Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan » Długa lista wad projektu ustawy o ROP
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Długa lista wad projektu ustawy o ROP
10.11.2021

• Pracodawcy chcą nowego projektu ustawy, wdrażającej model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), ponieważ ten przygotowany przez resort klimatu i środowiska nie nadaje się do dalszych prac. Apelują ponadto o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi.• Projekt jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji.• Konfederacja Lewiatan wyliczyła kilkanaście wad, które zawierają nowe przepisy. – Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja nie jest możliwa, bo...

• Pracodawcy chcą nowego projektu ustawy, wdrażającej model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), ponieważ ten przygotowany przez resort klimatu i środowiska nie nadaje się do dalszych prac. Apelują ponadto o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi.• Projekt jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji.• Konfederacja Lewiatan wyliczyła kilkanaście wad, które zawierają nowe przepisy. – Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja nie jest możliwa, bo ustawodawca przyjął systemowo błędne założenia wobec zasad funkcjonowania systemu ROP w Polsce – mówi Dorota Zawadzka–Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan. Projekt ustawy koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu funduszy od przedsiębiorców, nie gwarantując skutecznego mechanizmu selektywnej zbiórki i recyklingu przez przemysł odpadów opakowaniowych oraz ponownego użycia przez wprowadzających. Wdrożenie ROP w zaproponowanym kształcie, nie tylko nie przełoży się na osiąganie celów dyrektywy odpadowej i innych dyrektyw, ale także m.in. spowoduje wydawanie środków wnoszonych przez wprowadzających produkty w opakowaniach na cele niezwiązane z gospodarowaniem odpadami powstającymi z opakowań objętych systemem ROP.Rozwiązania zawarte w projekcie będą miały negatywne i niesprawiedliwe biznesowe konsekwencje dla niektórych uczestników rynku, prowadząc m.in. do nieograniczonej odpowiedzialności wprowadzających (brak wpływu na poziomy recyklingu i karanie opłatą produktową bez względu na ponoszone koszty zagospodarowania), braku transparentności ponoszonych kosztów, a także przepływów pieniężnych (do systemu gminnego). Oczekujemy włączenia organizacji pracodawców w dialog na temat kształtu systemu ROP i jego wdrażania w Polsce.Główne wady projektu ustawy o ROP1. Brak zapewnienia realizacji odpowiednich poziomów recyklingu2. Podatkowy charakter proponowanych rozwiązań3. Brak powiązania pomiędzy opłatami wnoszonymi przez wprowadzających produkty w opakowaniach a realizacją poziomów recyklingu (nieograniczona odpowiedzialność wprowadzających produkty w opakowaniach)4. Brak zachęt o charakterze organizacyjnym5. Brak jasnego sformułowania zasad ekomodulacji6. Ryzyko braku możliwości wprowadzenia efektywnego systemu depozytowego7. Krajowa wersja oznakowania sposobu sortowania odpadów opakowaniowych będzie mało skuteczna, kosztowna i stanowi ryzyko dla funkcjonowania rynku wspólnotowego 8. Brak równości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie nakładanych obciążeń 9. Nadmierne obciążenia administracyjne10. Bardzo wysoki koszt prowadzenia kampanii edukacyjnych11. Niejasny podział strumienia odpadów i jego konsekwencje 12. Marginalizacja organizacji odpowiedzialności producentów13. Brak jasności definicji opakowania wielomateriałowego14. Niejasności co do obowiązków w zakresie zawartości materiału z recyklingu w butelkach do 3 litrów, niezrozumiałe rozbieżności pomiędzy regulacjami, a dyrektywą SUP15. Nadmierne obciążenia administracyjne względem branży recyklerów16. Wątpliwości związane z opłatą opakowaniową17. Konieczność wydłużenia okresów przejściowych dla wejścia w życie innych obowiązków np. w zakresie toreb biodegradowalnychKonfederacja Lewiatan  

Źródło: PKPP Lewiatan

« powrót

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl