


KE nie powinna ingerować w regulacje dotyczące urlopów
11.05.2017

Przedstawione przez Komisję Europejską nowe regulacje dotyczące urlopów – opiekuńczego, rodzicielskiego i ojcowskiego, przepisów chroniących pracowników przed zwolnieniem, powinny być raczej przedmiotem uzgodnień w krajach członkowskich, a nie szczegółowo regulowane na poziomie unijnym – uważa Konfederacja Lewiatan. W projekcie nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, Bruksela zaproponowała m.in. wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wysokości 5 dni w roku, z którego korzystaliby pracownicy do opieki nad chorym rodzicem, dzieckiem i małżonkiem, 10 – dniowego urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka, zobowiązanie ojców dzieci do wykorzystania 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego (inaczej przepadnie) oraz wprowadzenie...

więcej »


Jak chronić własność przemysłową?
11.05.2017

W imieniu PARP zapraszamy na seminarium pt. Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym, które odbędzie się 18 maja 2017 r. w Warszawie. Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Podczas spotkania omówione zostaną procedury uzyskiwania patentów na wynalazki, ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych, istotne aspekty prawne ochrony własności przemysłowej w Polsce i krajach UE. PROGRAM ZAREJESTRUJ SIĘMiejsce szkolenia: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73 Termin: 18 maja 2017 r., w godz. 10:30–14:30.

więcej »


Instytucje publiczne będą wdrażać e-fakturę
11.05.2017

Wdrażanie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez jednostki sfery finansów publicznych będzie głównym tematem tegorocznej edycji konferencji e–ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2017, która odbędzie się 24 maja w Warszawie. Konferencja e–ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2017 (EAB 2017) stanowi platformę wymiany informacji o rządowych planach rozwoju i potrzebach świata biznesu w obszarze e–administracji. Podczas konferencji EAB 2017 będą omawiane aspekty prawne, wyzwania oraz korzyści związane z procesem obsługi elektronicznych faktur w urzędach. Poznamy punkt widzenia przedstawicieli instytucji publicznych, a także dowiemy się, jak powinno wyglądać krok po kroku wdrożenie elektronicznego fakturowania w administracji. Przedstawione zostaną również dobre praktyki w...

więcej »


Głos biznesu w regionach - innowacja, nauka, rozwój
11.05.2017

Zapraszamy na konferencje regionalne poświęcone innowacjom oraz finansowaniu nauki i rozwoju.   Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii, usług oraz programów badawczo–rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje, badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl