Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan » Zmiany w programie „Aktywna tablica” pomogą szkołom i nauczycielom w nauce zdalnej
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Zmiany w programie „Aktywna tablica” pomogą szkołom i nauczycielom w nauce zdalnej
16.07.2021

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablicaoraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica. Program „Aktywna tablica jest skierowany na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego Covid–19. W ramach dofinansowania placówki mogą zakupić także pomoce dydaktyczne lub narzędzia do...

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablicaoraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica. Program „Aktywna tablica jest skierowany na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego Covid–19. W ramach dofinansowania placówki mogą zakupić także pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii. Beneficjentami programu mogą zostać m.in. szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie posiadający różnorodne wyzwania rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia (uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystający z pomocy psychologiczno–pedagogicznej).– Apelujemy o wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie z tego programu oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania (np. o terminale komputerowe, czy oprogramowanie edukacyjne i treści interaktywne wspierające prowadzenie zajęć zdalnych i hybrydowych oraz dostęp do platform Learning Management System) – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.Zarówno zmiana terminów, jak i zakresu oraz warunków udzielenia wsparcia będą służyły lepszemu i przygotowaniu się szkół i nauczycieli do realizacji zajęć, przede wszystkim w formule zdalnej i hybrydowej. Szkoły muszą mieć odpowiednio długi czas, by prawidłowo określić zapotrzebowanie, wypełnić stosowne dokumenty. Ważny jest także szeroki wachlarz możliwości sfinansowania zakupów, by wsparcie było dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i najlepiej odpowiadało specyfice nauczania w danej szkole.– Proponujemy wydłużenie terminu na wystąpienie z wnioskiem o udział w programie przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego do 31 sierpnia 2021 r. oraz analogicznie – przez organ prowadzący do wojewody do 7 września 2021 r. Ponadto apelujemy o jak najszybsze udostępnienie wzoru wniosków o udzielenie wsparcia w programie, by pomimo wakacji możliwe było ich skuteczne przygotowanie i zaplanowanie zakupów najbardziej adekwatnych do potrzeb danej szkoły i nauczycieli – dodaje Małgorzata Lelińska.Termin proponowany w projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji (4 sierpnia) przypada na czas wakacji, a tym samym urlopów lub powrotu kadry nauczycielskiej do pracy w placówkach edukacyjnych po urlopach. Nie gwarantuje szkołom możliwości rzetelnego przygotowania się (np. analiza rynku i potrzeb nauczycieli) i złożenia wniosku. Nie należy powtarzać błędów z naboru wniosków w 2020 r., kiedy to szkoły miały bardzo mało czasu na ich złożenie, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Z tego powodu w 2020 r. wiele szkół nie zdecydowało się na złożenie wniosków, a tym samym jakość i dostępność edukacji, którą te szkoły proponowały mogła być wobec zjawisk wymuszonych pandemią Covid–19 niższa niż w przypadku skorzystania ze wsparcia z programu.Konfederacja Lewiatan

Źródło: PKPP Lewiatan

« powrót

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl